Vydavatelství Mladá fronta vyhlásí výsledky 2. ročníku soutěže Lékárník roku

Loňský ročník lékárníka roku

Vydavatelství Mladá fronta, divize Medical Services a měsíčník Zdravotnictví a medicína vyhlásí výsledky 2. ročníku soutěže Lékárník roku. Slavnostní vyhlášení oceněných proběhne 25. dubna 2019 v kostele sv. Anny – Centrum Pražská křižovatka. Záštitu nad soutěží převzal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Cílem soutěže je podpořit diskusi o aktuálním stavu vzdělávání v oboru farmacie, a také o vlastnostech, schopnostech a dovednostech nutných k vykonávání profese lékárníka a farmaceutického asistenta. Široká veřejnost se může seznámit nejen samotnou odbornou profesi lékárníků, ale i nových trendů, kdy stále významnější roli hraje samoléčba.

Kategorie Lékárník roku:

  1. Lékárník/lékárnice veřejné lékárny
  2. Farmaceutický asistent/asistentka
  3. Celoživotní přínos v oboru farmacie
  4. Můj lékárník/Moje lékárnice (online hlasování veřejnosti).

Přihlášku do soutěže naleznete na www.lekarnik-roku.cz

Divize Medical Services se tak stává, vedle tradiční soutěže Sestra roku, vyhlašovatelem a organizátorem další prestižní akce pro odborníky a specialisty ve zdravotnictví.

Ohodnoťte tento článek!