V lednu proběhne na 1. LF UK den otevřených dveří

Pro uchazeče o studium všeobecného a zubního lékařství i nelékařských oborů připravuje 1. LF UK na sobotu 5. ledna 2019 den otevřených dveří. Návštěvníci zde získají informace o fakultě a jednotlivých oborech, ale i o mimoškolním životě.

Otevřena budou vybraná pracoviště fakulty – např. Muzeum srovnávací anatomie či Stomatologické muzeum s unikátními exponáty –, připraven bude i prodej modelových otázek. V několika přednáškových sálech fakulty se pak budou moci zájemci seznámit s podmínkami pro přijetí ke studiu. „Cílem přijímacího řízení je vybrat nejlepší kandidáty s nejvyšší šancí na úspěšné zvládnutí cesty od zapsaného studenta medicíny po kvalitního lékaře. Proto podmínky výběru stále kultivujeme a zpětně hodnotíme účinnost jeho nastavení. Snížit tímto způsobem počet neúspěšných studentů představuje možnost více se věnovat talentovaným medikům a uspořit nejen náklady za nedokončená studia, ale i čas těch studentů, kteří mohou být úspěšní v jiném oboru,“ říká děkan fakulty Aleksi Šedo.

V příštím akademickém roce se již do chodu školy promítne navýšení prostředků českým lékařským fakultám o celkovou částku sedmi miliard pro dalších deset let. 1. LF UK tak bude moci přijmout o 15 % studentů všeobecného lékařství navíc, čemuž uzpůsobí také prostorové a technické zázemí.

 

Ohodnoťte tento článek!