ÚOHS dal sedmi pojišťovnám pokutu 1,79 mil. za nákup očkování

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uložil sedmi zdravotním pojišťovnám pravomocně celkovou pokutu 1,79 milionu korun. Chybovaly v zakázkách na dodávku očkovacích látek pro léta 2018 až 2021, uvedl v tiskové zprávě mluvčí ÚOHS Martin Švanda. Předseda Úřadu Petr Rafaj rozklad pojišťoven zamítl. Nyní se rozhodovalo o spáchání přestupku, protože pojišťovny již uzavřely smlouvy s dodavatelem. Pojišťovny chtějí kvůli rozhodnutí úřadu podat správní žaloby.

„Šlo o společnou zakázku všech zdravotních pojišťoven, přičemž zadavatele zastupoval Svaz zdravotních pojišťoven. Ten také ve věci uvedené zakázky koordinoval a koordinuje postup všech zdravotních pojišťoven,“ řekl mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Oldřich Tichý.

Mluvčí druhé největší Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR Hana Kadečková sdělila, že pojišťovny podají správní žalobu. „Stejně jako ostatní zdravotní pojišťovny využijeme možnosti podat správní žalobu ke správnímu soudu, jelikož se domníváme, že postup všech zdravotních pojišťoven byl v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Pokud však správní soud nepřizná odkladný účinek, pokutu zaplatíme ve stanovené lhůtě,“ uvedla. Stejný postup za Vojenskou zdravotní pojišťovnu (VoZP) potvrdil vedoucí oddělení marketingu Jan Mates.

Podle zjištění ÚOHS se zdravotní pojišťovny, jež zakázku zadávaly společně, dopustily přestupku, protože při stanovení požadavku na minimální úroveň technické kvalifikace nepostupovaly přiměřeně vzhledem ke složitosti a rozsahu zakázky. „Požadovaly doložení nejméně dvou uskutečněných referenčních zakázek v souhrnné hodnotě alespoň 300 milionů korun, přitom alespoň jedna z nich musela být nejméně za 25 milionů. Tyto reference však byly omezeny pouze na zakázky, jejichž předmětem byla přímá dodávka léčivých přípravků do ordinací praktických lékařů či očkovacích center,“ uvedl Švanda.

Tímto diskriminačním vymezením zadavatelé podle ÚOHS vyloučili ze soutěže potenciální dodavatele, kteří dříve očkovací látky dodávali, avšak činili tak například při zajištění dodávek do nemocnic či lékáren. „To přitom nevylučuje, že tito dodavatelé disponovali všemi nezbytnými schopnostmi a zkušenostmi řádně plnit předmět veřejné zakázky, tedy zajistit komplexní dodávku a distribuci léčivých přípravků také do ordinací,“ uvedl Švanda.

Největší pokutu dostala VZP, a to 600.000 korun. „Šlo o společnou zakázku všech zdravotních pojišťoven, přičemž zadavatele zastupoval Svaz zdravotních pojišťoven. Ten také ve věci uvedené zakázky koordinoval a koordinuje postup všech zdravotních pojišťoven,“ řekl mluvčí VZP Oldřich Tichý.

VZP dostala pokutu 600.000 korun. Poloviční dostala Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví dostala 210.000, Revírní bratrská pokladna 150.000, Vojenská zdravotní pojišťovna 180.000, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 250.000 a Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 100.000.

Ohodnoťte tento článek!