Konopí jsem nikdy nekouřil

doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc.

Celoživotně se věnuje výzkumu konopí a kannabinoidů. Izoloval endogenní kannabinoid (anandamid) z mozku. Olomoucký rodák doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc., působící již dvě desítky let na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, se v současnosti angažuje v aktivitách za legalizaci konopí pro léčebné účely v České republice.


doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc.

Autor: Leoš Chodura
 

* 20. listopadu 1947 v Olomouci

V letech 1966–1972 studoval analytickou chemii se zaměřením na organickou analýzu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 1971–1990 působil na katedře hygieny a epidemiologie Lékařské fakulty UP. Již jeho rigorózní práce nesla název „Příspěvek k identifikaci cannabinoidních látek v Cannabis sativa L.“. V letech 1976–1978 absolvoval postgraduální studium moderní instrumentální chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně, kde obhájil práci nazvanou „Plynová chromatografie přírodních látek z marihuany“. V letech 1978 a 1979 se věnoval výzkumu ve Výzkumném ústavu farmaceutickém na Mississippské univerzitě.

V roce 1984 obhájil kandidátskou disertační práci nazvanou „Příspěvek k analytické chemii cannabinoidních látek z marihuany“. Od roku 1990 působí na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě (Ústav přírodních látek). Mimo jiné zde pracoval na výzkumu přírodních ligandů pro kannabinoidní receptory. V roce 1994 se stal docentem organické chemie na Univerzitě Palackého (habilitační práce nesla název „Anandamidy – endogenní ligandy pro cannabinoidní receptory v mozku“), o rok později doktorem věd na Univerzitě Karlově (doktorská disertační práce „Od marihuany k přírodnímu ligandu z mozku“). Dvakrát též dlouhodobě pobýval jako hostující výzkumník v Bethesdě v americkém Marylandu. Je členem International Cannabinoid Research Society a jeho práce byly již více než 6400x citovány ve světových vědeckých publikacích.

Mezi nejvýznamnější patří publikace v prestižním časopise Science nazvaná „Isolation and structure of brain constituent that binds cannabinoid receptor“. Jeho účast na tomto výzkumu spočívala v izolaci nové endogenní látky z mozku, která byla nazvána anandamid. Objev anandamidu byl zásadním průlomem pro další vývoj v oblasti endokannabinoidních neurotransmiterů a umožnil vědcům pochopit mechanismus léčebných účinků konopí. Aktivně se zasazuje o legalizaci využití konopí v lékařství v České republice. V roce 2005 mu Česká chemická společnost udělila Hanušovu medaili (pojmenovanou dle jeho vzdáleného příbuzného, chemika prof. Josefa Hanuše) za záslužnou práci v oblasti chemie. V roce 2010 mu izraelská vláda předala ocenění Outstanding Immigrant Scientist za jeho příspěvek státu Izrael. Rád fotografuje a věnuje se sportům v přírodě (horolezectví, turistika, canyoning)


Na devítiletce jsem chtěl být námořníkem. Maminčin bratr však měl rád chemii, a ještě než jsme ji měli ve škole, vysvětloval mi, jak v molekule kolem jádra obíhají elektrony, a učil mne i další taje oboru – velice mne to zaujalo. Na střední školu jsem se v 63. roce nedostal, údajně pro velký zájem uchazečů. Byly v tom ovšem náboženské důvody, rodiče byli věřící. Tak se maminka obrátila na ministerstvo, aby vše přezkoumali, a nakonec mě přijali. Dostal jsme se do třídy, která měla chemii jako maturitní předmět, navíc vyučující mě nadchli pro obor, a tak jsem v něm pokračoval i na vysoké škole.

V posledním ročníku za námi přišel profesor Zdeněk Krejčí z lékařské fakulty, že by potřeboval studenta na 3 měsíce a čtvrtinový úvazek, bez perspektivy prodloužení. Protože nikdo z premiantů neměl zájem (já na vysoké škole k premiantům nepatřil), přihlásil jsem se. Postupně se ze čtvrtiny úvazku stala polovina, nakonec z toho byl celý úvazek a po skončení školy trvalé místo. Profesor Krejčí byl žákem profesora Jana Kabelíka, který se věnoval antibiotickým účinkům vyšších rostlin, tak se dostali ke konopí a s profesorem Františkem Šantavým objevili kyselinu kannabidiolovou. Izolovali ji a extrakt z konopí se začal užívat ve Fakultní nemocnici Olomouc. Výborný účinek měl nejen na herpes simplex, ale i na herpes zoster nebo dekubity. Dvacet let jsem v nemocnici připravoval tinkturu a stal se nadšencem do výzkumu konopí. Průběžně jsem si dopisoval se zahraničními odborníky, například s profesorem Raphaelem Mechoulamem z Jeruzalémské univerzity celých šestnáct let. Nakonec mě v roce 1990 pozval na rok do Izraele, kde už jsem zůstal.

