Nejsem zvyklý prohrávat

Platy zvýšíme, jen když se nám podaří vytvořit zdroje, říká ekonomický náměstek ministra zdravotnictví Karel Pustelník. Do své nové práce na ministerstvu zdravotnictví dojíždí čtyři hodiny z Ostravy, ale stěhovat se do Prahy se mu moc nechce. Ostatně pořád ještě zůstává ředitelem ostravské fakultní nemocnice…


 

Platy zvýšíme, jen když se nám podaří vytvořit zdroje, říká ekonomický náměstek ministra zdravotnictví Karel Pustelník

Do své nové práce na ministerstvu zdravotnictví dojíždí čtyři hodiny z Ostravy, ale stěhovat se do Prahy se mu moc nechce. Ostatně pořád ještě zůstává ředitelem ostravské fakultní nemocnice. Jako ekonomický náměstek ministra tedy bude, hodně zjednodušeně řečeno, svým vlastním nadřízeným.

Nepřestěhujete se do Prahy? Nebo máte v úmyslu dojíždět z Ostravy?

Ona ta Ostrava je daleko, ale jednou jsem se na tu „válku“ dal a nemám ve zvyku prohrávat. Zvažuji, že si v Praze na dobu svého působení pořídím společně s manželkou byt, ale nechci do Prahy přesídlit natrvalo. Mám v plánu vrátit se zpátky do Ostravy.

V ostravské fakultní nemocnici byl vaším podřízeným doktor Kubinyi. Teď na ministerstvu jste zase vy podřízený jemu. To není úplně obvyklé.

Určitá smysluplnost v tom je. S doktorem Kubinyim jsme dlouhodobě spolupracovali ve fakultní nemocnici a našli jsme k sobě lidský i odborný vztah. Jestliže se setkají lidé s poměrně blízkým názorem na věc a existuje možnost ten názor realizovat, myslím si, že to neobvyklé není. Když mi pan ministr nabídl užší spolupráci, nebylo možno odmítnout.

Předplatitelé ZDN si mohou
celý rozhovor přečíst »ZDE.

Stal jste se náměstkem pro ekonomiku, ale ministr současně vytvořil novou funkci náměstka pro zdravotní pojištění a svěřil ji Petru Slámovi. Kde končí vaše působnost a začíná působnost náměstka pro zdravotní pojištění?

Všechno je v běhu. Nový pan ministr vymezil úseky a pro každý ustavil náměstka. Čas ukáže, jestli ty kompetence byly vymezeny správně nebo si vyžádají korekci. S panem Slámou jsem spolupracoval už jako ředitel fakultní nemocnice a myslím si, že najdeme společnou řeč.

Tedy jinak: co všechno budete mít na starosti?

Dostal jsem na starost investiční politiku resortu, finance, komunikaci s kraji, tvorbu sítě zdravotnických zařízení a přímo řízené organizace, což úzce souvisí s financemi a investičními záměry. Součástí mé práce je velmi úzká kooperace s panem náměstkem Slámou, co se týče správních rad, ovlivňování a naplňování státních záměrů v pojišťovnách…

Vít Hlásenský, Zdravotnické noviny

KAREL PUSTELNÍK:

– narozen 1950

– v 70. letech vystudoval Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské v Ostravě

– od roku 1978 plánoval potřeby v Hutních montážích a Koncernu Vítkovice; přes Vítkovice, a. s., se v roce 1992 dostal do vedení Hutnické zaměstnanecké pojišťovny

– v roce 2000 stanul v čele destabilizované FNsP Ostrava, jejíž situaci se mu podařilo zklidnit, a ředitelem zůstává dosud

– v dubnu 2004 si ho jeho někdejší podřízený z nemocnice, ministr Jozef Kubinyi, vybral za ekonomického náměstka

– žije ve slezském Hlučíně, má ženu a dceru

Ohodnoťte tento článek!