V moderní medicíně nelze pracovat jen pod tlakem poptávky


 

„To, že jsem se stal předsedou vědecké rady ministerstva zdravotnictví, znamená ocenění urologie,“ zdůraznil v diskusním pořadu Křeslo pro Fausta prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc. Podtrhl, že rada je velmi „akceptovaným“ orgánem, který ministr Bohumil Fišer neustále využívá, „aby všechna svá vystoupení měl podložená“. Jak dále uvedl, když nastoupil do funkce předsedy vědecké rady (VR), dal si za úkol snížit počet jejich členů. „Za ministra Ivana Davida jich bylo asi 80. V praxi to znamenalo, že jsme začínali jednat ráno a končili večer, jenže večer jsme už nevěděli, o čem jsme mluvili ráno,“ upřesnil s tím, že dnes má rada asi 30 členů.

Pokud jde o činnost rady, poukázal zejména na její nedávné rozhodnutí týkající se metody devitalizace. VR například zjistila, že u pacientky, kterou ČT v programu „Klekánice“ prezentovala jako vyléčenou díky metodě devitalizace, neexistuje v dokumentaci histologický nález. „Ani další vyšetření, včetně rentgenu a ultrasonografie, nesvědčí o tom, že to byl nádor,“ uvedl prof. J. Dvořáček. Zdůraznil však, že vědecká rada není žádným „Kostnickým koncilem“, který by něco zakazoval či něčemu bránil. Proto také pouze stanovila mantinely, podle kterých má výzkum a aplikace zmíněné metody na lidech probíhat. „Je nám jasné, že vše nové naráželo v minulosti na problémy, že mnoha autorům geniálních myšlenek se dostalo uznání až po smrti. Také je nám ale jasné, že každý vědecký objev začíná nějakým nápadem nebo náhodným pozorováním a jestliže se má stát pravdou, musí projít vědeckým bádáním s přesně stanovenými pravidly, musí být prověřen. A to v případě devitalizace nebylo,“ poznamenal. Připomněl, že samotní objevitelé devitalizace přiznali před vědeckou radou, že nečelili žádným byrokratickým překážkám, které by znemožňovaly požádat o oficiální povolení k provádění pokusů. Uznali rovněž, že své pokusy prováděli vlastně „partyzánským způsobem“. Na poslední zasedání VR byl pozván také předseda Akademie věd, aby vysvětlil, jak bylo možné na půdě akademie provádět „partyzánské pokusy“. Předseda se z celkem pochopitelných důvodů omluvil, dodal J. Dvořáček. „V moderní medicíně neexistuje, abychom pracovali pod nátlakem fenoménu poptávky, to znamená, že budeme léčit pacienta podle toho, co si kde přečetl,“ poznamenal na adresu občanů, kteří se snaží nutit lékaře, aby metodu běžně aplikovali. Na kauze „devitalizace“ se podle něj podepsaly zejména hromadné sdělovací prostředky a také prý i někteří lékaři, kteří se chtěli zviditelnit.

Na dotaz ZDN, zda rada může postihnout lékaře, kteří údajně provádí devitalizaci tzv. načerno, odpověděl, že nikoli. Připustil ale, že rada o tom „z doslechu ví“. „Naší starostí to není. My jsme už stanovili zmíněné hranice. Problém ale nastane, až zemře některý člověk, kterému byla nelegálně provedena devitalizace, a jeho příbuzný zažaluje lékaře. To začne působit i znalecká komise a záhy se prokáže, že interpretace Hippokratovy přísahy, kterou se někteří lékaři ohání, aby mohli zatím neprobádanou metodu aplikovat na lidech, je velmi špatná,“ dodal s tím, že naposled prováděl vědecky nepodložené pokusy na lidech zřejmě jen Josef Mengele. (il)

Ohodnoťte tento článek!