Když jablko padne daleko od stromu

Ph. D., MUDr. David Feltl

„Pokud vím, jsem jediný lékař v nejširším příbuzenstvu a moje rozhodnutí dělat tuhle práci bylo spíše intuitivní. Onkologii jsem si ovšem náhodou nevybral. Je to obor, ve kterém je každý pacient ohrožen na životě, kde se nesetkáte se simulantem a kde je léčba každého případu výzvou,“ říká přednosta Kliniky onkologické Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. David Feltl, Ph. D.


Ph. D., MUDr. David Feltl

Autor: ZDN
 

MUDr. David Feltl, Ph. D. * 4. května 1970 v Praze

Na 1. lékařské fakultě UK v Praze promoval v roce 1994, poté nastoupil jako sekundární lékař do Ústavu radiační onkologie FN Na Bulovce, kde působil do roku 2002. V průběhu této praxe složil 1. a 2. atestaci z radioterapie. V letech 2000–2005 postgraduálně studoval obor molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie a získal titul Ph. D. Současně působil jako vedoucí oddělení teleradioterapie, odborný asistent Radioterapeutické a onkologické kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady a tajemník a posléze vedoucí katedry radiační onkologie IPVZ.

V roce 2006 zvítězil ve výběrovém řízení na přednostu Kliniky onkologické FN Ostrava, kde působí dodnes. Je členem výboru České onkologické společnosti ČLS JEP, místopředsedou výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP, členem European Society of Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO) a American Society of Therapeutic Radiology and Oncology (ASTRO). V roce 2000 získal stipendium UICC – ICRETT s prací „Herpetická thymidinkináza s ganciklovirem v experimentální léčbě lidských zhoubných nádorů“ (Gene Therapy Center při Alabamské univerzitě). Je ženatý, jeho manželka je redaktorka ČT v Ostravě a překladatelka, mají dvě děti.

OTÁZKA: Vrátil jste se ze Spojených států, a máte tedy zkušenost, na jaké úrovni je tam věda a výzkum v oblasti léčby nádorových onemocnění. Podle statistik WHO je na tom naše republika nepoměrně hůře. Je to pouze otázka financí, nebo máme i málo odborníků?

ODPOVĚĎ:

MUDr. David Feltl, Ph. D.

Ph. D., MUDr. David Feltl

Já jim nezávidím vůbec nic, protože jsme na tom dobře a nemáme se za co stydět. Možná jestli něco trochu postrádáme, je to čas a prostor postavit týmy a více se věnovat právě vědě a výzkumu. Léčebná péče jako taková je však absolutně srovnatelná a za tím si stojím. Vidíme to i na kongresech, když se bavíme s kolegy ze západních zemí. Jediné, v čem máme handicap, je, že nemáme tolik lidí a nejsme schopni vybudovat vědecké týmy tak, aby mohly produkovat v té kvantitě a kvalitě tolik výsledků jako třeba americká centra.

22.12.2009 17:11:38

 

OTÁZKA: Je to dáno i tím, že náš stát dává málo finančních prostředků na výzkum?

ODPOVĚĎ:

MUDr. David Feltl, Ph. D.

Ph. D., MUDr. David Feltl

Ne, nemyslím si to. Podle mého jich dává dost, ale špatně se přerozdělují. Teď právě probíhá poměrně emotivní debata o reformě financování vědy a výzkumu, hlavně o poměru financování základního a aplikovaného výzkumu. Argumentů pro a proti je spousta, a pokud mám být upřímný, nemám na to úplně jednoznačný názor. Hovořit ale o likvidaci vědy v České republice je absolutně přehnané.

22.12.2009 17:11:38

 

OTÁZKA: Jste „duchovním otcem“ nově otevíraného pavilonu onkologie v ostravské fakultní nemocnici. V čem se bude lišit od stávajícího nebo i ostatních nemocnic u nás a v zahraničí?

ODPOVĚĎ:

MUDr. David Feltl, Ph. D.

Ph. D., MUDr. David Feltl

Od dosavadního pavilonu se bude lišit úplně vším, přestože šlo o rekonstrukci na stávajícím půdorysu. Stručně řečeno, výrazně se zvýší komfort pro pacienty, personál i studenty. Pacienti budou mít více čekáren a odpočinkových místností, rozšířili jsme prostory pro ambulantní chemoterapii, kde klientům nabídneme dvojsměnný provoz, totéž se týká ozařoven.

