Úřady v pondělí obnoví činnost omezenou kvůli koronaviru

Úřady se od pondělí vrátí k běžnému provozu, který omezily v souvislosti s koronavirovou situací. Fungovat budou ve standardním rozsahu, ale za přísnějších hygienických podmínek, které mimo jiné zahrnují omezení osobního kontaktu na nejnižší možnou úroveň. Nařídilo jim to ministerstvo zdravotnictví. Ministerstvo vnitra sestavilo pro obecní úřady doporučení, jak postupovat.

Plné fungování úřadů neznamená, že přímo na úřadě musejí být osobně všichni zaměstnanci. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) vyzval lidi k tomu, aby na úřady nechodili osobně, pokud to není nezbytně nutné, a raději využili ke kontaktování úředníků telefon, e-mail nebo datovou schránku.

V každé kanceláři by měl být pokud možno jen jeden úředník. Úřady mají dát lidem možnost dálkového nahlížení do spisů, současně jim však musejí umožnit osobní kontakt v úředních hodinách. V těchto případech budou úředníci a klienti mezi sebou udržovat vzdálenost dvou metrů. Dálkové nahlížení popsalo vnitro tak, že pokud to bude možné, zašle úřad účastníkovi řízení na jeho žádost ze spisu ty dokumenty, které účastník potřebuje.

Úřady také musejí zabránit tomu, aby se lidé shlukovali na chodbách. Pokud jsou v čekací zóně lavičky vedle sebe, sedět bude možné jen na každé druhé. Ke vstupu do budovy i do klientských zón mají úřady umístit stojany s dezinfekcí.

„Nutností je použití ochranných prostředků na ústa a nos, pravidelná dezinfekce klik, tlačítek výtahů nebo zábradlí,“ připomnělo vnitro. Sejmutí ochrany obličeje bude přípustné při fotografování nebo v případech, kdy je nutné člověka identifikovat.

Pokud úřad nemá podatelnu v přízemí, je podle ministerstva vhodné, aby přebíral žádosti u vchodu, a minimalizoval tak pohyb veřejnosti po budově. Vnitro úřadům také doporučilo vytvořit rezervační a objednávkový systém a vyčlenit pro tyto případy část přepážek. Pro žádosti, u nichž není nutné potvrzení o přijetí, ministerstvo poradilo zřídit schránky.

Vnitro také úřady upozornilo, aby o přijatých opatřeních přehledně informovaly na webu. Pokud to velikost úřadu vyžaduje, je podle ministerstva vhodné zřídit infolinku pro styk s veřejností a rozmístit v úředních budovách informační a směrové cedule.

Ministerstvo uzavřelo, že konkrétní opatření budou vždy závislá na místních podmínkách jednotlivých obecních úřadů, například na jejich technických a organizačních možnostech. Úředníci proto mají doporučení vnímat jako „inspirativní možnosti“.

Ohodnoťte tento článek!