V ÚJV Řež začíná výroba léku pro pacienty s rakovinou jater

V ÚJV Řež začíná výroba léku nové generace pro pacienty s rakovinou jater v pokročilém stadiu. Jde o výrobek nizozemské společnosti Quirem Medical, která si pracoviště v Řeži vybrala mimo jiné kvůli jeho dlouhodobým zkušenostem s výrobou léčivých přípravků vysoké kvality a strategické pozici ve středu Evropy. „ÚJV Řež se tak stala teprve třetím spolupracujícím pracovištěm na světě, které přípravek nové generace s označením QuiremSpheres připravuje,“ informovala vedoucí marketingu ÚJV Řež Alena Rosáková.

Z Řeže by ročně měly putovat desítky až stovky šarží ročně k pacientům do evropských i mimoevropských zemí. „V rámci přípravy na výrobu tohoto přípravku byly v našem kontrolovaném pásmu vybudovány nové specializované, tzv. čisté, prostory pro laboratoře, partnerská společnost Quirem Medical dodala know-how a přístrojové vybavení pro výrobu a kontrolu kvality přípravků. ÚJV Řež promítla do nově zaváděných procesů své mnohaleté zkušenosti, které významně pomohly v optimalizaci činností,“ uvedl ředitel Divize Radiofarmaka ÚJV Řež Patrik Špátzal.

Přípravek je založen na využití milionů mikrosfér, obsahujících radioaktivní izotop holmium-166, který je dle studií bezpečný a účinný při léčbě neoperovatelných pokročilých nádorů jater.

„Beta záření z radioaktivního izotopu likviduje rakovinotvorné buňky přímo v nádoru a šetří tak okolní zdravé tkáně. Pro léčbu jaterních nádorů se ve světě běžně využívá izotop yttrium-90. Účinek mikrosfér s holmiem ale může lékař sledovat ihned po provedení léčby pomocí metody jednofotonové emisní tomografie (SPECT) nebo magnetické rezonance i ve velmi nízkých koncentracích, což umožňuje rychlejší a přesnější zhodnocení úspěšnosti léčby,“ dodala Rosáková.

Výroba jedné šarže přípravku trvá, včetně procesu kontroly kvality, zhruba dvě hodiny. Protože poločas přeměny holmia-166 činí necelých 27 hodin (za tuto dobu klesne radioaktivita o polovinu), je nutné přípravek transportovat do nemocnice co nejdříve. První šarže vyrobená v Řeži putovala speciální kurýrní službou k pacientovi do Nizozemska, do budoucna Quirem Medical plánuje z Řeže zásobovat nemocnice i v dalších evropských zemích.

Divize Radiofarmaka společnosti ÚJV Řež má vlastní výzkumné a výrobní zázemí, které tvoří centra pozitronové emisní tomografie (PET) v Praze, v Brně a nejnovější v Řeži. V současné době společnost zajišťuje produkci radiofarmaka 18F-fluorodeoxyglukosa (FDG) pro většinu trhu v ČR.

Ohodnoťte tento článek!