Masarykova univerzita rozšířila spolupráci s Uherskohradišťskou nemocnicí v praktické přípravě studentů i v oblasti vědy a výzkumu

Uherskohradišťská nemocnice podepsala s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity v Brně smlouvu o spolupráci. Unikátní dohoda, kterou se může pochlubit jen několik nemocnic v zemi, přinese kooperaci na akademické i praktické úrovni a je také důkazem, že univerzita nemocnici důvěřuje coby pracovišti, kde její studenti mohou získávat praxi na patřičné úrovni.

Studenti lékařských oborů se budou nejčastěji objevovat na odděleních chirurgie, interny, dětském nebo porodnicko-gynekologickém. Nemocnice se také může podílet na vědeckém výzkumu v oblasti lékařských a zdravotnických věd nebo propojit svou odbornou činnost se specializovanými pracovišti brněnské lékařské fakulty.

Uherskohradišťská nemocnice spolupracuje s Lékařskou fakultou MU už několik let, současná smlouva na dobu neurčitou vzájemné vztahy ale posunuje ještě o stupínek výš. Nyní je z ní totiž oficiální „afiliovaná nemocnice“ brněnské lékařské fakulty, což znamená, že je zdejší zdravotnické zařízení oficiálně „připojeno“ k univerzitě.

„Díky této dohodě budou nejen pokračovat stávající prázdninové praxe studentů lékařských i nelékařských oborů, ale spolupráce se rozšíří také na předpromoční praxe, pomoc s akreditačním procesem nebo třeba s vedením bakalářských a diplomových prací studentů. Akademická sféra od nás zase získá zpětnou vazbu přímo z praxe,“ popisuje jen několik bodů rozsáhlé dohody Petr Sládek, ředitel Uherskohradišťské nemocnice.

„Takovýmto typem spolupráce se v naší zemi mohou chlubit většinou jen fakultní nemocnice a opravdu jen několik zařízení naší velikosti. Pro nemocnici je to potvrzení, že má dostatečně kvalitní zázemí, a to jak po technické a materiální stránce, tak po stránce personální. Univerzita musí být přesvědčena o tom, že zdejší personál má dostatečnou erudici pro další předávání znalostí a zkušeností jejím studentům,“ dodává Petr Kavalec, náměstek pro léčebně preventivní péči a primář Chirurgického oddělení Uherskohradišťské nemocnice.

Dohodu obou institucí považuje za velmi přínosnou rovněž univerzita, která ji vnímá jako dobrou příležitost pro kontakt studentů s reálnou zdravotnickou praxí. „Naše lékařská fakulta dlouhodobě usiluje o oboustranně výhodnou spolupráci s významnými a kvalitními zdravotnickými pracovišti v regionech. Považujeme za prospěšné ukázat studentům, že nesmírně důležitá a velmi kvalitní péče je poskytována pacientům i mimo vysoce specializované kliniky velkých nemocnic. Po úspěchu pilotního projektu s krajskou nemocnicí v Jihlavě se nyní univerzita obrátila i na další velmi kvalitní zdravotnická zařízení s nabídkou spolupráce v pregraduální výchově studentů lékařské fakulty. Studenti se tak v průběhu své předpromoční praxe dostanou do užšího kontaktu s reálnou klinickou praxí v základních medicínských oborech a nemocnice mohou snáze komunikovat se studenty, budoucími absolventy, o jejich možném uplatnění v příslušném zdravotnickém zařízení. Pro lékaře ze spolupracujících zařízení, a nově tedy učitele LF MU, to zase může být příležitost k užší spolupráci s akademickou sférou ve všech jejích oblastech,“ vysvětluje Jaroslav Štěrba, proděkan pro vnější vztahy Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Uherskohradišťská nemocnice úzce spolupracuje také s Univerzitou Palackého v Olomouci nebo s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity.

Ohodnoťte tento článek!