Vydavatelství Mladá fronta získalo Cenu Josefa Hlávky za knihu Kardiologie

Kniha Kardiologie I, II

Vydavatelství Mladá fronta, divize Medical Services, získalo Cenu Josefa Hlávky za knihu Kardiologie v kategorii vědecká a odborná literatura.

Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu je udělována společně Nadací Český literární fond a Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových za původní knižní práci z oblasti vědecké a odborné literatury publikovanou v České republice. Letos bylo Nadaci ČLF zasláno celkem 81 knižních prací na ocenění knih vydaných v roce 2017. Nejvíce knih přicházelo vždy v oblasti věd společenských, ale letos tuto vědní oblast předčila medicína.

Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2017 v oblasti lékařských věd byla slavnostně předána editorům prof. MUDr. Miloši Táborskému, CSc., prof. MUDr. Josefu Kautznerovi, CSc., prof. MUDr. Aleši Linhartovi, DrSc., a kolektivu za knihu Kardiologie.

Knihu pro vydání připravil redakční tým MUDr. Michaely Lízlerové z divize Medical Services, vydavatelství Mladá fronta. „Kniha váží 4,4 kilogramu, má 3500 rukopisných stran, 1350 tiskových stran, 1600 obrázků a 715 videí na datovém nosiči. Na její přípravě se podílel kromě editorů rozsáhlý autorský kolektiv 85 autorů – předních českých kardiologů a dalších odborníků. Kniha pokrývá celou oblast kardiologie a dotýká se i příbuzných oborů (například genetiky, kardiochirurgie, pediatrické kardiologie, zobrazovacích metod, rehabilitace). Editoři počítají s pravidelnou aktualizací a rozvojem tohoto speciálního edukačního projektu,“ uvedla Michaela Lízlerová, šéfredaktorka časopisu Postgraduální medicína a odborných knih.

„Jedná se o propojení tištěného titulu, digitálních vizuálních materiálů připojených na USB disku a odborné konference a křtu s mediální prezentací v podobě rozhovoru, mj. v naší internetové televizi. Kniha je inovátorským propojením rozdílných media typů, které nenabízí takřka nikdo na trhu. To je díky tomu, že máme zázemí vydavatelství s tradicí, které nám toto vše umožňuje. Poskytuje nám komplexní mediální podporu před i po vydání titulu. To je balíček služeb, který nám poskytuje právě tu konkurenční výhodu, která nás odlišuje od ostatních,“ říká Kristína Kupcová, obchodní ředitelka divize Medical Services.

Odborná porota pracovala ve složení: prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc., (předseda), prof. Ing. Pavel Fiala, CSc., doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc., prof. PhDr. Robert Kvaček, DrSc., prof. RNDr. Vladimír Karpenko, CSc., prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc., prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc., doc. RNDr. Milan Tvrdý, DrSc.

Více o ceně Josefa Hlávky

Ceny za vědeckou literaturu nesoucí jméno Josefa Hlávky, největšího českého mecenáše, jehož záměr byl podporovat především kulturu a vzdělanost českého národa, a rovněž hlavního zakladatele a I. presidenta České Akademie pro vědu a slovesnost, udělil poprvé tehdejší Český literární fond v prosinci roku 1992, a to za práce publikované v letech 1991 a 1992. V roce 1993 se k literárnímu fondu připojila Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ a Cena Josefa Hlávky je udělována společně.

Ceny Josefa Hlávky za vědecké a odborné knižních práce jsou udělovány ve 4 vědních oblastech: oblast věd společenských; oblast věd o neživé přírodě; oblast věd o živé přírodě; oblast věd lékařských. V každé vědní oblasti může být udělena jedna cena.

Více o vydavatelství Mladá fronta

Vydavatelství Mladá fronta je moderní vydavatelství s třiasedmdesátiletou tradicí. Vlajkovou lodí vydavatelství je týdeník Euro a portál Euro.cz. V divizi Euro HUB se pravidelně realizují odborné i společenské akce a projekty. Divize Online provozuje také ekonomický web Finance.cz a dalších 20 specializovaných online titulů. Divize Medical Services nabízí kvalitní komplexní servis ve zdravotnictví. Divize Knihy na trh ročně uvede kolem 200 nových titulů. Portfolio vydavatelství Mladá fronta se od června 2017 významně rozšířilo o řadu titulů, především v segmentu auto-moto, a také sportovních a hobby magazínů. V divizi Dětské tituly začal vycházet nový časopis pro nejmenší děti Puntík.

Ohodnoťte tento článek!