Slovensko podle analýzy zaostává ve zdravotnictví i školství

Slovensko v mezinárodním srovnání nejvíce zaostává v oblasti zdravotnictví, základního školství a trhu práce. V nejnovější analýze na to upozornili analytici slovenského ministerstva financí.

„Ve srovnání s průměrem EU je (na Slovensku) průměrná délka života výrazně nižší spolu s dvojnásobnou mírou úmrtnosti odvratitelnou zdravotní péčí,“ vyplývá ze studie. Výdaje na zdravotnictví měřené podílem výkonu ekonomiky jsou na Slovensku nižší, než je průměr evropského bloku, a efektivnost zdravotnického systému zaostává i za průměrem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Slovensko ve sledovaných ukazatelích nejvíce zaostává v oblasti základního školství. V mezinárodním testování žáků se země opět zhoršila. Vzdělávací systém podle vládní analýzy nedostatečně reaguje na potřeby dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Mzdy učitelů na Slovensku navzdory jejich zvyšování zůstávají v mezinárodním srovnání nízké a podprůměrné je také celkové financování školství.

Navzdory poklesu nezaměstnanosti na historická minima analytici upozornili, že výzvou pro zemi nadále zůstává zaměstnávání lidí, kteří jsou dlouhodobě bez práce a kteří mají nízkou kvalifikaci. I přes ekonomický růst zaměstnanost příslušníků početné romské menšiny výrazně zaostává za většinovou populací. Celkově se ale situace na slovenském trhu práce podle analýzy zlepšila.

Ohodnoťte tento článek!