Astigmatismus trápí téměř dvě třetiny populace. Jak tuto oční vadu léčit?

Astigmatismus je refrakční oční vada, která vzniká v důsledku nepravidelného zakřivení rohovky či nepravidelného tvaru čočky. Jedná se o problém, se kterým se v současné době potýká více než polovina populace. Způsobuje nepřesné zaostření světla na sítnici, což vede k rozmazanému vidění ve všech vzdálenostech, a velmi často také doprovází krátkozrakost nebo dalekozrakost.

Co je astigmatismus?

Astigmatismus se označuje také jako cylindrická oční vada. Ačkoliv je velice rozšířený, výrazně snižuje zrakovou ostrost a často také znemožňuje rozeznávání různých drobných detailů, většina lidí o něm neví nebo ho raději ignoruje. V dnešní době lze ovšem většinu forem rozostřeného vidění snadno léčit.

Zdravá rohovka má pravidelný kulatý tvar a světlo, které přes ni prochází, se lomí stejně ve všech směrech. V případě astigmatismu je však v jedné nebo v obou osách rohovka zakřivená, světlo se láme různými směry a jeho paprsky se v sítnici nesbíhají do jednoho bodu. Místo toho se projeví jako různě velké a zakřivené plošky, jejichž výsledkem je neostré a také rozmazané vidění.

Typy astigmatismu

Tato vada se dělí do několika různých stupňů závažnosti, v každém případě je ovšem nutné navštívit lékaře, který pacientovi doporučí vhodný prostředek korekce zraku. Rozlišujeme několik druhů pravidelného astigmatismu:

  • Jednoduchý astigmatismus – myopický nebo hypermetrický
  • Složený astigmatismus – myopický nebo hypermetrický
  • Smíšený astigmatismus – světlo se láme do dvou rovin, jeden paprsek dopadá před sítnici, druhý za sítnici

Nepravidelný astigmatismus (astigmatismus irregularis) může být způsoben onemocněním rohovky nebo vzniká následkem zánětu či poranění.

Jak astigmatismus vzniká?

Přesný původ této oční vady prozatím není objasněný. Většinou se však lidé s astigmatismem narodí, jedná se tedy o vrozenou poruchu. Nízký stupeň tohoto onemocnění se objevuje u většiny lidí, protože zakřivení rohovky není téměř nikdy absolutně pravidelné. Potíže způsobuje pouze vyšší stupeň astigmatismu, který je třeba řešit s lékařem.

V některých případech se cylindrická oční vada objeví až v dospělosti. Důvodem může být operace, poranění oka, nebo onemocnění zvané keratokonus, při kterém se rohovka zformuje do tvaru kužele a dojde k poškození vidění.

Příznaky astigmatismu

Mírný astigmatismus lidé často vůbec nezaznamenají, vyšší stupeň této oční vady však může v životě člověka být příčinou vážných problémů. Nepravidelné zakřivení rohovky způsobuje nerovnoměrné zaostření a rozmazané vidění.

Další příznaky:

Astigmatismus může mít vliv také na prostorové vnímání. Typické je zhoršené vnímání kontrastů, natáčení hlavy do určitého směru nebo přivírání víček při pohledu do dálky. Astigmatismus u dětí i dospělých může vést k potížím při čtení nebo pozorování detailů u blízkých i vzdálených předmětů.

Jak diagnostikovat astigmatismus

Pokud vás často bolí hlava, vidíte rozmazaně a máte dojem, že by se mohlo jednat o cylindrickou oční vadu, můžete zkusit rychlý test na astigmatismus. K tomu se využívá obdoba oftalmologické cedule, kde je místo písmen nakreslená růžice s 12‒16 čarami, které vedou od středu do různých směrů.

Pokud se vám při pohledu zhruba z 35 centimetrů všechny čáry jeví ostré a stejnoměrné, váš zrak je v pořádku. Pokud však některé z nich vidíte ostré a jiné rozmazané nebo světlejší než ostatní, může se jednat o astigmatismus. V každém případě je ovšem nejlepší navštívit očního specialistu.

Pomocí několika testů lékař určí, zda se opravdu jedná o astigmatismus. Poté vám může předepsat brýle nebo kontaktní čočky na míru. Na základě očního vyšetření také zjistí stupeň vady, který udávají tzv. cylindrické dioptrie a osa dioptrie.

Léčba astigmatismu

Ve většině případů lze tuto oční vadu snadno léčit. Důležité je včas vyhledat lékaře, protože neléčený astigmatismus může vést ke vzniku tupozrakosti. K dispozici je několik možných způsobů korekce zraku:

  • Brýle
  • Kontaktní čočky
  • Chirurgická (nitrooční) operace
  • Laserová operace

Základní pomůckou pro korekci zraku jsou brýle s torickými čočkami, které lomí světlo v jedné ose jinak než ve druhé. Tím se vyrovná hlavní nepravidelnost rohovky a díky zábrusu čoček do rámečku obrouček je také zajištěna správná orientace na ose. Někteří pacienti (obzvláště u vyšších stupňů astigmatismu) však mohou pociťovat nevolnost a toto řešení jim nevyhovuje.

Stejným způsobem korigují tuto vadu torické kontaktní čočky. Aby dobře fungovaly, musíte mít nasazené čočky správně orientované. U vyšších stupňů astigmatismu se také často používají tvrdé kontaktní čočky. Mnoho lidí si ale na počátku stěžuje na zhoršené vidění a velké nepohodlí, a proto tuto variantu odmítají. Brýle ani kontaktní čočky navíc nedokáží vadu odstranit, pouze ji vyrovnávají a pomáhají k lepšímu vidění.

Operativní řešení

Stále častějším řešením astigmatismu jsou v posledních letech chirurgické a laserové operace. První řešení se volí především v případě, že je pacient starší než 45 let nebo když jsou k tomuto onemocnění přidružené také další problémy (šedý zákal či presbyopie). V průběhu zákroku se původní oční čočka vymění za umělou, která napraví astigmatismus společně s dioptrickou vadou.

Laserové řešení se soustředí na změnu zakřivení oční rohovky. V průběhu operace dojde k vyhlazení rohovky a optický systém je pak schopný na sítnici zobrazovat pozorované předměty přesněji. Kromě astigmatismu se tato varianta využívá také při léčbě krátkozrakosti a dalekozrakosti.

Astigmatismus a prevence

Základem je především ochrana očí a správná péče o zrak. Při práci, při čtení nebo sledování televize a počítače byste měli dbát hlavně na vhodné osvětlení. Kromě toho jsou důležité přestávky, aby si oči mohly odpočinout. V letních měsících je také důležité chránit oči pomocí kvalitních slunečních brýlí.

Dobré je také dbát na vyváženou stravu, která je bohatá na vitamíny A, C, E a další prvky jako zinek nebo selen. Pokud se objeví zánět nebo jiné problémy se zrakem, je důležité co nejdříve vyhledat lékaře. Při činnostech, kde hrozí zvýšené riziko poranění očí, byste měli vždy používat ochranné brýle.

Astigmatismus trápí téměř dvě třetiny populace. Jak tuto oční vadu léčit?
4.8 (96.67%) 6 hlasování

One comment

Napsat komentář

Your email address will not be published.

top