Získání kvalifikace pro práci sestry v USA

Pracovní možnosti sester se stále zlepšují. Zahraniční nemocnice mnohdy nabízejí atraktivnější nabídky, jak finančně, tak profesionálně. Bohužel, proces vedoucí k získání pracovního povolení a kvalifikace potřebné k získání pracovního kontraktu je velice zdlouhavý, matoucí a často finančně náročný.

Tento článek je určen pro sestry, které zvažují pracovní uplatnění v amerických nemocnicích a chtějí vědět více o procesu, který je nutno podstoupit k získání pracovní smlouvy.

První krok

Před započetím procesu hledání pracovních příležitostí musí každý aplikant podstoupit verifikaci vzdělání mezinárodně uznávanou organizací. Commission on Graduates of Foreign Nursing Schools (CGFNS) je jediná globálně akceptovaná organizace, která se specializuje na verifikace mezinárodních absolventů zdravotnických škol žádajících o povolení ke státní zkoušce (NCLEX-RN). V roce 2007 CGFNS oslavila třicáté výročí založení. Více než půl milionu kandidátů využilo služeb této organizace. (CGFNS, 2010b).

Funkce CGFNS

CGFNS je nezisková organizace, která byla založena koncem šedesátých let z důvodu zvýšeného influxu sester a jiných zdravotnických pracovníků do Spojených států amerických a nejasností v jejich kvalifikaci pro práci. Hlavní funkcí CGFNS je detailní verifikace vzdělání (autenticity i kvality), která je dále přeložena do standardu, který je srozumitelný americkým regulačním orgánům, univerzitám a případným zaměstnavatelům. CGFNS také vytvořila kompilaci testů, které uchazeč podstoupí, a podle svých výsledků může zvážit, zda je připraven na státní zkoušku nutnou k pracovnímu povolení v USA. Test se skládá ze tří částí. První dvě části jsou zaměřeny na profesionální kompetenci sester podle amerického standardu (na základě osnovy pro NCLEX-RN), třetí část je test znalosti anglického jazyka (CGFNS, 2010c). Jazykový test je možno udělat i v jiných institucích, ale aplikant musí nechat oficiální výsledek zaslat přímo do divize CGFNS. Jedna z uznávaných zkoušek je Test of English as a Second Language (TOEFL). Educational Testing Service (2009) nabízí tři testovací centra v Praze a jedno v Ostravě. Poplatek je $ 200.

Regulační orgány (Boards of Nursing)

Každý stát má svůj regulační orgán pro registrované sestry, tzv. Board of Nursing. Regulační orgán uděluje licence absolventům, kteří úspěšně složili NCLEX-RN a splnili veškeré další požadavky. Pro zjištění kvalifikačních a verifikačních parametrů každého státu je nutno kontaktovat specifickou Board of Nursing. Například jestliže sestra zvažuje práci ve státě NY, musí kontaktovat New York State Board of Nursing, aby zjistila požadavky, které musí splnit před udělením autorizace ke státní zkoušce. Veškeré informace jsou dostupné na internetových stránkách daných regulačních orgánů. CGFNS poskytuje souhrn požadavků z jednotlivých států, který pravidelně obnovuje kvůli změnám v zákonech. CGFNS spolupracuje se všemi regulačními orgány po celých Spojených státech a zasílá vypracované verifikace i výsledky hodnocení kvality vzdělání zahraničních sester k revizi. Na základě této revize se regulační orgán rozhodne, zda je kandidát kvalifikován ke státní zkoušce, případně zdali potřebuje doplnit vzdělání v některé části zdravotních věd. V případě splnění kvalifikačních parametrů regulační orgán udělí oficiální autorizaci ke státní zkoušce (ATT). Pakliže státní regulační orgán shledá vzdělání nedostatečným, doporučí další školení, po jehož ukončení může kandidát znovu žádat o verifikaci za snížený poplatek.

Požadavky imigračního úřadu

Kandidáti o práci v USA musí navíc podstoupit tzv. Visa Screen certifikaci (taktéž zajištěna divizí CGFNS). Tato část je nařízena imigračním úřadem Spojených států a je nezbytně nutná pro aplikaci o dočasné pracovní vízum (CGFNS, 2010d).

Čekací doba

CGFNS obvykle vyžaduje šest až osm týdnů na vyhotovení zprávy (po obdržení veškerých materiálů a poplatků). V praxi ale aplikant může počítat s několika měsíci, výjimkou nebývá ani šest a více měsíců. Ve většině případů záleží na rychlosti komunikace mezi CGFNS a zahraniční školní institucí, která musí zhotovit dokumenty v přesném formátu se všemi razítky. Aplikant dále musí zajistit anglický překlad všech dokumentů s certifikací, atestující přesnost překladu. CGFNS nabízí překladatelské služby, ale vzhledem k vysoké ceně se tato služba nevyplatí. Vyhotovený transkrip s překladem (nejlépe soudním) se musí vrátit do školní instituce. Veškeré dokumenty musí být zaslány přímo vzdělávací instituci, kterou kandidát vystudoval. CGFNS neakceptuje žádné dokumenty, ani originály, které jsou zaslány kandidátem. Z bezpečnostních důvodů je nejlepší zaslat veškerou dokumentaci prostřednictvím Fedexu nebo společnosti UPS. Věřte, že v tomto případě se investice zcela určitě vyplatí!

Tabulka

Poplatky

Vyhotovení veškeré dokumentace, překlady, razítka a kolky budou finančně v rozmezí několika tisíc korun, zaleží na smluvních cenách překladatelů a školních poplatcích. Poplatky za služby CGFNS jsou znázorněny v tabulce 1. Pro uchazeče z České republiky je nejpodstatnější získat Visa Screen Certificate a Certification Program. Celková cena se tedy dostane do několika desítek tisíc korun. Nutno podotknout, že stát New York je výjimečný a získání verifikace se poněkud liší od ostatních států. CGFNS provede verifikaci autenticity dokumentu ze vzdělávacích institucí, ale samotné ohodnocení vzdělání probíhá prostřednictvím NY State Education Department.

Závěrem

Pakliže se podaří získat veškeré nutné dokumenty, složit státní zkoušku a obdržet pracovní vízum, investice se mnohonásobně vyplatí po získání pracovního kontraktu. Finanční ohodnoceni sester ve Spojených státech amerických je velice lukrativní, ale o platech sester zase někdy příště!

Commission on Graduates of Foreign Nursing Schools International. (2010). Fee schedule and policies. Retrieved on March 1, 2010, from http://www.cgfns.org/sections/apply/fees.shtml


O autorovi: Kateřina Listopad RN, BSN, Monroe, New York, USA (kacenkasimi@yahoo.com, kacasimi24@email.phoenix.edu)

Ohodnoťte tento článek!