Posudky o zdravotní způsobilosti dítěte budou platit dva roky

Lékařské posudky o zdravotní způsobilosti dítěte budou platit dva roky, nikoli jen rok. Změnu přinesla novela o specifických zdravotních službách, která také zjednodušuje postupy při vydávání lékařských posudků.

Zdravotnickým zařízením ukládá ohlásit přímo policii ty pacienty, kteří by se vyhýbali ochrannému léčení. Tuto změnu označil ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD) za nejdůležitější novinku, kterou novela zavádí. Dosud zařízení měla povinnost informovat soudy, které až následně rozhodovaly o dalším postupu, což podle ministra nebylo efektivní.

Novela rovněž umožní ve zvlášť odůvodněných případech provést kastraci u pacienta, „který ještě násilný sexuálně motivovaný trestný čin nespáchal“. Hranice věku pacienta, u něhož bude možné za zákonem stanovených podmínek provést kastraci, norma snížila z 25 na 21 let.

Prodloužení platnosti posudku o zdravotní způsobilosti dítěte má ulehčit papírování lékařům i rodičům. Posudek by se měl nově vydávat v návaznosti na zdravotní prohlídky dítěte. Posudek je třeba například pro školy v přírodě, letní tábory nebo lyžařské výcviky.

V oblasti posudkového lékařství vládní předloha zavádí možnost vzdání se práva na přezkoumání posudku. Poskytne také možnost využívat pracovně-lékařské služby prostřednictvím jiného smluvního poskytovatele. Praktičtí lékaři, kteří posuzují zdravotní způsobilost zaměstnanců, by nově nemuseli povinně vykonávat dohled a poskytovat poradenství.

1)
poznámka
Ohodnoťte tento článek!