Alkoholismus se rozvíjí pozvolna a nenápadně. Jak nepřehlédnout příznaky?


Dopřáváte si rádi jedno nebo dvě pivka denně? Možná máte sklony k alkoholismu, tedy k nadměrné konzumaci alkoholu, která může končit i závislostí. Kromě fyzického stavu má nepříznivý vliv také na osobnost člověka. Ničí navíc i jeho vztahy s okolím.

O alkoholismu se obecně mluví v okamžiku, kdy má konzumace návykové látky negativní vliv na sociální vztahy pacienta. Na problém ukazuje i fakt, že tento člověk dlouhodobě pociťuje chuť na alkohol, kterou se mu nedaří překonat. Jednoduše řečeno, pije častěji, než sám chce.

Vznik závislosti ovlivňuje řada faktorů, přičemž jedním z nich je dědičnost. Je dokázané, že děti alkoholiků mají zhruba 40% pravděpodobnost, že návykové látce propadnou. Chlapci jsou v tomto ohledu o něco rizikovější skupinou než dívky. Vzhledem ke genetické zátěži se těmto lidem doporučuje celoživotní abstinence.

V alkoholu mohou někteří jedinci hledat i únik od problémů, jakými jsou dluhy, ztráta zaměstnání nebo rodinné či partnerské vztahy. Závislosti může také předcházet traumatický zážitek, jakým je smrt bližního, nemoc, rozvod, interrupce či znásilnění. Rizikovým faktorem je také věk. Obecně platí pravidlo, že čím je člověk mladší, tím více je ohrožen.

Jak poznat alkoholismus?

Alkoholikem se nikdo nestane ze dne na den. Tento proces obvykle trvá i několik let. A zatímco dospělí se stávají závislými zhruba po pěti letech, děti kolem 15 let k alkoholismu snadno sklouznou už během šesti měsíců.

Zprvu má alkoholik skleničku po ruce vždy, když má volnou chvilku nebo se kvůli něčemu trápí, později začíná návykovou látku upřednostňovat před rodinou a přáteli. Muži stále častěji vyhledávají důvod, proč jít do hospody, ženy naopak vymýšlejí záminky pro to, aby mohly zůstat doma o samotě. U nemocného se postupně začnou objevovat abstinenční příznaky, kterými jsou:

 • Třes rukou
 • Pocení
 • Nevolnost
 • Bolest hlavy
 • Poruchy spánku
 • Podrážděnost
 • Neklid

Někteří odborníci uvádějí tři stupně závažnosti konzumace alkoholu, konkrétně: rizikové chování, škodlivé chování a nakonec závislost. Během rizikového chování konzumují pacienti alkohol, ale nepociťují žádné zdravotní následky ani jiné komplikace. Během období škodlivého chování tito lidé už problémy mají. Mohou u nich být například zjištěny špatné jaterní testy nebo se objeví psychické změny.

Poslední fází je samotná závislost. Pacient už cítí silné nutkání pít a nedokáže se alkoholu vzdát, a to ani přesto, že o svých zdravotních komplikacích dobře ví. Zanedbává své povinnosti a postupně zvyšuje dávku návykové látky, aby dosáhl stejného stavu, ke kterému mu původně stačilo mnohem menší množství.

Příznaky alkoholismu

Zdravotní následky spojené s konzumací alkoholu se objevují jak dlouhodobě, tak akutně. Některé příznaky cítí nemocný už pár hodin po požití návykové látky. Objevuje se u něj takzvaná kocovina, pro kterou jsou typické tyto projevy:

 • Bolest hlavy
 • Průjem
 • Nechutenství
 • Třes
 • Únava
 • Nevolnost a zvracení

Pokud však člověk pije pravidelně, škodí srdci, cévám i játrům a způsobuje nevratné změny v nervové soustavě. Alkohol velmi často zapříčiňuje také poruchy trávicího traktu, slinivky břišní, žaludku či ledvin.

