Vláda je neutrální k změně plateb za zdravotní služby v domovech

Změnu financování zdravotních služeb v dětských centrech, jak ji navrhuje Pardubický kraj, vláda ve Sněmovně nepodpoří, ani neodmítne. Informoval o tom tiskový odbor Strakovy akademie. Kraj chce, aby zdravotní služby v dětských centrech hradily zdravotní pojišťovny. Nyní je platí zřizovatelé, tedy obvykle kraje.

Pardubický kraj poukazuje na to, že se tyto zdravotní služby neplatí ze zdravotního pojištění, přestože do systému za tyto pojištěnce stát platbu odvádí. „Tato skutečnost se jeví jako nespravedlivá diskriminace vybrané skupiny pojištěnců, obzvlášť jsou-li to děti, které bez svého zavinění potřebují velký podíl zdravotní péče,“ stojí v důvodové zprávě. Předkladatelé odhadují, že dětská centra by dohromady čerpala ze systému veřejného zdravotního pojištění kolem 30 milionů korun ročně.

Návrh je podle vládních legislativců možné podpořit, novela by ale nemusela naplnit zamýšlený účel, upozornili v podkladech pro jednání kabinetu. K úhradě zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění by bylo podle nich nezbytné, aby dětská centra měla smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Nárok na jejich uzavření ale ze zákona neplyne a dětská centra by se musela účastnit výběrových řízení.

„Mohlo by tak dojít k situaci, kdy by zdravotní péče poskytovaná přímo dětskými domovy pro děti do tří let věku nebyla hrazena vůbec. Například z toho důvodu, že pro zdravotní pojišťovnu by bylo výhodnější zajišťovat ji prostřednictvím agentur domácí péče,“ stojí v podkladech pro vládu.

Ohodnoťte tento článek!