Špičkoví vědci z celého světa se popáté setkávají ve FNUSA-ICRC

Na společné setkání Dozorčí rady a Mezinárodního vědeckého poradního sboru, jehož cílem je zhodnotit aktivity vědeckých a administrativních týmu Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC), i letos dorazili přední zahraniční vědci a lékaři. Setkání se v prostorách FNUSA-ICRC koná již popáté, tento rok připadá na 8. a 9. října.

Cílem celé události je zhodnotit výzkumné a administrativní týmy FNUSA-ICRC, přičemž přítomní hodnotitelé jsou špičkami ve svých oborech. „Členové obou orgánů reprezentují vysoký mezinárodní standard medicínského výzkumu. Jejich názory a doporučení jsou velice cenné, napomáhají rozvoji našeho centra a posouvají jej vpřed,“ sdělil šéf FNUSA-ICRC Gorazd B. Stokin.

Z expertů do Brna letos zavítají například:

Robert Will – profesor klinické neurologie z Edinburské univerzity a zakladatel Národní jednotky pro sledování Creutzfeldt-Jakobovy nemoci (CJD) v Edinburghu v roce 1990, podílel se rovněž na identifikaci variantní CJD a na zjištění, že tato nemoc související s nemocí šílených krav je přenosná transfuzí krve.

Brett Kissela – vedoucí Katedry neurologie a rehabilitační medicíny Univerzity v Cincinnati, jeho výzkum je zaměřen na příčiny, vývoj a léčbu mrtvice, zvláště se zabývá vlivem cukrovky na mrtvici.

John Cleland – profesor kardiologie na Královské univerzitě v Londýně, je předním mezinárodním expertem v oblasti srdečního selhání.

Gustavo Sevlever – předseda oddělení Neuropatologie a molekulární biologie na neurologickém institutu FLENI v Buenos Aires, je jedním z předních odborníků na využití kmenových buněk v neurologii.

Přijedou na setkání poprvé:

Laurent Rénia – výkonný ředitel výzkumného centra Singapore Immunology Network

Tatsuya Shimizu – ředitel Ústavu pokročilého biomedicínského inženýrství a vědy na Tokijské ženské lékařské univerzitě

Dorazí také vědci pocházející z České republiky nebo v zemi působící:

Markus Dettenhofer – ředitel brněnského Středoevropského technologického institutu CEITEC

Mary Anne O’Connell – irská profesorka a vedoucí výzkumné skupiny v CEITEC

Martin J. Stránský – profesor neurologie na Yale School of Medicine je pravnukem zakladatele Lidových novin, založil a řídí polikliniku v Praze

Ohodnoťte tento článek!