Vydavatelství Mladá fronta podporuje sdružení Caballinus Hipoterapie

Hippotherapy, odborná kniha pro širokou veřejnost, bude slavnostně pokřtěna ve čtvrtek 22. listopadu 2018 v Malostranské besedě v Praze. Křtu se zúčastní Vanda Hybnerová, patronka České hiporehabilitační společnosti.

Hipoterapie jako metoda fyzioterapie je v České republice využívána fyzioterapeuty a ergoterapeuty více jak 30 let. Vzdělávací systém je dobře rozvinutý na komplexním pochopení chování koní a pohybu jejich hřbetu, pohybového vývoje člověka, principů hipoterapie a její aplikace. Tato metodika byla vytvořena v roce 2015 k certifikaci kurzu hipoterapie v rámci Ministerstva zdravotnictví ČR. Tento proces sice stále probíhá, ale metodika usnadnila vytvoření kurzů hipoterapie v angličtině. Je určena pro terapeuty, kteří praktikují hipoterapii nebo studenty. V knize je více jak 50 fotografií terapeutických poloh na koni, pomůcek a dalšího vybavení.

Autorkami knihy jsou:

Ing. Věra Lantelme-Faisan, DiS – fyzioterapeutka s 18letou praxí v oboru, předsedkyně České hiporehabilitační společnosti, z.s.

Mgr. Tereza Honců – fyzioterapeutka s 14letou praxí v hipoterapii, koordinátorka odborné sekce Hipoterapie

Ohodnoťte tento článek!