Richard Rokyta – významná osobnost české i světové fyziologie

Celosvětově uznávaným odborníkem, vášnivým sportovcem i milovníkem a znalcem Francie a francouzštiny je významný český fyziolog Richard Rokyta, který 19. ledna oslaví osmdesátiny.

Rokyta působil během své kariéry v čele mnoha odborných ústavů, je autorem stovek článků a publikací a držitelem řady ocenění. Jako neurofyziolog se zabývá především bolestí. Rokyta se narodil 19. ledna 1938 v Užhorodě, kde jeho otec působil jako veterinář. Původně ho zajímala i literatura, nakonec se rozhodl pro medicínu. V roce 1961 zakončil studia na Lékařské fakultě UK v Plzni, během studií se seznámil se svou manželkou. Až do roku 1982 pracoval jako odborný asistent Ústavu patologické fyziologie LF UK Plzeň a poté odešel do Prahy.

Po absolvování dalších doktorských studií se stal profesorem pro obor fyziologie a patologická fyziologie. V letech 1990 až 1997 byl přednostou Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK Praha, kde dosud působí. V letech 1990-1996 byl také proděkanem 3. LF UK.

Rokyta napsal více než 500 publikací, učebnic a skript. Ve svém oboru působí jako překladatel a výrazný je jeho vztah k Francii a francouzštině. Rokyta je držitelem ceny Francouzské akademie lékařských věd a je také Rytířem řádu Akademických Palem, francouzského vládního vyznamenání za zásluhy ve vzdělání, vědě a kultuře. Z celkem dvaceti vědeckých a společenských ocenění, která obdržel, patří k nejvýznamnějším Zlatá medaile České lékařské společnosti J. E. Purkyně nebo Charvátova cena Nadace Paula Janssena. Rokyta je též známý jako neúnavný organizátor domácích a zahraničních kongresů.

1)
poznámka
Ohodnoťte tento článek!