Senátní návrh změny péče o autisty vláda nepodpořila

Senátní návrh na rozšíření seznamu terapeutů pro děti s autismem o terapeuta neurovývojových a behaviorálních poruch vláda na jednání nepodpořila. Na webu o tom informoval tiskový odbor kabinetu. Novela zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání počítá s tím, že by se seznam rozšířil o terapeuta, který by používal další metody léčby než jednu dosud užívanou. Rodiče autistických dětí by při použití těchto metod měli nárok na příspěvky od pojišťoven.

Senátorská předloha stanovuje rámec pro uznávání kvalifikace terapeutů využívajících jiné metody pro léčbu pacientů s poruchami autistického spektra, tedy dětí s autismem, než je aplikovaná behaviorální analýza (ABA). Platná úprava stanoví podmínky pouze pro behaviorálního analytika, jeho asistenta a technika.

Návrh má zákonem uznat další v Česku rozšířené metody, včetně terapie hrou, dále strukturované učení, které využívá vizualizaci a předvídatelnost (metoda TEACCH), terapie založené na vztahu a naturalistickém přístupu, sdílení emocí na podkladě vývojové psychologie (metoda OTA) nebo metody rodinné terapie.

Při projednávání novely zákona v roce 2017 se změnu prosadit nepodařilo. Proti se postavila například Česká lékařská komora. Podle odpůrců návrhu změna dostatečně jasně nevymezuje rozdíly mezi rolemi nově zaváděného terapeuta a nyní fungujícími analytiky.

Podle senátní novely by terapeut mohl s klienty pracovat na základě indikace dětského a dorostového psychiatra, psychiatra nebo psychologa.

Ohodnoťte tento článek!