O krok vpředu před tichými a pomalými zabijáky

MUDr. Karel Lukáš

„Slinivka je nejzáludnější orgán v těle a těžká akutní pankreatitida, takzvaný spící zabiják, je onemocnění, u kterého dlouho trvá, než se na něj přijde, a léčba není snadná,“ uvedl na jednání IV. kongresu České gastroenterologické společnosti ČLS JEP primář 4. interní kliniky 1. LF UK a VFN a prezident kongresu MUDr. Karel Lukáš, CSc.


MUDr. Karel Lukáš

Autor: zdn
 

MUDr. Karel Lukáš, CSc. Pracuje jako primář 4. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Je členem výboru České gastroenterologické společnosti ČLS JEP. Jako svou nejnovější publikaci letos se spoluautory připravil „Chorobné znaky a příznaky“, kde je zpracováno 76 vybraných základních symptomů onemocnění a některých důležitých laboratorních ukazatelů. Významnou částí knihy je epilog, ve kterém jsou shrnuty zajímavé informace o eponymech z celé publikace.

OTÁZKA: * Co vás přivedlo právě ke gastroenterologii a kde jste začínal?

ODPOVĚĎ:

MUDr. Karel Lukáš, CSc.

MUDr. Karel Lukáš

Po promoci jsem nastoupil do Českého Krumlova, kde jsem byl rok, pak jsem přešel do Příbrami a tam – když se vytvářely podobory – jsem se dostal ke gastroenterologii. Před atestací mi přišla do ruky učebnice nestora české gastroenterologie pana profesora Mařatky, nejlepší, jaká u nás kdy byla vydána. A to byl první impuls. Profesor Mařatka je mým prvním „otcem“ přes gastroenterologii, tím druhým je docent Václav Jirásek, který mě vyučil endoskopii. Na II. interní kliniku tehdejší Fakultní nemocnice v Praze jsem nastoupil jako ordinář pro gastroenterologii. V rámci oborové reprofilace klinik jsem od roku 1999 na 4. interní klinice 1. LF UK a VFN.

31.3.2010 11:56:22

 

OTÁZKA: * Jak si v oboru gastroenterologie vedeme ve srovnání s vyspělými zeměmi, v čem třeba ještě zaostáváme?

ODPOVĚĎ:

MUDr. Karel Lukáš, CSc.

MUDr. Karel Lukáš

Naše situace je, dle mého názoru, velmi dobrá. Nezaostáváme za světem, zejména díky internetu máme přístup k veškeré potřebné literatuře, lze se dostat na stáže do zahraničí, na špičková pracoviště. To, co se v oboru děje nového, se děje převážně za oceánem, kde jsou na vědu a výzkum vynakládány obrovské prostředky.

31.3.2010 11:56:22

 

OTÁZKA: * Dovedl byste odhadnout, jak dlouhá je cesta od objevu až po využití v praxi?

ODPOVĚĎ:

MUDr. Karel Lukáš, CSc.

MUDr. Karel Lukáš

Cesta od objevu k praktické aplikaci trvá pořád dlouho. Ať se to týká vývoje přístrojů, nástrojů nebo léků. Někdy je nápad považován za nevyužitelný a je doceněn až v době nouze. Příkladem je Flemingův objev penicilinu, kterému vdechl život až nápad vrátit se v době války ke starším objevům. A tak Florey se svým týmem penicilin „znovu objevili“ a velikou měrou tak pomohli vyhrát spojencům válku. Další příklad: Protonová pumpa v žaludku byla objevena v roce 1973, v následujícím roce byl vyvinut první antagonista – timoprazol, v roce 1980 pak omeprazol, který byl předán ke klinickému užívání až v roce 1988. Poslední velký objev, který se dostal do praxe, byla kapslová enteroskopie (Paul Swain). V roce 1996 se objevily první zmínky a v roce 2000 už kapsli předváděli na americkém kongresu. Ale jak dlouho mu nápad uzrával, se asi nedozvíme.

31.3.2010 11:56:22

 

OTÁZKA: * Mohl byste přiblížit, v čem tato metoda spočívá?

ODPOVĚĎ:

MUDr. Karel Lukáš, CSc.

MUDr. Karel Lukáš

Kapslová endoskopie je neinvazivní metoda využívaná ke zobrazení tenkého střeva. Zvláště užitečná je při vyšetřování krvácení. Spočívá v tom, že pacient spolkne kapsli, která má velikost asi jako velká tableta antibiotika. Ta pak v trávicí trubici snímá dva obrázky za vteřinu. Během doby, kdy prochází trávicím traktem, udělá asi 60 tisíc obrázků. Vysílají se do snímače, který má pacient na těle, kapsle potom odejde přirozenou cestou, je na jedno použití. Snímač se následně vloží do počítače a lékař může záznam prohlížet a hodnotit. Tady nastupuje trpělivost a zkušenost.