OTÁZKA: V Izraeli jste se nadále věnoval výzkumu konopí?

ODPOVĚĎ:

doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc.

doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc.

Profesor Mechoulam pozval na Hebrejskou univerzitu Williama Devanea, amerického molekulárního farmakologa, který objevil kannabinoidní receptory v mozku, a mne, abychom se pokusili izolovat z mozku látku, která se na tyto receptory váže. Každý měl v tomto výzkumu své místo. Já jako analytický chemik jsem měl na starost izolaci – byla to náročná práce (protože látka se v mozku vyskytuje jen v pikomolových koncentracích), ale nakonec jsme v březnu roku 1992 uspěli a získali anandamid. Měli jsme z toho velkou radost a naše výsledky publikovali v časopisu Science. V lednu následujícího roku jsem o tom přednášel na psychofarmakologické konferenci v Lázních Jeseník a později jsme navázali spolupráci s profesorkou Alexandrou Šulcovou z brněnské lékařské fakulty.

20.12.2011 11:49:33

 

OTÁZKA: Čím byl objev anandamidu významný?

ODPOVĚĎ:

doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc.

doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc.

Již v roce 1964 Yehiel Gaoni a Raphael Mechoulam izolovali z konopí tetrahydrokannabinol (THC) a v témž roce profesor Šantavý určil absolutní konfiguraci této látky. Vědci si lámali hlavu nad tím, jakým způsobem se THC váže v mozku, a vyslovili předpoklad, že tam možná bude specifický centrální receptor. To se potvrdilo již zmíněným objevem doktora Devanea. Zároveň jeho objev vyvolal další otázku: Receptor přece není v mozku proto, aby se na něj vázala látka z konopí. Jakmile jsme měli receptor a endogenní ligand, snáze jsme mohli pochopit účinek kannabinoidů. V současnosti již existuje mezinárodní společnost pro studium kannabinoidních látek a danou problematikou se zabývají tisíce studií. Na kongresech se dnes v této souvislosti diskutuje především o endokannabinoidech. Ty umožnily pochopit mechanismus léčebného účinku konopí.

20.12.2011 11:49:33

 

OTÁZKA: Znamená to, že v budoucnu se budou využívat více endokannabinoidy než konopí?

ODPOVĚĎ:

doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc.

doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc.

V endogenních látkách je velký léčivý potenciál. Naše laboratoř i další vědci po celém světě připravili řadu aktivních derivátů endokannabinoidů, ale problém tkví zcela jinde. Když v roce 1921 kanadští vědci objevili inzulin, byl použit v klinické praxi již v lednu 1922. Když byl v roce 1935 objeven kortison, byl již v následujícím roce podán pacientům a stal se úspěšným lékem. Anandamid jsme objevili před 19 lety, a dosud nebyl oficiálně podán člověku ani anandamid, ani 2-arachidonoylglycerol (2-AG). Dnes je vše složitější. Obtížně se získává povolení na experimenty a je to samozřejmě finančně nákladné. Testování nové látky si může dovolit farmaceutická firma, nikoli ovšem univerzita. Léčebné využití konopí se dává do souvislosti především s bolestivými stavy.

20.12.2011 11:49:33

 

OTÁZKA: Ale jsou také náznaky, že by se pomocí kannabinoidů mohly ovlivňovat psychické nemoci. Budeme používat anandamid jako antidepresivum?

ODPOVĚĎ:

doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc.

doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc.

Anandamid je neurotransmiter a psychiku pozitivně ovlivňuje. Vlastně to má i v názvu – pojmenovali jsme jej podle sanskrtského slova ananda, což znamená vnitřní štěstí. Tím jsme chtěli vyjádřit jeho předpokládaný účinek a také radost z objevu. Tato látka ovlivňuje centrum slasti. Slast cítíme proto, že tělo vylučuje endorfiny, enkefaliny, anandamid a další endogenní látky. Jsou to protistresové faktory. Dalším účinkem anandamidu je určité „navození zapomnění“. To by se mohlo využívat (a také již využívá) u posttraumatického stresového syndromu. Třeba u vojáků, kterým se vracejí traumatizující vzpomínky. Anandamid vzpomínky utlumí a utlumí i případnou bolest.

20.12.2011 11:49:33

 

OTÁZKA: Kdy si nevystačíme s těmito endogenními látkami a potřebujeme je dodávat zvenčí? V případě dysfunkce?

