Vindicia: Částka odškodnění po úrazu příští rok poroste

Částka odškodnění po úrazu příští rok poroste. Bolestné u dopravních nehod, odškodnění z odpovědnosti, úrazů na sportovištích nebo ve školách se totiž odvíjí od průměrné mzdy. Letos je hodnota jednoho bodu, podle nichž se bolestné vypočítává, 318,85 Kč. U pracovních úrazů je částka zafixovaná na 250 korunách, informovala společnost Vindicia, která pomáhá poškozeným získat adekvátní odškodnění.

Pokud se Čech zraní například při nezaviněné nehodě, ve škole či na sportovišti, na odškodnění má vliv průměrný plat. „Bolestné určuje posudkový lékař, který stav zraněného zhodnotí a určí, kolika bodům následky úrazu odpovídají. Čím jsou vážnější, tím více bodů a peněz. Průměrná mzda za rok 2018 činila 31.885 Kč. Letošní hodnota jednoho bodu je tedy 318,85 Kč. Příští rok poroste,“ uvedl expert Vindicie Tomáš Beck.

Zraněným, kteří nesouhlasí s původním ohodnocením bolestného, se podle něj často vyplatí zažádat o oponentní posunek. Původní názor lékaře pojišťovny se od posudku znalce může lišit o stovky bodů a tím o stovky tisíc na bolestném. To je přitom jen jednou položkou, ze které se odškodnění skládá, zranění Češi mají nárok například i na ošetřovné, ušlý plat a kompenzaci ztíženého společenského uplatnění.

Jestliže Čech v uvedených případech zranění podlehne, mají na odškodnění nárok pozůstalí. Částka se odvíjí od vztahu mezi jednotlivými blízkými, přesně kodifikována není. Nový občanský zákoník totiž ‚paušály za smrt‘ zrušil a zavedl novou a komplexní právní úpravu odčinění újmy při usmrcení blízké osoby.

„Konkrétně hovoří o tom, že má jít o odškodnění duševních útrap pro blízké osoby, a to dle zásad slušnosti, což je velmi nekonkrétní. Osobně považuji za adekvátní částku mezi 1,5 a tři miliony pro každého z nejbližších příbuzných. Čím jsou členové rodiny vzdálenější, tím je hodnota nižší,“ míní Beck.

Paradoxně může působit, že ačkoliv bolestné u nehod zvedá průměrná mzda, částka u odškodnění za pracovní úrazy zůstává neměnná. Jeden bod zde odpovídá 250 korunám, což fixuje vyhláška, upřesnil Beck, který s tímto postupem nesouhlasí. Dodává, že zraněným jednak uniká plat, ale také se zvyšuje inflace. Místo aby kompenzace postupem času rostla a odpovídala životním výdajům, její reálná hodnota se tak snižuje.

Výrazně nižší je také odškodnění pro pozůstalé v případě, že člověk pracovnímu úrazu podlehne. Zvykem je přiznat nejbližším jen asi 240 tisíc korun, upozornil Beck, který by rád zavedl stejná pravidla, jaká platí u obětí dopravních nehod.

Pokud se řeší odškodnění v zahraničí, pravidla jsou odlišná. Zatímco v Česku je výchozí částka za ztížení společenského uplatnění stanovena na 12.754 000 korun, například v Německu je hodnota lidského života stanovena na výrazně vyšší částku, výchozí hodnotou je 1,5 milionu eur (přes 38 milionů Kč).

Odlišná situace je na Slovensku, kde pro výpočet není jednotná metodika. Přiznané odškodnění tam plně záleží na soudci a jeho rozhodnutí. Pokud tedy při nehodě zemřou dvě ženy s podobným postavením i rodinnou situací a odškodnění řeší soud pro každou zvlášť, rozdíly jsou běžně ve stovkách tisíc, vysvětlil Beck. Podle interních dat firmy odškodnění na Slovensku dosahuje jen asi 42 procent z průměrné částky, kterou se daří vymoci v Česku.

Ohodnoťte tento článek!