Fibrilace síní může připomínat pocit motýlů na hrudi. Léčba závisí na typu potíží a jejich závažnosti

20. 10. 2023 7:30
přidejte názor

Fibrilace síní je nejčastějším typem srdeční arytmie, který lze v mnoha případech řešit pomocí léků. Tato porucha se může projevovat zrychleným bušením srdce, pocitem chvění na hrudi a několika dalšími příznaky, ale někdy bývá zcela nenápadná. Jak probíhá diagnostika a léčba onemocnění?

Co je fibrilace síní?

Fibrilace srdečních síní je jednou z forem srdeční arytmie. Zároveň jde o nejčastější poruchu srdečního rytmu v populaci, k níž dochází, když se v srdečních síních objevují neřízené elektronické vzruchy a síně se stahují nekoordinovaně.

Srdce přestává naplno čerpat krev, zpomaluje se krevní tok a zvyšuje se riziko vzniku krevní sraženiny. Pokud by došlo ke vzniku sraženiny a ta se uvolnila, může způsobit mozkovou mrtvici či srdeční selhání. [1, 23]

Je fibrilace komor podobné onemocnění?

Fibrilace komor má podobný název jako fibrilace síní, nicméně se jedná o zcela jinou poruchu. Přestože fibrilace síní může způsobit závažné komplikace, jako taková neohrožuje člověka na životě.

Oproti tomu komorová fibrilace je smrtelně nebezpečná porucha, při níž srdeční komory začnou kmitat vysokou rychlostí, čímž přestanou pumpovat krev do těla.

Takový stav se projeví ztrátou vědomí v důsledku zástavy krevního oběhu a neokysličování mozku. Není-li pacientovi poskytnuta okamžitá lékařská pomoc, smrt nastává do několika minut. Fibrilace komor tak představuje jednu z nejnebezpečnějších forem srdeční arytmie. [45]

Jak poznat fibrilaci srdečních síní?

Fibrilace síní se může u každého projevit různými příznaky. Nejčastěji lidé hlásí bušení srdce a rychlý puls nebo nepravidelný tep, ale existují také případy, kdy pacienti srdeční arytmii nijak nevnímají.

To může být nebezpečné, přičemž někdy se dokonce objevují komplikace, jako je infarkt nebo mrtvice. Projevy poruchy tedy mohou být naprosto nenápadné až velmi závažné. Fibrilace síní obecně může mít různé příznaky, a to například:

Dále podle projevů rozlišujeme tři formy fibrilace síní, a to paroxysmální, perzistující a permanentní.

Paroxysmální fibrilace síní

Příznaky paroxysmální fibrilace síní přicházejí a odcházejí. Obvykle trvají několik minut až hodin. Někteří lidé ovšem mohou mít příznaky až týden, jednotlivé epizody se mohou opakovat a projevy mohou zmizet samy od sebe. Určití pacienti s touto formou nemoci pak potřebují léčbu.

Perzistující fibrilace síní

Pokud fibrilace síní přetrvává delší dobu, hovoříme o perzistentní formě. Nepravidelný srdeční tep je tedy konstantní a sám od sebe se nevrátí do normálu. Pokud se objeví příznaky, je zapotřebí lékařské ošetření k úpravě srdečního rytmu.

Permanentní fibrilace síní

Pokud je fibrilace jediným rytmem, který zcela nahradil původní zdravý sinusový rytmus, hovoříme o permanentní formě fibrilace. Je tedy zapotřebí léčba k úpravě srdeční frekvence a k prevenci krevních sraženin. [6, 7, 8, 9]

Angina pectoris způsobuje svíravou bolest na hrudi. Jak ji léčit?
Přečtěte si také:

Angina pectoris způsobuje svíravou bolest na hrudi. Jak ji léčit?

Co je příčinou fibrilace síní?

Fibrilaci síní způsobují změny nebo poškození srdeční tkáně, nejčastěji v důsledku onemocnění koronárních tepen nebo vysokého tlaku. K jeho rozvoji ovšem mohou přispívat i jiné nemoci, jako jsou:

Dalším důležitým faktorem pro rozvoj fibrilace síní je věk a stejně tak i genetické predispozice. U mnohých pacientů se spouštěcí faktor arytmie vůbec nepodaří zjistit.

Fibrilace síní po alkoholu

Nadměrná konzumace alkoholu může ovlivnit elektrické signály v srdci a vyvolat fibrilaci síní. Lékaři se s tímto jevem setkávají především kolem svátků, kdy lidé obecně pijí alkoholu více. 

Čím více alkoholu tedy konzumujete, tím se zvyšuje pravděpodobnost rozvoje fibrilace síní. Zejména pak u lidí, kteří již zaznamenali arytmii, se zdá, že alkohol má téměř okamžitý účinek. [10, 11]

Diagnostika a EKG fibrilace síní

Někteří lékaři dokáží diagnostikovat fibrilaci síní při běžném poslechu srdečního rytmu stetoskopem, změřením tlaku a pulsu, nicméně základní vyšetřovací metodou v diagnostice fibrilace síní je klasické EKG nebo holter EKG, který vás monitoruje nepřetržitě po dobu 24 hodin, případně i déle.

Součástí vyšetření bývá také jícnová echokardiografie, která dokáže odhalit krevní sraženiny v srdci. V neposlední řadě vám může lékař odebrat vzorek krve k laboratornímu vyšetření, které potvrdí, či naopak vyvrátí špatnou funkci štítné žlázy, jež může být příčinou fibrilace síní. [12, 13]

Léčíte se s fibrilací síní?

Léčba fibrilace síní

Pokud je pacientovi diagnostikována fibrilace síní, je v první řadě nutné minimalizovat riziko vzniku krevní sraženiny, zabránit vzniku mrtvice a také selhání srdce. K tomuto účelu lékaři zpravidla předepisují léky na ředění krve.

Samotná fibrilace síní se nejčastěji léčí užíváním tzv. antiarytmik, která dokáží upravit srdeční rytmus nebo frekvenci. U některých pacientů se dále používá elektrická kardioverze, kdy se do srdce pošle elektrický proud pomocí defibrilátoru, který arytmii zastaví. Volba vhodného typu léčby je vždy velmi individuální a závisí na zdravotním stavu pacienta i na typu a příčině onemocnění.

Katetrizační ablace fibrilace síní

Další možností léčby je invazivní metoda zvaná katetrizační ablace, při níž dojde ke zničení malé části srdeční tkáně, v níž arytmie vzniká. Při tomto zákroku chirurg vpichem přes třísla do cév zavede katetry, které snímají elektrické signály a stimulují srdce.

Do svaloviny u vstupu plicních žil levé síně je veden vysokofrekvenční proud pomocí ablačního katetru. Tento proud následně odstraňuje srdeční tkáň na místě, kde se fibrilace síní obvykle vytváří, což vede k trvalému odstranění arytmie. [14, 15, 16]

Zdroje: nzip.cz, stefajir.cz, health.harvard.edu, homolka.cz, kardiologie-sro.cz, my.clevelandclinic.org, mayoclinic.org, cdc.gov, heartfoundation.org.au

  • Žádné názory
  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?