Z evropských fondů i vlastních zdrojů jsme pořídili nové přístroje: CT-simulátor, brachyterapii, diagnostický a terapeutický rentgen. Všude tam, kde bude v jedné místnosti více pacientů, jsou instalovány zástěny, které zvyšují intimitu ošetřování. Klienti také budou moci využívat zdarma bezdrátový internet. Personál má k dispozici úplně nové šatny, denní místnosti, lékaři zcela nové inspekční pokoje. Pro studenty máme krásnou posluchárnu se 40 místy.

Největší změnou je ale přístavba Centra stereotaktické radiochirurgie, kam na jaře příštího roku nainstalujeme unikátní kybernetický nůž – CyberKnife. Je to robotický ozařovač, který umí s přesností na desetinu milimetru zasáhnout malá ložiska kdekoli v těle včetně sledování pohyblivých cílů v reálném čase. Jedná se o strategickou investici ministerstva zdravotnictví, kterou jsme získali v tvrdé konkurenci na základě úspěšně obhájeného projektu. Ve střední Evropě zatím žádný takový přístroj není. Celkově se do rekonstrukce našeho pavilonu investovalo skoro 600 milionů korun, což rozhodně bude znát.

22.12.2009 17:11:38

 

OTÁZKA: Mluvíme-li o USA, tamní vědci před časem otestovali na myších nový způsob protirakovinné léčby, která zasahuje nemocné buňky, ale nikoli okolní tkáň. Ujal se tento způsob léčby a jaký je váš názor na něj?

ODPOVĚĎ:

MUDr. David Feltl, Ph. D.

Ph. D., MUDr. David Feltl

To je podle mého názoru taková magická formule, pod kterou se schová vše. Podobných výzkumů, kdy určitá látka zasahuje jen některé buňky a ostatní ne, je na světě tisíce. Když se však vyvíjejí nové léky, z deseti tisíc nadějných molekul na zvířatech pak vyjde jedna, která funguje na lidech. Pokud se to týká jen jedné zprávy, úplně bych ji ignoroval.

22.12.2009 17:11:38

 

OTÁZKA: Je to tedy nepodstatné?

ODPOVĚĎ:

MUDr. David Feltl, Ph. D.

Ph. D., MUDr. David Feltl

Vůbec ne, ale to se ukáže tak za deset let. Když to bude fungovat na myších, pak se to bude testovat na vyšších organismech a třeba i na lidech ve třech fázích klinického zkoušení. Až se tím vším úspěšně projde, což je práce na léta, pak se můžeme bavit o tom, že taková látka třeba k něčemu bude.

22.12.2009 17:11:38

 

OTÁZKA: * Pojďme od současnosti k vašim začátkům. Proč jste se rozhodl studovat medicínu – byla to rodinná tradice, nebo jste měl nějaký vzor?

ODPOVĚĎ:

MUDr. David Feltl, Ph. D.

Ph. D., MUDr. David Feltl

Žádná tradice tu nebyla, jsem první lékař v rodině a popravdě ani nevím, proč jsem se tak rozhodl, zřejmě to byla podvědomá záležitost. Bohužel, žádným hlubokým lidským příběhem nemohu posloužit. (smích)

22.12.2009 17:11:38

 

OTÁZKA: Proč vás přilákala právě onkologie?

ODPOVĚĎ:

MUDr. David Feltl, Ph. D.

Ph. D., MUDr. David Feltl

To se dá dost obtížně definovat racionálně. Možná proto, že v tomto oboru nejsou banální onemocnění ani simulující lidé. Znamená to, že každý pacient má potencionálně smrtelné onemocnění. Navíc onkologie (a zvlášť radiační onkologie) integruje poznatky z mnoha oborů: interny, lékařské fyziky, zobrazovacích metod a dalších.

Je to i manuální práce – při definici cílového objemu pro ozáření pracujete rukama a myší na obrazovce „řežete“ do obrazu pacienta podobně jako chirurg do těla. A podobně jako v chirurgii – pokud vaše ruka udělá chybu, pacienta nevyléčíte. Tohle všechno mi připadá jako hodně atraktivní kombinace.

