Úřad zastavil řízení k odebrání akreditace lékařství v Ostravě

Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Národní akreditační úřad (NAÚ) zastavil správní řízení k omezení akreditace oboru všeobecného lékařství na Ostravské univerzitě, které vedl kvůli pochybení v příjímání studentů na obor v minulosti. Škola podle něj pro akademický rok 2019/2020 chyby napravila. Současná akreditace ji opravňuje přijímat nové uchazeče do letošního 31. května. Pro přijímání studentů i po tomto datu musí fakulta získat novou akreditaci. Žádost o ni zatím akreditační úřad neobdržel. Informoval o tom ředitel odboru kanceláře NAÚ Jiří Smrčka. Stále tak hrozí to, že fakulta akreditaci nezíská včas a nebude moci přijímat nové studenty.

„Vzhledem ke skutečnosti, že došlo ke zjednání nápravy, Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství rozhodla zastavit správní řízení k omezení akreditace magisterského studijního programu všeobecné lékařství spočívající v zákazu přijímat ke studiu daného studijního programu další uchazeče,“ uvedl Smrčka.

Rektor univerzity Jan Lata rozhodnutí úřadu uvítal. „Doufali jsme, že to tak dopadne. Chyby se staly, už loni jsme je ale napravili. Navíc jsme přijali opatření, která by jejich opakování měla zabránit. Jsme rádi, že akreditační úřad řízení zastavil,“ řekl Lata.

Správní řízení o omezení akreditace zahájil NAÚ loni v srpnu kvůli pochybením, která na fakultě zjistila jeho kontrola. Na možné manipulace v přijímacích řízeních předtím upozornila média. Podle nich byli na fakultu přijati studenti, kteří nesplnili podmínky. Podle rektora Laty šlo o morálně-etický problém, kvůli kterému navrhl akademickému senátu také odvolání děkana Arnošta Martínka. Senát o jeho odchodu rozhodl loni v listopadu.

Současná akreditace pro studijní program všeobecné lékařství je platná do roku 2024, ale přijímat nové studenty na jejím základě může lékařská fakulta jen do května 2020. Chystá proto žádost o novou akreditaci, jejíž přípravu ale zatím nedokončila. Úroveň akreditačního spisu kritizuje ministerstvo zdravotnictví, námitky k němu mají i odborné společnosti. Lata už dříve uvedl, že nebyl dobře připraven a fakulta ho dodala pozdě. Stanovisko NAÚ potřebuje fakulta získat nejpozději do konce dubna, aby stihla červnové přijímací řízení.

Podle Václava Procházky, který byl vedením fakulty na začátku roku dočasně pověřen, se škola snaží krok po kroku se všemi připomínkami vypořádat. Před dvěma týdny uvedl, že se materiál dokončuje.

Kvůli minulým pochybením oboru všeobecného lékařství rozhodl akreditační úřad loni v srpnu zkontrolovat také přijímací řízení do všech studijních programů Lékařské fakulty Ostravské univerzity a do vybraných oborů na ostatních fakultách školy. Výsledky této kontroly zatím NAÚ neoznámil.

Ohodnoťte tento článek!