ODPOVĚĎ:

doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc.

doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc.

Ano. Zdravý organismus si vystačí s endogenními látkami. Jestliže nastane porucha, jsou tyto látky vylučovány v nedostatečném nebo nadbytečném množství a dojde k narušení rovnováhy endokannabinoidního systému. Látky dodávané zvenčí to vyrovnávají.

20.12.2011 11:49:33

 

OTÁZKA: Čím si vysvětlujete narůstající zájem o léčbu konopím v naší zemi?

ODPOVĚĎ:

doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc.

doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc.

Podle mého názoru tu nejprve byl zájem o konopí jako rekreační drogu (samozřejmě původně to v Československu byla jen léčebná a přadná rostlina). Poté se ukázalo, že k němu upnulo naděje mnoho pacientů, neboť jim nic jiného nepomáhalo. Konopí se využívá k paliativní léčbě u řady chorob, kde už nic jiného neúčinkuje. Myslím, že může léčit i kauzálně, ale v současné době nemáme žádné klinické studie a kromě toho konopí není panacea, jak se mnozí domnívají. Nevyléčí se jím každý: někomu pomůže, dalšímu se zdravotní stav zlepší jen mírně a jinému se zdravotní stav nezlepší vůbec, nebo dokonce konopí nesnáší (těchto pacientů je v paliativní léčbě asi 10 procent). Je to stejné jako u ostatních léků. Navíc v České republice se pacienti domnívají, že konopí vyléčí rakovinu. Jak jsem již řekl – konopí není panacea. I když některé druhy rakoviny (především v prvním stadiu) by vyléčit mohlo – ale ne vždy a ne u každého. Někteří léčitelé tvrdí, že by se konopí mělo užívat preventivně. Ale kdo užívá preventivně třeba antibiotika?

20.12.2011 11:49:33

 

OTÁZKA: Co je to prevence?

ODPOVĚĎ:

doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc.

doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc.

Přece správná životospráva. Řekl bych, že mnozí z těchto stoupenců mají představu, že se konopí uvolní zcela a bude se legálně užívat i rekreačně, což by rozhodně nebylo dobré. I když pravdou zůstává, že kdybychom zakázali tabák a povolili konopí, bylo by lidstvo zdravější.

20.12.2011 11:49:33

 

OTÁZKA: V čem vidíte hlavní přínos konopí a kannabinoidů oproti syntetickým léčivům?

ODPOVĚĎ:

doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc.

doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc.

Je to levná léčba s minimem nežádoucích účinků. Téměř každý lék má kontraindikace a vedlejší účinky. Konopím se ale nemůžete předávkovat nebo otrávit. Pouze u některých lidí s latentní duševní chorobou je riziko, že konopí může tuto chorobu vyprovokovat (to je ale zcela zanedbatelný zlomek procenta). V České republice se mnoho lidí léčí konopím nelegálně. A někteří nemocní jsou ochotni dát za tříměsíční léčebnou dávku i čtvrt milionu korun. Když vědí, že jejich nemoc je v pokročilém stadiu, a mají ty peníze, aspoň to zkusí. Přitom nemají jistotu, zda kupují kvalitní konopí vhodné k léčbě své nemoci. Legalizací léčebného konopí by se tento černý trh zlikvidoval. Cílem by mělo být legalizovat v České republice léčebné konopí a vytvořit pěstírny, kde by se pěstovaly různé druhy konopí vhodné pro různé nemoci. Snahou by mělo být, aby pacient dostal toto léčebné konopí co nejlevněji, o což pochopitelně nemají zájem farmaceutické firmy. V Izraeli je to přesně takto – stát ani farmaceutické firmy na léčivém konopí nevydělávají. Pacient platí měsíčně za toto konopí minimum, které pokrývá náklady pěstitelů. Obávám se však, že takto nad věcí Češi být nedokáží.

20.12.2011 11:49:33

 

OTÁZKA: Věnoval jste se kromě konopí i jinému výzkumu?

ODPOVĚĎ:

doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc.

doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc.

Zabýval jsem se etiologií cholelitiázy, výzkumem kokových listů, souvislostí encefalopatie a oleamidu nebo i změnám hladin endokannabinoidů u hibernujících syslů. V Izraeli se také věnuji studiu kadidla a myrhy – látek, o nichž Bible uvádí, že byly při narození přineseny Ježíškovi. U kadidla, které se využívá k vykuřování v kostelech a chrámech, jsme zjistili psychoaktivní efekt, myrha má léčivé, protizánětlivé účinky. V současnosti spolupracujeme s archeology a hledáme biblickou rostlinu afarsemon. Pravděpodobně se jedná o Commiphoru, ale zatím jsme ji v archeologických vykopávkách neobjevili. Archeologická chemie je velice zajímavá.