22.12.2009 17:11:38

 

OTÁZKA: Kde jste začínal po promoci, kdo byl vaším „guru“, který vás vedl, a na koho nejraději vzpomínáte?

ODPOVĚĎ:

MUDr. David Feltl, Ph. D.

Ph. D., MUDr. David Feltl

Jsem původem z Prahy a začínal jsem ve Fakultní nemocnici Na Bulovce. Tam jsem pracoval osm let, poté čtyři roky ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, a když byl vypsán konkurz na přednostu onkologické kliniky tady v Ostravě, přihlásil jsem se, vyhrál a nyní jsem tu čtvrtým rokem. Popravdě řečeno, žádného „guru“ nemám.

V Praze jsem zažil spíš překážky než šance, takže jsem moc rád, že můžu být zde. V Ostravě jsem absolutně spokojený, nic mi tady nechybí, nemocnice má obrovský tah na branku, neuslyšíte tu, že něco nejde, zkrátka perfektní pracovní prostředí. Podtrženo a sečteno, nevzpomínám, žiji přítomností a budoucností.

22.12.2009 17:11:38

 

OTÁZKA: V Česku je druhým nejčastějším zhoubným onemocněním rakovina tlustého střeva. Někteří odborníci soudí, že asi 70 procentům případů by se dalo předejít změnou stravovacích návyků a cvičením. Je tomu skutečně tak, nebo je to přehnané číslo?

ODPOVĚĎ:

MUDr. David Feltl, Ph. D.

Ph. D., MUDr. David Feltl

Změnou stravovacích návyků by se toto číslo určitě snížit dalo. Pokud se týká cvičení, jde spíše o nadváhu, protože obezita je rizikovým faktorem. Číslo, které uvádíte, neznám, ale u populací, kde převažují štíhlí nad obézními, jedí zdravěji a mají více vlákniny v potravě, je riziko výskytu nádorového onemocnění tlustého střeva nižší než ve Spojených státech nebo střední Evropě, kde se stravujeme méně zdravě.

22.12.2009 17:11:38

 

OTÁZKA: Vědci rovněž dokazují, že znečistěné ovzduší ohrožuje zdraví podobně jako tabákový kouř. Čím více času tráví lidé v ulicích, tím více se zvyšuje riziko jejich onemocnění rakovinou. Souhlasíte s tím?

ODPOVĚĎ:

MUDr. David Feltl, Ph. D.

Ph. D., MUDr. David Feltl

To ještě nikdo nedokázal a já to považuji za hloupost. A i kdyby, myslíte, že se mám zavřít doma, nechodit ven a radovat se, že nedostanu rakovinu? To je přece absurdní!

22.12.2009 17:11:38

 

OTÁZKA: Mnozí lidé se při vyslovení slova rakovina leknou. Někteří se nedokáží smířit s navrhovanou léčbou – ozařování, chemoterapie, operace – a uchylují se k alternativní léčbě. Je to podle vás hazard se životem?

ODPOVĚĎ:

MUDr. David Feltl, Ph. D.

Ph. D., MUDr. David Feltl

Pacient je svéprávný jedinec a může se rozhodnout, jak chce. Je to jeho tělo, jeho duše, jeho nemoc. My jsme připraveni mu poskytnout všechny nezbytné informace, které potřebuje k tomu, aby se rozhodl správně. Má a musí mít poslední slovo. Pacienti mají v diagnosticko-léčebném procesu čím dál větší práva, což velice podporuji a považuji za naprosto správné.

Druhou stranou téže mince je ale velká zodpovědnost za to, jaké rozhodnutí učiní a jaké důsledky z toho pro ně vyplynou. Jinak, k vaší otázce. Pokud pacient dochází na klasickou onkologickou léčbu, spolupracuje s lékaři a ptá se nás, zda může využívat některou z alternativních metod, aby měl pocit, že pro sebe dělá maximum, proč ne, ničemu tím neublíží.

Je to spíš jakýsi psychický doplněk. Vůbec to nechci shazovat nebo bagatelizovat, protože sám nevím, jak bych se v tomto případě zachoval. Pokud však pacient naši léčbu odmítne a léčí se alternativně, tak tam bych to skutečně jako hazardování se životem viděl.

