Fobie trápí desetinu populace. Jak se tohoto úzkostného strachu zbavit?

Fobie je psychická porucha doprovázená úzkostí, při které postižená osoba trpí chorobným strachem z lidí, objektů nebo různých situací. Člověk si svůj bezdůvodný strach uvědomuje, zároveň však není schopný ho vlastní vůlí potlačit a zbavit se ho. S příčinou jeho úzkosti se navíc nemusí ani přímo setkat, stačí když na ni pouze pomyslí. Takový strach může pacienta zcela ochromit a výrazně tak narušuje jeho každodenní život.

Jak fobii poznáte?

Každý člověk občas mívá z něčeho strach, taková emoce je v případě ohrožení naprosto normální a někdy může být dokonce i prospěšná. Intenzita strachu bývá různá, většinou však trvá pouze po dobu hrozícího nebezpečí. Pokud ale člověk trpí nějakou fobií, typicky se u něj projeví úzkost. Příčinu tohoto nepříjemného emočního stavu není možné přesně definovat a postižení lidé se proto raději vyhýbají všem situacím, které by u nich úzkost mohly vyvolat.

Na světě existuje více než 500 druhů fobií, které lidem značně znepříjemňují každodenní život. Nemocný není kvůli své úzkosti schopný dělat některé zcela běžné aktivity nebo ho fobie naopak nutí vykonávat věci, které by ho jinak ani nenapadly. Zároveň může pociťovat také anticipační úzkost, která se projeví při očekávání nějaké nepříjemné situace.

Druhy fobií

Fobie trápí až 10 % populace, patří tedy mezi poměrně časté problémy. Podle mezinárodně uznávané klasifikace mentálních poruch rozlišujeme tyto druhy:

AGORAFOBIE patří mezi úzkostné poruchy. Lidé ji často chybně považují za strach z otevřených prostranství, ve skutečnosti se však jedná spíše o strach z veřejných míst, kam by se rychle nedostala přivolaná pomoc. Některé osoby trpící agorafobií se proto bojí opustit domov či jiný prostor, kde se cítí bezpečně.

SOCIÁLNÍ FOBIE působí postiženým lidem fyzické i emocionální problémy v různých situacích, jako je například kontakt s lidmi, telefonování nebo třeba výstupy na veřejnosti. Člověk má často pocit, že ho druzí pozorují, hodnotí a kritizují. Má strach, že se nějak ztrapní nebo zesměšní, což u něj vyvolává silnou úzkost a ztrátu sebedůvěry. Tento problém často vyústí také ve společenskou izolaci.

SPECIFICKÉ FOBIE (izolované fobie) představují skupinu úzkostných poruch, které jsou vyvolané ohraničenými a dobře definovatelnými objekty, lidmi nebo situacemi. Postižený člověk obvykle nepociťuje žádné příznaky, pokud se přímo nesetká ani se neobává setkání s fobickým podnětem.

Typy specifických fobií

 • Fobie ze zvířat (strach z pavouků, strach z hadů)
 • Fobie situační (strach z uzavřeného prostoru)
 • Fobie ze zranění, z krve nebo z injekcí
 • Fobie spojené se životním prostředím (strach z výšek, strach z bouřek)
 • Ostatní fobie

Proč fobie vznikají?

Vznik jednotlivých fobií vysvětluje několik různých teorií. Mnoho takových stavů pravděpodobně vzniká v dětství, s přibývajícím věkem se mohou zmírnit nebo zcela zmizí. Mohou souviset s vrozenou úzkostností, traumatickou situací nebo třeba s fyzickým, psychickým nebo sexuálním zneužíváním.

Fobie se mohou objevit také jako následek nepříjemného zážitku z minulosti. Pokud dojde k nějaké traumatické situaci (smrt blízké osoby, úraz, nehoda, šikana, znásilnění…), u postiženého člověka se může vyvinout psychické trauma či posttraumatická stresová porucha, což vede právě ke vzniku různých fobií.

Někteří odborníci jsou dokonce přesvědčení, že fobie mohou být dědičné. Existují totiž důkazy o tom, že stejný chorobný strach se vyskytuje u více členů jedné rodiny. Jiní ale tvrdí, že může jít spíše o naučené chování.

