Domů Tagy 1. LF UK

štítek: 1. LF UK

Výzkum dědičné nemoci ledvin objasnil mechanismus jejího vzniku

Výzkum vzácné dědičné nemoci ledvin, na kterém se podílela 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1. LF UK), pomohl objasnit mechanismus jejího vzniku a potenciální léčbu. Objevil genovou mutaci, která nemoc způsobuje. Lékařská fakulta o tom informovala v tiskové zprávě. Výzkum byl prezentován v prestižním odborném časopise Cell.

Jaké má být porodnictví v době liberální demokracie?

Každoročně v České republice proběhne okolo 110 000 porodů. Perinatální úmrtnost poklesla pod 5 ‰ (promile), což Českou republiku dlouhodobě řadí mezi země světa s nejnižším počtem úmrtí dětí v období před porodem a krátce po něm. Pokles hlásí perinatologové také u předčasných porodů, a to na 7,8 %. Rodí se méně dvojčat – 1,4 % ze všech dětí. V České republice také ubývá porodů císařským řezem, v roce 2017 jich bylo 24,5 % z celkového počtu porodů, což je méně než průměrný počet císařských řezů provedených v zemích Evropské unie. Za rok 2017 bylo nahlášeno odhadem 10 úmrtí žen, které zemřely v průběhu těhotenství, porodu či šestinedělí. Data porodnických statistik řadí naši zemi v oblasti porodnictví mezi nejlepší v Evropě, resp. ve světě.

V lednu proběhne na 1. LF UK den otevřených dveří

Pro uchazeče o studium všeobecného a zubního lékařství i nelékařských oborů připravuje 1. LF UK na sobotu 5. ledna 2019 den otevřených dveří. Návštěvníci zde získají informace o fakultě a jednotlivých oborech, ale i o mimoškolním životě.

Otevřena budou vybraná pracoviště fakulty – např. Muzeum srovnávací anatomie či Stomatologické muzeum s unikátními exponáty –, připraven bude i prodej modelových otázek. V několika přednáškových sálech fakulty se pak budou moci zájemci seznámit s podmínkami pro přijetí ke studiu. „Cílem přijímacího řízení je vybrat nejlepší kandidáty s nejvyšší šancí na úspěšné zvládnutí cesty od zapsaného studenta medicíny po kvalitního lékaře. Proto podmínky výběru stále kultivujeme a zpětně hodnotíme účinnost jeho nastavení. Snížit tímto způsobem počet neúspěšných studentů představuje možnost více se věnovat talentovaným medikům a uspořit nejen náklady za nedokončená studia, ale i čas těch studentů, kteří mohou být úspěšní v jiném oboru,“ říká děkan fakulty Aleksi Šedo.

V příštím akademickém roce se již do chodu školy promítne navýšení prostředků českým lékařským fakultám o celkovou částku sedmi miliard pro dalších deset let. 1. LF UK tak bude moci přijmout o 15 % studentů všeobecného lékařství navíc, čemuž uzpůsobí také prostorové a technické zázemí.

 

Lékaři získali mezinárodní ocenění za lepší diagnostiku cirhózy

Chronické choroby jater a jaterní cirhóza

Čeští lékaři ze IV. interní kliniky gastroenterologie a hepatologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze získali mezinárodní ocenění za lepší diagnostiku cirhózy jater. Díky měření proteinu osteopontinu umí šetrně zjistit míru poškození jaterní tkáně a předvídat dobu přežití pacienta.