Umělé oplodnění. Víte, jaký je postup a jaké musíte splňovat podmínky?

Umělé oplodnění bývá doporučováno párům, kteří nemohou počít dítě přirozenou cestou. Princip umělého oplodnění spočívá v odebrání vajíčka, které je oplodněno spermiemi partnera v laboratoři, odkud je vráceno zpět do dělohy. Podle zákona je však nutné nejprve podstoupit lékařské vyšetření. Cena se liší u každé kliniky podle metody oplodnění a poskytovaných služeb.

Co předchází umělému oplodnění?

Umělému oplodnění předchází vyšetření obou partnerů, aby se zjistilo, který z páru je neplodný a jaká je příčina neplodnosti. Mužská neplodnost se vyšetřuje nejprve pomocí spermiogramu a na základě výsledků se přistupuje k dalším vyšetřením.

Ženy podstupují hormonální vyšetření, dále imunologické vyšetření, které má za úkol odhalit případnou tvorbu protilátek proti spermiím nebo vajíčkům. Kromě zmíněných vyšetření je potřeba prostřednictvím ultrazvuku ověřit průchodnost vejcovodů, velikost a tvar dělohy. Jedním z důvodů, proč ženy mají problém otěhotnět, může být anovulační cyklus, který zpravidla bývá dočasný.

Jakmile výsledky prokážou příčinu nemožnosti počít dítě, přistupuje se k umělému oplodnění, případně k léčbě obtíží, je-li to možné.

Jaké jsou pro umělé oplodnění podmínky?

V České republice určuje podmínky, za jakých může být umělé oplodnění provedeno, zákon č. 227/2006 Sb. Podle tohoto zákona musí umělému oplodnění, tedy asistované reprodukci, předcházet zmíněná vyšetření, která stanoví závažnost příčiny neplodnosti páru.

Legislativa dále uvádí, že je možné přistoupit k léčbě pouze heterosexuálních párů, kteří nepřesáhli maximální stanovený věk ženy. Žena smí podstoupit inseminaci nejdéle ve věku 48 let. Ženám bez partnera legislativa v České republice bohužel umělé oplodnění neumožňuje, přesto existují alternativní řešení, například umělé oplodnění v zahraničí.

V roce 2015 rovněž vstoupila v platnost novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, podle které je ženám hrazeno umělé oplodnění v případě neprůchodnosti vejcovodů, věková hranice je však 18 – 39 let. Umělého oplodnění zdarma po čtyřicítce se ženy tedy nedočkají. Hrazeny bývají jen některé náklady spojené s umělým oplodněním.

Umělé oplodnění bez partnera

Česká legislativa bohužel stále neumožňuje umělé oplodnění bez souhlasu partnera, přesto existují specializované kliniky, které ženám mohou zprostředkovat oplodnění na klinikách v zahraničí. Přípravná část umělého oplodnění zpravidla probíhá v České republice, následná inseminace bývá prováděna na zahraničních klinikách.

Postup: Jak probíhá umělé oplodnění?

Odběr vajíček

Celý proces umělého oplodnění probíhá v jednom menstruačním cyklu. V rámci tohoto cyklu je potřeba získat větší počet vajíček, proto se zpravidla ženě před umělým oplodněním podávají hormony pro stimulaci vaječníků. Větší počet vajíček je možné využít při další léčbě, nebo je zamrazit.

Odběr spermií

Ve stejný den, kdy jsou ženě na klinice odebírána vajíčka, muž dochází na kliniku, kde sám odebere přirozenou cestou vzorek spermatu do nádobky. Pokud by bylo předem klinicky prokázáno, že spermie nelze touto cestou získat, například pokud u muže dochází k absenci ejakulátu, spermie lze získat i mikrochirurgickou cestou přímo ze zdroje. Odběr spermatu pomocí zákroku se provádí dříve než odběr vajíček.

Mimotělní oplodnění v laboratoři

Ve chvíli, kdy dojde k úspěšnému odebrání spermií i vajíček, přistupuje se v laboratoři k oplodnění všech použitelných vajíček. Oplozená vajíčka jsou po dobu několik dní kultivována a sledována, nevyvíjí-li se některá dobře, jsou z cyklu vyřazena. Běžně bývají vajíčka přenášena do dělohy již po 2 až 3 dnech, ale až po 5 dnech je již zřejmé, kolik embryí lze použít. Ta, která nejsou ihned použita, mohou být zamrazena.

Embryotransfer

Vzhledem k tomu, že jsou vajíčka nejdříve kultivována v laboratoři a až následně přenesena do dělohy, pravděpodobnost uchycení a vývoj zdravého dítěte se zvyšuje. Embryo je přenášeno tenkým katetrem přes pochvu a děložní čípek. Pokud by byla přenášená již dříve zmražená embrya, dochází k tzv. kryoebryotransferu.

Jaká je za umělé oplodnění cena?

Cena za umělé oplodnění se vždy odvíjí od metody, kterou se mimotělní oplodnění provádí a dále od toho, zda ženám část procedury hradí pojišťovna (pojišťovny hradí pouze klasikou metodu IVF). Ceník každé kliniky se mírně liší, některé například nabízejí balíčky s možností přiobjednání dalších služeb (stimulační léky, stacionář, anestezie, apod.). Kromě samotné procedury bývají nejdražší položkou stimulační léky, za které je možné zaplatit 3 000 až 17 000 Kč.

Za předpokladu, že si pár hradí umělé oplodnění sám, za kompletní metodu IVF (in vitro fertilisaion), při které dochází k přenosu embryí po 2 až 3 dnech, zaplatí v rozmezí 20 až 30 tisíc korun. Dále však existují složitější metody, které jsou cenově o něco dražší, patří mezi ně následující:

  • Injektace spermií (ICSI)
  • Mikromaniulační metoda pro ICSI
  • Prodloužená metoda kultivace (EC)
  • Asistovaný hatching (AH)
  • Intrauterinní inseminace (IUI)
  • Injekce morfologicky vybraných spermií (IMSI)

Zdroj: vzp.cz, pronatal.cz

Ohodnoťte tento článek!