Mateřskou může čerpat žena i muž, ne všichni na ni ovšem mají nárok