Ruská jména dříve odrážela povahu dítěte nebo chránila před duchy. Jaká se používají dnes?

ruská jména
Zdroj: shutterstock.com

Přemýšlíte o tom, že dáte svému potomkovi ruské jméno? Možná by vás zajímalo, že zatímco současný trend spočívá v přejímání zahraničních jmen, dříve lidé volili jména podle toho, jaký mělo dítě charakter, jakou mu rodiče přáli budoucnost nebo před jakými duchy ho chtěli chránit. Víte, jaká jména jsou aktuálně nejoblíbenější?

V čem jsou ruská jména specifická?

V Rusku jsou jména zpravidla tvořena třemi částmi, a to křestním jménem, pojmenováním po otci a příjmením. Jméno po otci má specifickou příponu podle toho, zda se jedná o mužská jména či ruská dívčí jména, přičemž každé má tři varianty. Pro mužskou část jmen po otci se užívají tyto přípony:

 • – evič
 • – ovič
 • – ivič

Jako příklad si můžeme uvést jméno známého ruského spisovatele – Alexandr Sergejevič Puškin. Pro ruská jména ženská, jejichž ukázkou může být například jméno známé ruské básnířky – Anna Andrejevna Achmatová, jsou typické následující přípony:

 • – evna
 • – ovna
 • – ivna

Co se týče ruských křestních jmen, nejčastěji bývají původu slovanského, nicméně některá vycházejí z křesťanství nebo z jiných jazyků, neboť v dřívějších dobách byla po určitý čas slovanská jména zakázána. Ti, kteří dále pokračovali v pojmenovávání svých dětí slovanskými jmény, tak museli činit potají.

Původní slovanská jména

Starověcí Slované byli velmi kreativní při pojmenovávání svých dětí. Křestní jména často popisovala povahu dítěte nebo naděje rodičů na budoucnost dítěte. Například hlučné dítě by mohlo být pojmenováno Шумело [Shumelo], v překladu „hlasité“, a dítě, jehož rodiče si přáli, aby bylo silné a úspěšné, mu mohli dát jméno Ярослав [Yaroslaf], neboli „bystrý“ či „silný“.

Dávní Slované věřili i ve zlé duchy, což jména rovněž odrážela. Mnoho jmen v překladu znamenalo například „ošklivý” (Некрас [Nekras]), „zlý“ (Злоб [Zlop]) nebo „nešťastný“ (Неустрой [Neustroy]). Tato jména lidé považovali za ochranná a používali je, aby pomohla odvrátit špatné energie a chránit své nositele.

Přezdívky byly také velmi populární a výstižně popisovaly něčí osobnost. Spousta jmen, včetně těch popisných a ochranných, ale i přezdívek, se rozvinula do příjmení, z nichž jsou mnohá v moderním Rusku stále používána.

Ruská jména ve 20. a 21. století

Nový typ jmen se objevil v Rusku až ve 20. století, po revoluci v roce 1917. Ta obvykle odrážela nové komunistické ideály, například jméno Борец [Borets] znamenalo „bojovník“, Идея [Ideya] „nápad“ nebo Победа [Pobeda] „vítězství“. Některá jména byla také zkratkami slavných komunistických hesel.

V minulosti Rusové oslavovali v jeden den kromě svých narozenin i svátek. Dnes už však mnoho z nich ví, který den náleží oslavě jejich jména. Někteří tak uspořádají oslavu svátku namísto jejich narozeninové oslavy, nebo oslavy dvě. Jmenný den se mimo jiné nazývá také „Andělský den“ a lidé si vzájemně kupují zpravidla květiny nebo čokoládu.

V současnosti však i Rusové přejímají zahraniční jména především filmových herců a hudebních hvězd. Zajímá vás, která jména patří v Rusku mezi nejoblíbenější?

Nejoblíbenější ruská ženská jména

 1. Sofia
 2. Anastasia
 3. Victoria
 4. Xenia
 5. Arina
 6. Yelizaveta
 7. Adelina
 8. Irina
 9. Yelena
 10. Polina
 11. Daria
 12. Svetlana
 13. Nadežda
 14. Galina
 15. Ljuba
 16. Aleksandra
 17. Maria
 18. Anna
 19. Angelina
 20. Marina

Nejpopulárnější ruská jména mužská

 1. Artyom
 2. Aleksandr
 3. Roman
 4. Yevgeny
 5. Ivan
 6. Maksim
 7. Alexej
 8. Dmitry
 9. Danyl
 10. Sergej
 11. Nikolaj
 12. Konstantin
 13. Nikita
 14. Mikhail
 15. Boris
 16. Victor
 17. Gennady
 18. Vyacheslav
 19. Vladimir
 20. Andrej

Zdroje: russlandjournal.de, thoughtco.com, xrusko.cz

Ohodnoťte tento článek!