Ve zlínské nemocnici stále není uzavřená kolektivní smlouva

Nemocnice T. Bati

V Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně stále není uzavřená kolektivní smlouva pro letošní rok. V krajských nemocnicích ve Vsetíně, Uherském Hradišti i Kroměříži již smlouvy či jejich dodatky uzavřené jsou. Zaměstnancům zlínské nemocnice je však garantováno slíbené navýšení, pravidla jsou zakotvena do vnitřního předpisu, jde o průměrné zvýšení tarifní mzdy o šest procent u všech kategorií, řekla  mluvčí nemocnice Dana Lipovská.

„Takto stanovený objem přerozdělí přímý nadřízený. Cílem nepaušálního navyšování je odstranit nedůvodné rozdíly z minulosti v rámci oddělení i mezi jednotlivými odděleními. Dále se jedná o navýšení za ústavní pohotovostní služby o 20 procent pro nelékaře a o 15 procent pro lékaře,“ uvedla Lipovská.

Navýšení se podle ní dočkala také příslužba pro zaměstnance na telefonu, která se nezvyšovala řadu let. „Došlo ke sjednocení příplatků u nelékařů. Nelékařům byly přiznány příplatky za směnnost i nesměnnost. Příplatek za směnnost a nesměnnost je stanoven na maximální výši 7000 a 2000 korun u nelékařů bez dohledu, a 2000 a 1000 korun u nelékařů pod dohledem. V minulém roce bylo lékařům garantováno dorovnání mzdy, což se stalo, letos tuto garanci dostali nelékaři,“ uvedla mluvčí.

Ve Vsetínské nemocnici byl 20. prosince uzavřen dodatek ke kolektivní smlouvě, která je platná do 30. června 2019. „Obsahem dodatku je rozšíření tarifních tříd s ohledem na navyšování základních tarifů o sedm procent, úprava příplatků za směnnost pro nelékařský zdravotnický personál,“ uvedla Lipovská. Zvýšení tarifů o sedm procent se bude týkat také technicko-hospodářských pracovníků a dělníků, externistů a brigádníků. „S účinností od prvního dubna pak také o sedm procent vzrostou sazby za služby v nemocnici u lékařů,“ uvedla Lipovská.

Kolektivní smlouva v Uherskohradišťské nemocnici byla podepsána v prosinci. „Zvýšení tarifů u zdravotnických pracovníků je o sedm procent a jsou také odsouhlaseny jednotlivé příplatky u nelékařských zdravotnických pracovníků podle směnnosti,“ uvedl mluvčí nemocnice Egon Havrlant.

V Kroměřížské nemocnici podepsali zástupci odborových organizací a vedení nemocnice kolektivní smlouvu na začátku prosince. „Objem mzdových prostředků, který se promítne do mzdových tarifů, příplatků za směnnost a dalších složek mzdy, činí v tomto případě oproti loňskému roku nárůst o 13,5 procenta,“ řekl Havrlant.

Ohodnoťte tento článek!