Které fobie patří mezi nejznámější?

 • Aerofobie – strach z létání
 • Aichmofobie – strach z ostrých předmětů
 • Akrofobie – strach z výšek
 • Arachnofobie – strach z pavouků
 • Heliofobie – strach ze slunečního světla
 • Klaustrofobie – strach z uzavřených prostorů
 • Mysofobie – strach ze špíny
 • Tanatofobie – strach ze smrti
 • Xenofobie – strach z cizinců

Jak se tyto fobie projevují?

Fobie jsou spojené s celou řadou fyzických i psychických příznaků. Ty se obvykle začnou projevovat ve chvíli, kdy se člověk setká s faktorem, který u něj vyvolává úzkost. Běžně se ale stává, že pacienti začnou pociťovat úzkost už při pouhém pomyšlení na obávanou situaci nebo objekt.

Fyzické projevy

 • Silné bušení srdce
 • Zvýšený krevní tlak
 • Pocení
 • Třes
 • Sucho v ústech
 • Ztížené dýchání
 • Bolest na hrudi
 • Bolest hlavy
 • Závratě
 • Nevolnost
 • Návaly chladu či horka
 • Mravenčení končetin
 • Nucení k močení

Psychické projevy

 • Neklid
 • Úzkost
 • Pocit ohrožení
 • Obava ze smrti
 • Strach ze zešílení
 • Strach ze ztráty vědomí
 • Strach ze ztráty sebekontroly

Jaké jsou možnosti léčby?

Při léčbě fobií se uplatňují takové postupy, které mohou postiženému pomoci, aby získal nad nepříjemnou situací kontrolu a dokázal zklidnit své emoce. K tomu se využívá především psychoterapie, ale také vhodná farmakologická léčba. Záleží ovšem na konkrétním druhu fobie, některé metody totiž mohou občas spíše uškodit než pomoci.

Léky

U některých druhů fobií lékaři předepisují pacientům antidepresiva či anxiolytika, která jim pomáhají vyrovnat se s nepříjemnou úzkostí.

Psychoterapie

Jednou z nejrozšířenějších metod léčby fobií je kognitivně-behaviorální terapie (KBT), při které terapeut zpočátku zaujímá roli experta, postupně však přenáší odpovědnost na pacienta. Tato terapie pracuje s představou vyvolávající v člověku úzkost, cíleně přetváří jeho postoj k okolnostem, které fobii vyvolávají, a učí ho zvládat úzkostné stavy. Součástí léčby jsou také relaxační techniky.

Kromě toho v některých případech pomáhá také expoziční terapie, kdy je pacient postupně vystavován obávaným situacím či objektům. Člověk se tak postupně může zbavit nepříjemných pocitů, úzkost totiž nemůže růst do nekonečna a v určitém bodě musí začít postupně klesat. Tato terapie by se ovšem vždy měla provádět pod dohledem zkušeného terapeuta.

Jestliže pacient v minulosti prodělal nějakou traumatickou situaci, nebo jsou ostatní metody neúčinné, využívá se také dlouhodobá psychodynamická léčba. Ta vychází z psychoanalýzy, soustředí se na důležitost současných problémů ve vztazích a pomáhá pacientům pochopit, jak je ovlivnily předchozí negativní zážitky.

3 comments

 • Kateřina Blahová /

  Dobrý den. Chtěla ksem se poradit o pomoc. Mám probkém s fobií. Presněji řečeno mám fobii z červů. Ano asi to zní divně ale dnes se mi o tom zdál sen. Nemohu vidět nic co se podobá červům. Ani housenku a podobné zvěřstvo. Moc moc by mi pomhla jakákoliv rada kromě prášků. Děkuji predem za vaše rady❤️

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den,

   doporučuji psychoterapii. Na fobie je nejlepší terapeut, který využívá kognitivně behaviorální terapii.

 • Dobry den ja by som. Sa chcela opítat či uz niekto mal fobie z človek a ze ked ten clovek odide z vazho zivota ci sa ta fobie napravy k lepšímu prosim poradte mi niekto děkuji 🤔

Napsat komentář

Vaše emeilová adresa nebude zveřejněna

top