31.3.2010 11:56:22

 

OTÁZKA: * Je to tedy obrovský pokrok, pokud si představíme, jak je tato metoda pro pacienta neinvazivní.

ODPOVĚĎ:

MUDr. Karel Lukáš, CSc.

MUDr. Karel Lukáš

Ano, to máte pravdu, ale má i svoje nevýhody. Tou hlavní je, že při této metodě není možný odběr biopsie, přitom některé nálezy potřebují ověření histologické. Ale jak jste již sama řekla, je to obrovská pomoc pro nejhůře vyšetřitelnou oblast, kterou představuje tenké střevo.

31.3.2010 11:56:22

 

OTÁZKA: * Do vašeho oboru spadá mimo jiné ulcerózní kolitida a Crohnova nemoc. V čem se tyto choroby liší a jaké jsou jejich hlavní rysy?

ODPOVĚĎ:

MUDr. Karel Lukáš, CSc.

MUDr. Karel Lukáš

Jedná se o idiopatické střevní záněty. Ulcerózní kolitida postihuje sliznici tlustého střeva a konečníku. Crohnova nemoc může postihnout celý trávicí trakt, zejména střevo tenké a tlusté. Trakt je postižen transmurálně, tedy přes celou stěnu. Obě nemoci se projevují téměř stejně – průjmy, bolestmi břicha, chátráním, krvácením do stolice. Zatím neznáme jejich příčiny, předpokládá se však, že tu existuje genetický základ a k zánětu dojde nejspíše kvůli infekci.

31.3.2010 11:56:22

 

OTÁZKA: * Může být příčinou způsob stravování?

ODPOVĚĎ:

MUDr. Karel Lukáš, CSc.

MUDr. Karel Lukáš

Pravděpodobně ne. Zajímavé je, že existují geografické variace – tyto nemoci se vyskytují více na severu než na jihu. Vyšší výskyt pozorujeme ve Skandinávii, Spojených státech, Velké Británii, nižší ve Španělsku a Itálii, ale je otázka, zda to není jen diagnostikou. Více postihují městské obyvatelstvo než venkovské a záleží i na věku. Nejčastější jsou u mladých lidí, ve věku 15–30 let, další špičky jsou po 60., a dokonce po 80. roce života (trimodální výskyt).

31.3.2010 11:56:22

 

OTÁZKA: * Výskyt Crohnovy nemoci podle statistik stoupá. Čím je to způsobeno?

ODPOVĚĎ:

MUDr. Karel Lukáš, CSc.

MUDr. Karel Lukáš

Dle mého názoru zejména zlepšenou diagnostikou a tím, že se o těchto onemocněních mnohem více hovoří; že se na ně vůbec pomýšlí. A to i u lidí, kteří mají takzvané mimostřevní manifestace, které se projeví jako první, dlouho před manifestací vlastního střevního postižení. Pacient přichází se záněty kloubů, očí, kůže, s píštělemi u konečníku. Měli jsme pacienty, u kterých bolest kloubu předcházela několik let, než někoho napadlo, že by mohlo jít o střevní zánět.

31.3.2010 11:56:22

 

OTÁZKA: * Dá se říci, že právě v tom spočívá záludnost této choroby?

ODPOVĚĎ:

MUDr. Karel Lukáš, CSc.

MUDr. Karel Lukáš

Ano, Crohnova nemoc je záludná, zlá, existuje několik forem a nikdy nevíte, jak bude pokračovat. Přeskakuje po celém traktu, i po operaci se může objevit jinde.

31.3.2010 11:56:22

 

OTÁZKA: * Jak se diagnostikuje?

ODPOVĚĎ:

MUDr. Karel Lukáš, CSc.

MUDr. Karel Lukáš

Sledujeme typické klinické příznaky, používáme obvyklé laboratorní a zobrazovací metody – rentgen pro vyšetření tenkého střeva a kolonoskopii při vyšetření střeva tlustého.

31.3.2010 11:56:22

 

OTÁZKA: * Jaké terapeutické možnosti v současné době máme?

ODPOVĚĎ:

MUDr. Karel Lukáš, CSc.

MUDr. Karel Lukáš

V první řadě léčbu konzervativní. Pochopitelně pokud nejde o závažné komplikace jako třeba krvácení nebo rozepětí střeva. Začíná se aminosalicyláty, které se používají již mnoho let, u lehčích forem zpravidla stačí; přidávají se kortikosteroidy, které obvykle zvládnou akutní zánět, později imunosupresiva. V posledních letech se používá biologická léčba, která přinesla zásadní převrat. Zánět vyvolávají působky zvané cytokiny, jedním z nich je tumor necrosis factor ? a právě proti němu je zaměřena tato terapie. Valná část pacientů je s biologickou léčbou nesmírně spokojená a říkají, že se nikdy v životě necítili tak dobře jako nyní, když ji dostávají.

31.3.2010 11:56:22

 

OTÁZKA: * Je ale vhodná pro každého pacienta, nebo existují výjimky?

ODPOVĚĎ:

MUDr. Karel Lukáš, CSc.

