Oslava na zámku v Libochovicích


 

Již poosmatřicáté udělovala Česká lékařská společnost JEP nejvyšší uznání za zásluhy o medicínu a za celoživotní vědeckou práci – Cenu J. E. Purkyně. Jejím letošním laureátem se při příležitosti svých 70. narozenin stal předseda ČLS JEP prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.

Slavnostní předání proběhlo 22. června v Saturnově sále zámku v Libochovicích, rodném městě J. E. Purkyně, za účasti zástupců prezídia ČLS JEP, odborných společností, Spolku lékařů v Ústí nad Labem, Českého literárního fondu a dalších hostí. S osobností a dílem profesora Blahoše přítomné seznámil místopředseda ČLS JEP prof. MUDr. Miloš Hájek, DrSc. Shrnul jeho dosavadní práci, díky jejímž výsledkům je znám a ceněn na celém světě. V této souvislosti uvedl, že byl profesor Blahoš – po J. E. Purkyňovi jako druhý Čech – zvolen korespondujícím členem Francouzské lékařské akademie. Připomněl rovněž jeho funkci prezidenta Světové lékařské asociace sdružující více než osm miliónů lékařů.

Při poděkování za udělení Ceny J. E. Purkyně si profesor Blahoš mimo jiné vzpomněl na své učitele z lékařské fakulty v Plzni i z pražských pracovišť. Poděkoval také všem, kdo aktivně pracují v ČLS a jejích odborných společnostech a lékařských spolcích.

Šťastnou ruku měli organizátoři slavnostního shromáždění, když do programu zařadili také přednášku předsedy Společnosti pro metabolismus skeletu doc. MUDr. Vladimíra Paličky, CSc., s názvem Osteologie ve světle času a moderní medicíny. Přítomní lékaři se například dozvěděli, že metabolické choroby kostí se vyskytovaly už v době bronzové, ale i to, že v období 2200 až 1600 před naším letopočtem, jak dokládají kosterní pozůstatky z území dnešního Rakouska, měli lidé vyšší kostní denzitu (BMD) než dnes. I v období starověkého Egypta ovšem docházelo ke kompresivním frakturám obratlů a krčku kosti stehenní. Zajímavé byly také údaje z Londýna let 1729 až 1852. Tehdejší ženy i muži měli vyšší BMD než dnes, do menopauzy ale nebyl zaznamenán pokles denzity kosti a docházelo jen k jediné fraktuře krčku femuru na tisíc osob.

Docent Palička poté připomněl 20. léta tohoto století, kdy se poprvé objevil pojem osteoporóza, a další období, v němž se centrem zájmu v této oblasti stal vliv hormonů, rozvíjela se klinická diagnostika a objevovaly se stále nové zobrazovací techniky. Upozornil mimo jiné na současný trend v diagnostice – dual energy absorptiometrie – a zdůraznil, že současná medicína přechází od měření kvantity ke zkoumání kvality kostního minerálu.

Odborníci podle doc. Paličky očekávají, že výskyt osteopatií poroste i v budoucnu. Předpokládá se, že v zemích EU si v letošním roce zlomí krček stehenní kosti 414 tisíc osob, za deset let ale již 495 tisíc, 719 tisíc v roce 2030 a za dalších dvacet let 972 tisíc lidí. Podobný negativní trend čeká i obyvatele USA.

V České republice dochází ročně k 18 tisícům fraktur krčku stehenní kosti, což znamená, že se tento úraz stane každých třicet minut, dodal na závěr své přednášky docent V. Palička.

Podle profesora Jaroslava Blahoše může být tato fraktura až v patnácti procentech onemocněním smrtelným.

foto ZDN Vladimír Brada

Cenu J. E. Purkyně předal prof. MUDr. Jaroslavu Blahošovi, DrSc. místopředseda ČLS JEP prof. MUDr. Miloš Hájek, DrSc.

Ohodnoťte tento článek!