20.12.2011 11:49:33

 

OTÁZKA: Vnímáte rozdílný přístup k výzkumu přírodních látek v Česku a v Izraeli a vůbec zahraničí?

ODPOVĚĎ:

doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc.

doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc.

Československo na tom bylo opravdu dobře i přesto, že jsme neměli tak dokonalé přístrojové vybavení jako v Americe a spoustu věcí dělali „na koleně“. V Izraeli je situace podobná jako ve Spojených státech, univerzita má mnoho grantů. Osobně si však myslím, že hlavní jsou ideje. Když budete mít ideu, můžete jít pracovat do jiného státu, kde pro to máte vybavení.

20.12.2011 11:49:33

 

OTÁZKA: Samozřejmě dnes tyto podmínky mají i vědci v České republice. Mimochodem, vidíte kromě konopí ještě u některé rostliny léčebný potenciál do budoucna?

ODPOVĚĎ:

doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc.

doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc.

Stará pranostika říká: Před heřmánkem smekni, před bezem klekni. Jeden český lékař za války koupil červené víno a zjistil, že má analgetické účinky. Měl s ním úžasné výsledky u pacientů s neuralgiemi. Úspěšně jím léčil třeba neuralgii trigeminu. Když ale koupil další várku tohoto vína, neúčinkovalo. Pátral, čím to může být, a přišel na to, že první víno bylo přibarvené bezinkami. Později zjistil, že bezinková šťáva v 10procentním alkoholu účinkuje jako výborné analgetikum. Myslím, že v černém bezu je skrytý a zapomenutý potenciál. Možná, že by to mohla být alternativa konopí pro určité bolestivé stavy. A třeba by se pak zakázal černý bez a nějaká farmaceutická firma by prodávala za drahé peníze bezinkový sirup. Když jsem jel pustinou na Sibiři a kilometry cest byly lemovány divoce rostoucím konopím, říkal jsem si, jak by zde asi proti němu bojovali. No, ono nakonec divoce rostoucí konopí si k léčbě můžete nasbírat i na jižní Moravě.

20.12.2011 11:49:33

 

OTÁZKA: V Jeruzalémě žijete již 21 let. Považujete se více za Čecha, nebo za Izraelce? Jaký je váš vztah k historii hebrejského národa?

ODPOVĚĎ:

doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc.

doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc.

Já su Hanák z Holomóca. Pocházím z Komenského ulice, kde žilo hodně židů, je tam i židovská modlitebna a s mnohými z nich jsem se vždy přátelil. Hebrejská historie mě proto velice zajímá. Od začátku svého pobytu v Jeruzalémě jsem jezdil po Izraeli, chtěl jsem vidět všechny památky, chvíli jsem dělal i průvodce po biblických místech. Mám tento tolik zkoušený národ opravdu rád. V každém případě se v Izraeli cítím jako doma.

20.12.2011 11:49:33

 

OTÁZKA: Takže trávíte volný čas výlety?

ODPOVĚĎ:

doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc.

doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc.

Dnes už nemám touhu chodit po městě, muzeích a galeriích. Láká mě spíš příroda. Hodně chodím přes poušť, necháme se s kamarády třeba zavézt džípem do pouště a pak jdeme dva dny zpátky. Nebo zlézáme věže v poušti v Jordánsku, kde jsou pískovcové stěny s převýšením kolem 900 metrů a o délce několika kilometrů – snadno tam zabloudíte. Slaňujeme také vodopády (canyoning), třebas i šedesátimetrové. Průchod takovým kaňonem nám zabere dva či tři dny. Jsou tam prameny o teplotě až 60 stupňů. Největší radost má člověk z toho, co nepřináší materiální zisk. Jít s kamarády do hor – někam, kde není publikum jako na fotbale, nesportovat pro peníze, ale vylézt na nějaký vrchol jen pro sebe. Sport bez diváků je to pravé! V poušti je mnohem více druhů života než v zelených oblastech. A v noci, když je úplná tma a vidíte mléčnou dráhu, to je nádhera!

20.12.2011 11:49:33

 

OTÁZKA: Když jsme u té nádhery, tím se vracím k anandamidu a slasti… dáte si někdy konopí?

ODPOVĚĎ:

doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc.

doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc.

Víte, že jsem za celý život neměl potřebu to vyzkoušet? Nikdy jsem konopí neužíval, neboť jsem zdráv!

20.12.2011 11:49:33

 
Konopí jsem nikdy nekouřil
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 1 hlas/ů