MUDr. Karel Lukáš

Jsou daná kritéria. Pokud u pacienta nemá dostatečný účinek konzervativní léčba, když se jeho stav zhoršuje a při některých komplikacích je indikována biologická léčba. Podává se v určitých intervalech, jež se mohou zkracovat a dávky zvyšovat. Jeden z výstupů studií ukazuje, že takový pacient nemusí podstoupit operační řešení nebo je alespoň oddáleno. Ale v některých případech není možné oddalovat operaci donekonečna. Indikacemi chirurgické léčby jsou například nepostižitelné krvácení, střevní neprůchodnost, neustupující zánět, abscesy, píštěle nebo paralýza střeva, takzvané toxické megakolon.

31.3.2010 11:56:22

 

OTÁZKA: * Jak je biologická léčba u nás organizována – existují registry či centra, jako je tomu například u onkologie nebo kardiologie? Je finančně výrazně náročnější než konzervativní léčba a přispívají na ni zdravotní pojišťovny?

ODPOVĚĎ:

MUDr. Karel Lukáš, CSc.

MUDr. Karel Lukáš

Ano, existují centra pro biologickou léčbu. Naše pojišťovny zatím byly vstřícné, i když je tato terapie skutečně drahá – pokud ji pacient bere po celý rok, jde o částku kolem půl milionu korun.

31.3.2010 11:56:22

 

OTÁZKA: * A platí ji pojišťovna skutečně každému?

ODPOVĚĎ:

MUDr. Karel Lukáš, CSc.

MUDr. Karel Lukáš

Na centra je určena kvóta a do ní se musíme vejít. Zatím jsme ji mohli poskytnout každému nemocnému, u kterého byla jasná indikace.

31.3.2010 11:56:22

 

OTÁZKA: * V průběhu kongresu se často hovořilo o familiární adenomatózní polypóze. Jedná se o genetickou zátěž? A existují možnosti prevence tohoto onemocnění?

ODPOVĚĎ:

MUDr. Karel Lukáš, CSc.

MUDr. Karel Lukáš

Byla ustavena pracovní skupina, která se familiární adenomatózní polypózou zabývá. Není to časté onemocnění, vyskytuje se asi jeden případ na deset tisíc obyvatel. V mladém věku se objeví karcinom, ve střevě jsou stovky a tisíce polypů, které se nedají odstranit jinak než resekcí střeva. Prevence spočívá v endoskopickém vyšetření rodiny. Preventivně se pak musí provést kolektomie.

31.3.2010 11:56:22

 

OTÁZKA: * Mezi nové metody léčení patří Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery (NOTES). Pokud vím, u nás se ještě nepoužívá, v čem vidíte příčiny?

ODPOVĚĎ:

MUDr. Karel Lukáš, CSc.

MUDr. Karel Lukáš

U nás je tato metoda zatím ve stadiu výzkumu na zvířatech. Bude to zřejmě jedna z možných cest, ale nikoli hlavní. Jak vyplývá již z názvu, její podstatou je, že se přirozenými otvory (například ústy, vaginou) zavádí endoskop a operují orgány v dutině břišní. Například přes stěnu žaludeční se provádí operace žluníku.

31.3.2010 11:56:22

 

OTÁZKA: * Jste i pedagog – dá se už při studiu poznat, z koho bude dobrý lékař?

ODPOVĚĎ:

MUDr. Karel Lukáš, CSc.

MUDr. Karel Lukáš

Poznám jen, kdo má zájem a kdo ne, byl jsem však některými později příjemně překvapen a jinými zase hořce zklamán. Dříve medici setrvávali na klinice celé čtyři roky, kdy měli výuku vnitřního lékařství. V současnosti všichni projdou blokem gastroenterologie, ale tři týdny, to je opravdu příliš krátká doba k představě, kdo bude dobrý a kdo ne.

31.3.2010 11:56:22

 

OTÁZKA: * O své profesi jste schopen hovořit zasvěceně a detailně. Ale co vy jako člověk mimo medicínu. Čím rád trávíte svůj volný čas?

ODPOVĚĎ:

MUDr. Karel Lukáš, CSc.

MUDr. Karel Lukáš

Čtu. Teď se právě prokousávám Amosem Ozem. Ale v poslední době ve mně zanechal největší dojem Cormac McCarthy a zejména jeho „Cesta“. Jednoduchý vygradovaný příběh, hemingwayovsky stručný, jasný jazyk – to není kniha, to je zjevení. A další, co mě nesmírně zaujalo, jsou dvě „Staré Prahy“ malířů Václava Jansy a Jana Minaříka. Sleduji beletrii, ale nestačím přečíst všechno, co bych chtěl, musím sledovat odbornou literaturu, zejména časopisy, pět šest světových, abych byl up-to-date. Ale sledovat literaturu v době internetu není tak těžké; co schází, je čas.

31.3.2010 11:56:22

 
Ohodnoťte tento článek!