Rizika těhotenství ve vyšším věku. Ženy by měly zvážit nejen fyzické, ale i psychické síly

Věková hranice pro zakládání rodiny neustále stoupá, není tedy výjimkou otěhotnět i ve věku 40 let, ne-li později. Těhotenství ve vyšším věku s sebou bohužel nese určitá rizika možných komplikací nejen při pokusech otěhotnět, ale i v průběhu těhotenství a při porodu. Rovněž hraje roli to, zda se jedná o první či opakované těhotenství. Vhodné je také zvážit svoje psychické a fyzické síly pro následnou péči o dítě. Víte, jaké komplikace mohou potkat starší prvorodičky?

Kdy se zvyšují rizika?

Čas ubíhá rychle a než se nadějete, zjistíte, že vám brzy bude 40 let a vy si uvědomíte, že už je asi na čase založit rodinu. V současnosti není neobvyklé otěhotnět i ve vyšším věku, nicméně s sebou pozdější těhotenství může přinášet určitá rizika. Samotné otěhotnění bývá někdy také obtížnější, jelikož od 25 let plodnost ženy každoročně klesá o 4 až 5 %. Jako zlomový rok se nejčastěji udává věk 35 let.

Věková hranice pro plánování rodičovství a otěhotnění se neustále zvyšuje nejen díky rostoucím možnostem kariéry a seberealizace, ale také kvůli přibývajícím pochybnostem souvisejících s mateřstvím. Přestože se ženy dožívají stále vyššího věku a mnohdy vypadají mnohem mladší, než ve skutečnosti jsou, svůj biologický rytmus bohužel oklamat nemohou.

Co je důvodem zvýšeného rizika?

Důvodem, proč může být s přibývajícím věkem těhotenství více rizikové, je stáří a omezený počet vajíček. Ženská vajíčka se vytvářejí již v období nitroděložního vývoje, poté žádná další nevznikají, už jen dozrávají. Na průběh těhotenství má kromě věku ženy vliv také skutečnost, zda se jedná o prvorodičku nebo o ženu, která již dítě nebo děti má.

Dalšími důvody bývá horší fyzická zdatnost a častější zdravotní obtíže. Některé ženy vyššího věku mohou také trpět vyšším tlakem či diabetem. Přece jen dívky v 25 letech mívají vitálnější organismus než ženy ve věku 40 let, nicméně zdravotní stav každé ženy je individuální záležitostí. Na Rodičov.cz se s průběhem těhotenství i samotným porodem můžete seznámit detailněji a zároveň najít odpovědi na některé vaše otázky spojené s rodičovstvím.

Jaká existují rizika?

Rizika otěhotnění u starších prvorodiček

Rizika se týkají již samotného otěhotnění, při kterém kromě nižší pravděpodobnosti počít hrozí ženám také mimoděložní těhotenství, jež může vést i k vážným zdravotním komplikacím, jejichž řešením může být odstranění jednoho z vejcovodů.

Otěhotnění ve vyšším věku dokonce zvyšuje možnost vícečetného těhotenství, u žen věku nad 35 let se šance na početí dvojčat zvyšuje údajně o více než 2 procenta. Vícečetná těhotenství bývají často důsledkem umělého oplodnění, v tomto případě ovšem hovoříme o samovolném početí.

Rizika v těhotenství u starších prvorodiček

Rizikem, které s přibývajícím věkem podstupujete, je vyšší pravděpodobnost potratu v počátcích těhotenství, v pozdějším stádiu těhotenství může naopak dojít k předčasnému porodu. Zdravotní komplikace v těhotenství se dále týkají zejména vývoje plodu, u kterého se zvyšuje riziko vývojových vad, jež vedou k psychickému nebo fyzickému postižení dítěte.

U starších prvorodiček dochází také k častějšímu výskytu vysokého krevního tlaku nebo preeklampsie, což je stav, při kterém dochází ke změně průtoku krve v cévách placenty. Tento stav může ohrozit na životě ženu i samotný plod. V neposlední řadě je zde i vyšší riziko tzv. gestačního diabetu, neboli těhotenské cukrovky, ke které dochází při poruše metabolismu cukrů v souvislosti s těhotenstvím.

Komplikovanější porod

Nejen početí a průběh těhotenství s sebou nese určitá rizika, ale také samotný porod, zejména jedná-li se o prvorodičku. Pokud již žena dříve rodila, porod je snadnější, neboť tělo je částečně připraveno od prvního porodu, konkrétně je pánev pružnější a prsní žlázy jsou již plně vyvinuty.

Starší prvorodičky se mohou setkat s různými typy komplikací, mezi vážnější případy patří například obrácená poloha plodu či špatně uložená placenta, tou nejhorší možnou komplikací může být dokonce i úmrtí matky či dítěte. Z důvodu častějších komplikací ve vyšším věku se v některých případech přistupuje k císařskému porodu. S přípravou na porod vám rovněž může pomoct Aniball.

Péče o dítě ve vyšším věku

Přestože otěhotnění, průběh těhotenství a porod mohou probíhat bez komplikací, je namístě se zamyslet nad tím, zda se o dítě dokážete postarat nejen po materiální, ale i zdravotní a emocionální stránce. S přibývajícím věkem se zvyšuje pravděpodobnost výskytu zdravotních obtíží, zatímco trpělivost a fyzická síla naopak klesá. Je tedy možná vhodné popřemýšlet nad tím, zda je péče o dítě ve vašich silách, aby se s ubíhajícími léty nemusel váš potomek starat naopak o vás.

Zdroj: mojezdravi.cz, nutriklub.cz

Rizika těhotenství ve vyšším věku. Ženy by měly zvážit nejen fyzické, ale i psychické síly
Ohodnoťte tento článek!
2.5 (49.38%) 64 hlas/ů