Ve vydavatelství Mladá fronta vychází kniha Bolest břicha od autorů Karla Lukáše, Jiřího Hocha a Jiřího Nevorala

Vydavatelství Mladá fronta, divize Medical Services vydává knižní novinku Bolest břicha od autorů Karla Lukáše, Jiřího Hocha a Jiřího Nevorala (eds.).

Dne 23. září 2019 se konal ve Faustově domě křest knihy Bolest břicha. Autorský kolektiv v čele se třemi editory MUDr. Karlem Lukášem, CSc., prof. MUDr. Jiřím Hochem, CSc., a prof. MUDr. Jiřím Nevoralem, CSc. představila MUDr. Michaela Lízlerová, šéfredaktorka odborných titulů edice Postgraduální medicíny. Editor Karel Lukáš seznámil hosty se zajímavostmi o knize. Hovořil o bolesti břicha jako o komplexním problému, který si zaslouží přinejmenším takovou pozornost, jaká mu byla věnována v knize. Že se kniha může stát užitečným pomocníkem a rádcem všech lékařů, ilustruje i skutečnost, že zachycuje 418 různých diagnóz z různých lékařských oborů. Na všechny tyto diagnózy je třeba při bolesti břicha myslet. Knihu a její přínos pochválil i druhý z editorů Jiří Hoch, přičemž kromě jejího odborného záběru vyzdvihnul její systematické zpracování. Kmotři knihy prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. Pochválil multioborové pojetí, ale upozornil i na skutečnost, že jde o ojedinělou publikaci v české literatuře a možná i v zahraniční. Před samotným pokřtěním knize popřála vše dobré druhá kmotra Eliška Balcerová.

Anotace knihy

Bolest je subjektivní nepříjemný fyzický pocit tíhy, tlaku, těžkosti, plnosti, pálení, řezání, kroucení, bodání, trhání, pulzací, křečí, nebo až intenzivního utrpení, vyplývající ze stimulace nervových zakončení při nemoci nebo traumatu. Tato definice je základem pro knihu Bolest břicha. Bolest břicha může být projevem okolností jak zcela nezávažných, tak i stavů bezprostředně ohrožujících život. Kniha je strukturována do několika částí, v obecném úseku je zařazena anatomie, patofyziologie a propedeutické vyšetření. Ve speciální části se k diferenciální diagnostice bolesti břicha vyjadřují internisté – gastroenterologové, pediatr, infektolog, gynekolog, urolog, kardiolog, neurolog, gerontolog, onkolog, intenzivista – a kniha graduje kapitolou chirurgickou, na které se podílí i cévní chirurg a dětský chirurg.

Více o vydavatelství Mladá fronta

Vydavatelství Mladá fronta je moderní vydavatelství s čtyřiasedmdesátiletou tradicí. Vlajkovou lodí vydavatelství je týdeník Euro a portál Euro.cz. V divizi Euro vychází také lifestylové magazíny Esence a nově Hipster. V divizi Euro HUB se pravidelně realizují odborné i společenské akce a projekty. Divize Online provozuje také ekonomický web Finance.cz a dalších 12 specializovaných online titulů. Divize Medical Services nabízí kvalitní komplexní servis ve zdravotnictví. Divize Knihy na trh ročně uvede kolem 200 nových titulů. Portfolio vydavatelství Mladá fronta se od června 2017 v divizi Magazíny významně rozšířilo o řadu titulů, především v segmentu auto-moto, a také sportovních a hobby magazínů. V divizi Dětské tituly začal vycházet časopis pro nejmenší děti Puntík, magazín Maminčin Puntík a nově časopis Tečka pro děti od šesti let.

Ohodnoťte tento článek!