EEG slouží k diagnostice epilepsie i spánkových poruch. Jak probíhá?

8. 5. 2023 7:30
přidejte názor
Zdroj: Depositphotos

EEG je zkratkou pro vyšetření zvané elektroencefalografie, které detekuje abnormality v mozkových vlnách a elektrické aktivitě mozku. Využívá se zejména v neurologii k diagnostice epilepsie, ale i jiných stavů. Během vyšetření dostanete speciální čepici s několika elektrodami, které jsou propojeny se zařízením EEG, kde se objevuje záznam mozkové funkce v podobě křivek. Tyto křivky následně vyhodnocuje neurolog.

Co je EEG?

Elektroencefalografie, zkráceně tedy EEG, je jednou z nejdůležitějších diagnostických metod v neurologii, která se využívá ke sledování mozkových funkcí, například k diagnostice epilepsie nebo spánkových poruch. Elektroencefalograf je přístroj, který snímá elektrické potenciály vznikající činností mozku pomocí elektrod upevněných ve speciální čepici na povrchu hlavy.

Každá elektroda snímá určitou oblast mozku a zaznamenává elektrické signály, kterými mezi sebou komunikují nervové buňky. Výsledkem vyšetření je vytištěný záznam křivek, tzv. elektroencefalogram, který následně vyhodnocuje specializovaný lékař, tedy neurolog. Vzhledem k tomu, že tyto křivky se u každého člověka liší, bývají důležité především změny při určitých činnostech a odlišnosti pravé a levé části mozku. [1, 2, 34]

Podstoupili jste někdy EEG vyšetření?

Kdy se elektroencefalografie využívá?

EEG slouží k odhalení změn v elektrické aktivitě mozku, existuje-li podezření na její poškození, neboť vyšetření EEG zaznamená jakékoli odchylky od normy. Velký význam má EEG především v diagnostice epilepsie.

Ze záznamu lékař pozná, o jaký typ epilepsie se jedná a kde se nachází ložisko zodpovědné za jeho vznik. Někdy se může lékařský pracovník pokusit tento záchvat uměle vyvolat, a tím pádem identifikovat spouštěče epilepsie. Záchvatová aktivita se projeví jako rychlé ostré EEG vlny.

EEG hlavy se dále hojně využívá ve spánkových laboratořích k diagnostice poruch spánku. Pomocí elektroencefalogramu lze vyhodnotit funkce mozku během spánku a odhalit případné abnormality, ke kterým během této doby dochází. EEG mozku je dále indikováno:

  • při podezření na zánět mozku,
  • při podezření na nádor mozku,
  • k prozkoumání funkcí mozku během kómatu,
  • k odhalení mozkových lézí, které mohou být důsledkem mrtvice nebo nádorů,
  • při poškození mozku v důsledku úrazu nebo mrtvice,
  • k diagnostice stavů, které ovlivňují mozkovou aktivitu, jako je Alzheimerova choroba,
  • při dysfunkci mozku z různých příčin. [5, 6, 7, 8]

Jak probíhá EEG vyšetření?

Vyšetření nevyžaduje žádnou speciální přípravu a není nutné být na lačno. Pacientovi ovšem může být doporučeno, aby večer před vyšetřením neužíval žádné léky ovlivňující pozornost a činnost mozku. Jiné pravidelně užívané léky typicky není nutné vysadit.

Vyšetření provádí EEG specializovaná laborantka či laborant v EEG laboratoři. Před zahájením testu vám na hlavu umístí speciální čepici s přibližně dvaceti malými elektrodami. Ty jsou propojeny vodiči se záznamovým zařízením EEG.

Běžné EEG vyšetření může trvat půl až dvě hodiny a probíhá vleže na lůžku se zavřenýma očima. Ve zvláštních případech může být i delší. Spánkové EEG se provádí v noci, kdy spíte, nebo můžete být naopak požádáni, abyste celou noc zůstali vzhůru.

