Jak naučit dítě mluvit? Rozvíjejte jeho odpovědi a pravidelně mu čtěte

10. 3. 2021 0:00
přidejte názor
Autor: Redakce
Od chvíle, kdy se vaše dítě narodí, začne vydávat spoustu nejrůznějších zvuků. To zahrnuje například brblání a samozřejmě pláč. A potom jednoho dne, často ještě před koncem prvního roku, vaše ratolest vysloví své první slovo. Ať už je tím slovem „máma“, „táta“, nebo něco jiného, ​​bude to pro vás nejspíš vzrušující pocit. Jak ale naučit dítě mluvit, aby dokázalo pojmenovávat i jiné skutečnosti a spojovalo je ve věty?


Než začnete řešit, jak dítě naučit mluvit

Jak vaše dítě roste, může vás začít zajímat, jak se vyvíjejí jeho jazykové schopnosti v porovnání s dětmi v podobném věku. V první řadě je dobré si uvědomit, že každé dítě se učí mluvit odlišným tempem, aniž by to vypovídalo něco o jeho inteligenčních či jiných dovednostech.

Pokud tedy vaše dítě začne mluvit později než starší sourozenec nebo jiné dítě ze sousedství, pravděpodobně se není čeho bát. Není však od věci naučit se orientovat v základních vývojových milnících z hlediska osvojování si mateřského jazyka a snažit se dětskou řeč rozvíjet každým dnem.

Jak naučit dvouleté dítě mluvit?

Ještě než se zaměříte na to, jak rozvíjet slovní zásobu vaší ratolesti, je dobré si uvědomit, jak se v tomto období dětská řeč obvykle vyvíjí. Ve věku mezi 13 až 18 měsíci se slovní zásoba batolete může rozšířit na 10 až 20 nebo i více slov. V tomto okamžiku začíná opakovat slova, která slyší, takže je dobré si ohlídat, co říkáte.

Ve věku 19 až 24 měsíců, tedy v období, kdy dosáhne dvou let, se slovní zásoba dítěte rozšiřuje zhruba na 50 až 100 slov. Pravděpodobně dokáže pojmenovat skutečnosti, jako jsou části těla nebo známí lidé. V tuto dobu již může začít používat krátké fráze nebo věty. V době, kdy budou batoleti 2 až 3 roky, může jeho slovní zásoba pokrývat už 250 slov nebo i více. Může již zvládat klást otázky, sdělovat některé požadavky a řídit se i podrobnějšími pokyny.

Jak naučit mluvit dítě bez velkého úsilí?

Nejlepším způsobem, jak přimět vaše batole mluvit, je přeměna každodenních činností na zážitky z učení. V každodenním životě se pro něj nachází spousta možností výuky, s nimiž se může setkat. Stačí je jen vždy správně pojmenovat.

Mluvte s dětmi co nejvíce

Možná si myslíte, že s vaším potomkem mluvíte často. Ale pokud vaše dítě ještě nemluví, možná s ním nemluvíte dostatečně. Využijte každou příležitost, abyste ze sebe vydali co nejvíce vět, i přestože neodpovídá. Mluvte na něj během přebalování, při večeři, při hraní, u jídla atd. Během každodenních povinností jej můžete vystavit spoustě nových výrazů. Běžně s batoletem konverzujte, i když si myslíte, že je na něj váš slovník ještě příliš složitý.

Při každé činnosti mluvte o svém a jeho dni. Ať už myjete nádobí, hrajete s míčem, natáčíte si vlasy, malujete se, nebo cokoli jiného, pokaždé můžete přidat nějaký komentář. Děti vždy rády uslyší zvuk vašeho hlasu a naslouchání je skvělý způsob, jak začít pochytávat novou slovní zásobu.

Dávejte věcem kolem sebe jména

Většina batolat namísto toho, aby o něco požádala, ukáže na předmět, který chtějí. Co můžete udělat, je pracovat jako tlumočník vašeho dítěte a pomoci mu pochopit názvy určitých předmětů.

Například pokud vaše ratolest ukáže na krabici s mlékem, odpovězte slovy: „Mléko. Chceš mléko?“ Cílem je povzbudit vaše dítě, aby vyslovilo slovo „mléko“. Až tedy příště bude chtít něco k pití, místo pouhého ukazování je zkuste vést k tomu, aby řeklo skutečné slovo.

Jak naučit dítě správně mluvit?

Skvělým způsobem, jak rozšířit slovní zásobu vašeho dítěte, je rozvést jeho odpovědi. Například pokud vaše dítě vidí psa a řekne slovo „pes“, můžete začít slovy: „Ano, to je velký, hnědý pes.“

Tuto techniku ​​můžete použít i tehdy, když vaše dítě vypouští slovo ve větě a vy byste ho rádi vedli k tomu, aby mluvilo správně. Váš potomek by mohl například říci: „pes velký“, což můžete rozšířit odpovědí: „Pes je velký.“

Čtěte dětem co nejčastěji

Časté čtení pro vaše dítě je jedním z nejlepších kroků, které můžete udělat, abyste podpořili rozvoj jazyka. Studie potvrdily, že děti jsou vystaveny širší slovní zásobě tehdy, když jim rodiče čtou z obrázkových knížek více, než když jen slyší řeč dospělých. Čtení jedné knihy každý den může znamenat, že děti budou vystaveny o 1,4 milionu více slovům než děti, kterým se doma nečte.

Jak naučit dítě mluvit, když nechce?

Nechce se vaší ratolesti mluvit i přes vaše impulzy? Zjistěte, co se vašemu dítěti líbí, a využijte to ve svůj prospěch. Pokud si zamilovalo určitou postavu, hudbu, jídlo nebo hračku, poskytněte mu spoustu příležitostí tyto věci vidět, slyšet, ochutnat nebo si s nimi hrát a zároveň s ním hovořte o tom, co děláte a jak se které věci jmenují.

Pokud vaše dítě miluje osobní a nákladní automobily, nesnažte se jej přimět, aby si sedlo a učilo se zvuky zvířat. Použijte to, co ho zaujme a motivuje k tomu chtít tyto věci pojmenovat. Bude to mnohem menší boj, pokud o aktivitu projeví zájem.

Dejte dítěti na výběr

Vaši ratolest můžete ke komunikaci povzbudit také tím, že jí dáte na výběr. Řekněme, že se vaše batole chce napít džusu a vy máte na výběr dva druhy. Chcete tedy, aby si vaše dítě vybralo mezi pomerančovým a jablečným džusem. Můžete se tak zeptat svého potomka větou: „Chceš pomeranč, nebo jablko?“

Jak naučit tříleté dítě mluvit?

Pokud vaše dítě dovršilo tří let a odmítá mluvit i přes veškeré vaše úsilí, může mít potíže s verbální komunikací. Pokud máte obavy, promluvte si s pediatrem vašeho dítěte. Možné příčiny jazykových prodlev mohou zahrnovat mentální či sluchové postižení. Jazyková zpoždění mohou být také známkou poruchy autistického spektra. Mezi příznaky zpoždění řečí patří:

  • Dítě nemluví do 2 let vůbec
  • Má potíže s dodržováním pokynů
  • Má obtíže se sestavením věty
  • Má na svůj věk omezenou slovní zásobu

Zdroje: nutriklub.cz, teachinglittles.com, motherclub.cz

  • Žádné názory
  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?