Kromě zmíněných potíží se alkoholici potýkají s těmito fyzickými příznaky:

 • Sexuální dysfunkce
 • Úbytek váhy
 • Bolest dolních končetin
 • Poruchy rovnováhy, koordinace
 • Edémy tváře
 • Kožní defekty

Kromě toho, že alkohol přímo poškozuje nervový systém, mění negativně celou osobnost. Pacient prožívá více konfliktů v osobních vztazích a v práci. Nezvládá plnit své povinnosti, je agresivní a neumí fungovat ve společnosti. Obecně trpí:

 • Poruchami spánku
 • Úzkostí, depresí
 • Poruchami soustředění
 • Nedostatečnou hygienou
 • Nezřetelnou výslovností
 • Zmateností
 • Oploštělostí citů nebo naopak přecitlivělostí
 • Poruchami paměti

Stádia alkoholismu

Jak už bylo zmíněno, alkoholismus se rozvíjí pozvolně. Má navíc několik stádií. Zpočátku má pacient tendenci zvyšovat dávky, aby se dostavila dobrá nálada nebo úleva od problémů. Má pocit, že mu alkohol více dává, než bere. Pro další stádium, které odborníci nazývají varovným, je typická častá podnapilost a opilost. Pivo a víno pacient postupně mění za lihoviny.

Ve třetí rozhodné fázi, která může trvat týdny i měsíce, se pacient přestává ovládat. Alkohol naopak ovládá jeho. Pro toto stádium jsou typická „alkoholická okna“. Alkoholici si zkrátka nepamatují, co a kde dělali. V konečném stádiu se pak tito lidé cíleně opíjí do němoty.

Alkoholismus u žen

Ženy oproti mužům dokáží problém s alkoholem mnohem lépe skrývat. Zároveň jsou však vůči návykové látce méně odolné. Vzhledem ke své tělesné stavbě, která je oproti mužské zpravidla menší, a kvůli nedostatku enzymu, který alkohol rozkládá, podléhají závislosti mnohem rychleji. Objevují se u nich také závažnější zdravotní komplikace.

Léčba

Léčba alkoholika nemusí začít jen z jeho vlastní vůle, ale také na základě soudního příkazu. Na výběr je pak ze dvou druhů léčby, a to z ambulantní nebo ústavní. Během ambulantní léčby pacient dochází do poraden a nemusí tak přerušit zaměstnání. V případě ústavní léčby, která trvá několik měsíců, ano.

Léčba obecně spočívá v odebrání alkoholu, zvládnutí abstinenčních příznaků a dalších zdravotních komplikací. Velmi často se využívají terapie, a to jak individuální, tak skupinové.

Rizika

Zatímco v menším množství působí alkohol jako stimulant a pomáhá zvýšit sebevědomí tím, že odbourává zábrany, ve větších dávkách tlumí funkce centrálního nervového systému a vede k ospalosti. Při předávkování alkoholem může dojít také ke ztrátě vědomí, výrazným zažívacím problémům či dokonce ke smrti.

Alkohol navíc zvyšuje riziko impulsivního chování a agrese vůči druhým, která nemusí mít žádnou příčinu. Pod vlivem alkoholu pravidelně dochází k přepadení, vraždám, sexuálnímu násilí a zneužívání dětí.

Prevence

Jelikož je alkoholismem ohrožen téměř každý nehledě na věk, pohlaví a sociální vrstvu, měla by být stejně variabilní také prevence. Klíčová je v tomto ohledu hlavně dostatečná informovanost veřejnosti, výuka na školách, ale také vzdělávání odborníků i zaměstnavatelů.


Alkoholismus se rozvíjí pozvolna a nenápadně. Jak nepřehlédnout příznaky?
5 (100%) 1 vote

One comment

 • Pěkný článek. Zaráží mě, že se o škodlivosti alkoholu ví tolik a přesto je stále všude reklama, abychom ho pili téměř denně.
  Na tabákové výrobky byl vydán zákaz reklamy již před nějakým tím pátkem, proč se toto nedotkne i alkoholu?
  Bylo by zajímavé vyčíslení léčby kuřáků vs. pijanů alkoholu, potažmo přímo alkoholiků. Stejně tak vyčíslení škod způsobených podnapilými osobami.

Napsat komentář

Your email address will not be published.

top