V průběhu EEG vyšetření může být pacient opakovaně vyzván, aby otevřel a zavřel oči, a po dobu několika minut může probíhat fotostimulace. Během té je pacient osvětlován blikavým světlem. Následně můžete být také požádáni, abyste po určitou dobu dýchali jen nosem a poté naopak pouze ústy. EEG vyšetření u dětí probíhá stejně, neboť je nebolestivé a nenáročné. [9, 10, 11]

EEG vyšetření a výsledky

Aktuální mozková aktivita závisí na prováděné činnosti. EEG křivka popisuje několik různých vln. Pomalé alfa vlny se objevují při zavřených očích a při začínajícím spánku. Rychlejší beta vlny jsou přítomny při bdění a upínání pozornosti. Nejpomalejší jsou delta vlny, jež se objevují při hlubokém spánku. Ve spánku pak ještě máme také pomalé theta vlny.

Při bdělém vyšetření by tedy v mozku měly být zaznamenány pouze alfa a beta vlny. V případě abnormalit nebo poškození mozku EEG objeví odlišnosti mezi pravou a levou polovinou mozku, zatímco poškozenou část mozku mohou prokázat pomalé vlny nebo žádná aktivita.

Specializování lékaři vyškolení k analýze EEG výsledky interpretují a pošlou je lékaři, který vyšetření doporučil, tedy neurologovi. S ním byste je následně měli prodiskutovat a zjistit, jaké jsou vaše další možnosti. Výsledky nejspíš neobdržíte ten samý den, ale s odstupem několika dní nebo týdnů.

Elektrokardiografie slouží k diagnostice srdečních onemocnění. Jak tato metoda funguje?
Přečtěte si také:

Elektrokardiografie slouží k diagnostice srdečních onemocnění. Jak tato metoda funguje?

Konzultace výsledků

Je dobré vzít si na konzultaci s lékařem doprovod, abyste si zapamatovali veškeré podstatné informace, případně si je můžete napsat. Stejně tak si můžete připravit otázky, které vám udělají jasno v tom, co přesně výsledky EEG znamenají a jaký by měl být další postup po vyšetření. Zjistíte například, zda vás čekají nějaké další testy nebo zda máte učinit nějaká speciální opatření. [12, 13, 14, 15]

K čemu slouží EEG biofeedback?

EEG biofeedback je metoda tréninku nervové soustavy, která spojuje poznatky lékařské vědy a moderních technologií. Klient okamžitě po vyšetření získává informace o činnosti svého mozku a ve spolupráci s terapeutem může pracovat na korekci mozkových délek.

Metoda založená na principu biologické zpětné vazby zpracovaných hodnot EEG se využívá za účelem zlepšení koncentrace, urychlení reakčního času a zvýšení celkové psychické odolnosti i kondice. Je tedy určena například pro odstranění úzkostí a trémy prostřednictvím relaxační a stimulující formy tréninku. Další problémy, se kterými může pomoci, jsou:

Cena za vyšetření EEG biofeedback

Cena za vyšetření EEG biofeedback se pohybuje okolo 500 až 1000 korun za jedno sezení, ale zpravidla jsou k dispozici výhodné balíčky několika sezení (například 20 sezení za 5000 korun). Také záleží na tom, zda je v ceně zahrnuta konzultace s terapeutem, či nikoli.

Abyste tedy dosáhli požadovaných výsledků, je nutné absolvovat několik sezení. Délka celkového tréninku závisí na cíli, kterého chce klient dosáhnout, na jeho věku a dále na závažnosti obtíží. Může být tedy nutné absolvovat dohromady 10 až 40 sezení. [16, 17, 18]

Zdroje: neurologie-okacova.cz, neurology.cz, stefajir.cz, m.nemji.cz, hopkinsmedicine.org, nhs.uk, mayoclinic.org, alfons.vutbr.cz, eegbiofeedback.cz, eeg-biofeedback-hradec.cz

  • Žádné názory
  • Našli jste v článku chybu?