jiří pekárek


 

-narozen 1952

-lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci absolvoval v roce 1976

-1976 až 1990 sekundář, samostatně pracující lékař a odborný asistent na dětské stomatologické klinice 2. LF UK a FN Motol

-1990 až 1996 přednosta stomatologické kliniky 3. LF UK

-od roku 1996 privátní praxe

-od dubna 1990 do září 1991 prezident Lékařské komory stomatologů, poté opakovaně prezidentem České stomatologické komory

-rozvedený, tři synové

Ohodnoťte tento článek!