22.12.2009 17:11:38

 

OTÁZKA: Existují vůbec šetrnější způsoby léčení? U jakých typů nádorových onemocnění a v jakém stadiu je to možné?

ODPOVĚĎ:

MUDr. David Feltl, Ph. D.

Ph. D., MUDr. David Feltl

Odpověď zní: Ano a ne. Nové způsoby léčby zatím ne, nic lepšího než operaci, radioterapii a systémovou léčbu dosud nikdo nevymyslel. V rámci těchto léčebných metod se ale zdokonalují léčebné postupy, které jsou účinnější a šetrnější.

Radioterapie nebo chemoterapie před dvaceti lety vypadala úplně jinak než dnes, to samé platí o operačních výkonech. Dnes se například nádory v některých indikacích dají operovat laparoskopicky a pacient zůstává v nemocnici pár dnů. Šetrnější léčba existuje, ale není to nový způsob léčby, je to zdokonalování současných metod.

22.12.2009 17:11:38

 

OTÁZKA: Nic nového tedy nebude ?

ODPOVĚĎ:

MUDr. David Feltl, Ph. D.

Ph. D., MUDr. David Feltl

Ale třeba ano, kdo ví? Určitě se budou používat protinádorové vakcíny. Asi i genová terapie – před deseti, patnácti lety se od ní mnoho očekávalo, byla velice slibná. Nyní nastala tak trochu stagnace, zatím úplně nepřinesla to, co jsme očekávali. Možná něco přijde, ale nemůžeme se upínat na to, co bude, spíš zdokonalovat to, co už je.

22.12.2009 17:11:38

 

OTÁZKA: Mluvíte-li o genech, dá se z toho vyvodit, že rakovina může být dědičná?

ODPOVĚĎ:

MUDr. David Feltl, Ph. D.

Ph. D., MUDr. David Feltl

Určitá dědičná zátěž spojena s vyšším rizikem vzniku zhoubných nádorů je. Jde zejména o karcinomy prsu, tlustého střeva nebo vaječníků. Typických dědičných syndromů je ale docela málo, většinou jde o dědičnou dispozici kombinovanou třeba s nadváhou, typem pleti a podobně. Tam je pak riziko vzniku zhoubného nádoru v rodině vyšší než u běžné populace.

22.12.2009 17:11:38

 

OTÁZKA: U kterých nádorových onemocnění vidíte nárůst ve srovnání s předchozími roky?

ODPOVĚĎ:

MUDr. David Feltl, Ph. D.

Ph. D., MUDr. David Feltl

Jde o to, jaký nárůst máte na mysli. Jedna věc je nárůst výskytu, druhá nárůst mortality. Například u karcinomu prsu funguje screening a je tu jasný nárůst incidence, čili případů je více, ale klesá mortalita, protože případy se podaří zachytit v časných stadiích, kdy je vyléčitelnost téměř stoprocentní.

U karcinomu tlustého střeva stoupá incidence, ale zároveň s tím mírně stoupá i mortalita, protože toto onemocnění většinou diagnostikujeme v pokročilém stadiu. Většina nádorových onemocnění má rostoucí incidenci, ale mortalita roste pomaleji, čili jsme opravdu schopni dost velké procento pacientů vyléčit.

22.12.2009 17:11:38

 

OTÁZKA: Které typy nádorů považujete za nejzávažnější právě z hlediska mortality?

ODPOVĚĎ:

MUDr. David Feltl, Ph. D.

Ph. D., MUDr. David Feltl

Určitě je to karcinom plic, s tím se za poslední léta nepodařilo mnoho udělat. Přes veškerý pokrok v onkologii je tohle onemocnění pořád velikým zabijákem.

22.12.2009 17:11:38

 

OTÁZKA: Mluvili jsme o karcinomu prsu, tady zřejmě pomohla osvěta – ženy chodí pravidelně na screening. Proč tomu tak není v prevenci jiných nádorových onemocnění?

ODPOVĚĎ:

MUDr. David Feltl, Ph. D.

Ph. D., MUDr. David Feltl

Vždycky jde o to, co můžete pacientovi nabídnout. Pokud pacientce nabídnete jednoduché neinvazivní vyšetření, jako je mamograf, je to celkem pohoda – žena je za patnáct minut vyšetřena a je to bez problémů, to absolvuje každý.

