Zdravotnictví a medicína

Měsíčník pro odborníky ve zdravotnictví

Odborně-publicistický měsíčník pro lékaře, farmaceuty, sestry, manažery ve zdravotnictví a zaměstnance státní správy. Časopis je členěn do tří částí: zdravotně-politické, medicínsko-ošetřovatelské a společenské. Časopis nabízí komunikační platformu pro širokou mezioborovou spolupráci v českém zdravotnictví. Zázemí úspěšné divize Medical Services pak umožňuje propojit redakční aktivity časopisu s eventy a odbornou knižní produkcí vydavatelství Mladá fronta a uspokojit tak komplexní mediální poptávku zdravotnické veřejnosti.

Zdravotnictví a medicína přináší:

• Přehled událostí ve zdravotnictví a komentované zpravodajství
• Rozbor novinek ve zdravotnické a medicínské legislativě
• Zkušenosti českých zdravotníků s prací v zahraničí
• Zpravodajství ze zahraničí věnované zdravotnické problematice
• Novinky v medicíně, vědě a výzkumu doma i v zahraničí
• Přehledové odborné články
• Zpravodajství z domácích i zahraničních lékařských a sesterských kongresů
• Pohled do historie medicínských oborů, léčebných postupů a ošetřovatelství
• Významná výročí
• Články z teorie i praxe ošetřovatelství, etiky, komunikace, managementu, psychologie a práva
• Rozhovory se zajímavými osobnostmi české medicíny a ošetřovatelství
• Kalendář vzdělávacích akcí pro lékaře a nelékařské zdravotnické pracovníky
• Anotace a recenze odborných publikací
• Právní a ekonomické poradenství zaměřené na specifické problémy ve zdravotnictví
• Trh práce

 

Více o časopisu zde

Ohodnoťte tento článek!