Pokud nabízíte pacientovi s podezřením na karcinom tlustého střeva koloskopii, která je nepříjemná, hraje tu roli nechuť podstoupit ji. Osvěty není nikdy dost, podle mě je obrovskou prioritou právě kolorektální karcinom. Kdyby se podařilo úspěšně rozjet screening, byla by to fantastická věc. Považuji to aktuálně za jeden z nejdůležitějších úkolů pro gastroenterology i nás, onkology.

22.12.2009 17:11:38

 

OTÁZKA: Před časem se mezi odborníky vedla dost bouřlivá diskuse o devitalizaci. Co si o této metodě myslíte?

ODPOVĚĎ:

MUDr. David Feltl, Ph. D.

Ph. D., MUDr. David Feltl

Kolem devitalizace vypukla nesmyslná hysterie. Je to normální metoda, která fungovala v experimentálních podmínkách na zvířatech a pak se ukázalo, že tento model není přenositelný na lidskou populaci. Ve výzkumu se běžně stává, že to, co funguje u zvířat, u lidí nikoli, je to standardní situace. Z deseti tisíc vstupů nakonec vede k cíli jeden výstup. Já z toho nemám ani radost, ani z toho nejsem smutný, prostě to nevyšlo… Že jsme pak byli obviňováni z odpírání léčby pacientům, to je tak nekonečně absurdní, že bych na to vůbec nechtěl reagovat.

22.12.2009 17:11:38

 

OTÁZKA: Celosvětově pátý nejzhoubnější nádor je hepatocelulární karcinom. Jedná se o onemocnění náročné na diagnostiku a léčbu, která je navíc velmi drahá. Například přípravek Nexavar stál před časem téměř 100 tisíc korun. Je tak drahý lék dostupný pro každého?

ODPOVĚĎ:

MUDr. David Feltl, Ph. D.

Ph. D., MUDr. David Feltl

Samozřejmě, pacienti mají všechno, co potřebují, i ty nejdražší léky. Tím, že se ustanovila komplexní onkologická centra, což je 13 páteřních pracovišť v republice, máme zvláštní smlouvy s pojišťovnami a léky jsou hrazeny. Aby byla drahá léčba efektivní, musí se koncentrovat. Tam, kde se léčí hodně, se léčí i dobře, a pokud se takto koncentruje technika, personál, know-how i léky, vyjde to relativně laciněji, než kdyby se tak dělo rozdrobeně.

22.12.2009 17:11:38

 

OTÁZKA: Denně se setkáváte se skutečně velmi nemocnými lidmi. Jak se od lidské bolesti odreagováváte?

ODPOVĚĎ:

MUDr. David Feltl, Ph. D.

Ph. D., MUDr. David Feltl

Já si práci domů nenosím, s tím problém nemám. Lidsky prožívat osudy pacientů je neprofesionální, od toho tady nejsme. Pacient má nárok na lékaře s profesionálním přístupem a empatií, ne na lítostivou plačku. Navíc byste tu v takovém případě vyhořeli během jednoho roku. Mám rodinu, která mi zabere spoustu času, mám dvě malé děti, pět a sedm let, což je samo o sobě jedno velké hobby. Jinak mi dělá moc dobře fyzická aktivita, jezdím na kole, in-line bruslích, na lyžích, hraji squash, plavu. Únavu po sportu považuji za jeden z nejkrásnějších pocitů.

22.12.2009 17:11:38

 

OTÁZKA: A co hudba nebo četba?

ODPOVĚĎ:

MUDr. David Feltl, Ph. D.

Ph. D., MUDr. David Feltl

Muziku poslouchám, mám rád taneční muziku od 80. let do současnosti, britskou a americkou kytarovou scénu, spíše alternativní žánry. A čtu hodně, pořád mám rozečtenou nějakou knihu. Teď jsem zrovna dočetl dvě divadelní hry, The Stonemason a Sunset Limited, od mého oblíbeného Cormaca McCarthyho. Dovezl jsem si je přímo z Ferlinghettiho knihkupectví City Lights Books v San Francisku, čímž jsem si splnil jeden z mnoha svých snů.

22.12.2009 17:11:38

 
Když jablko padne daleko od stromu
Ohodnoťte tento článek!
3 (60%) 2 hlas/ů