Varikokélu poznáte podle zvětšení žil v šourku. Jaká je léčba?

varikokela
Zdroj: Shutterstock

Varikokélu zpravidla poznáte podle toho, že se žíly v šourku zvětšují a bobtnají. Někdy se k těmto příznakům může přidat také nepříjemný tlak, bolest či otok, nicméně v prvním stádiu nemoc nemusíte vůbec zaznamenat. Léčba tohoto onemocnění mužského genitálu je operační, ale nemusí být vždy nutností. O vhodnosti chirurgického zákroku rozhodují především obtíže, jež varikokélu doprovázejí, a také míra rizika neplodnosti.

Co je varikokéla?

Varikokéla označuje postižení mužského genitálu charakterizované rozšířením žilní pleteně jdoucí od varlete, která odvádí okysličenou krev z varlat do břicha. V důsledku žilního rozšíření dochází k oddálení žilních chlopní, a tím i ke zpětnému toku krve, což vede k navření žil, podobně jako v případě křečových žil na nohou.

Jedná se o poměrně časté onemocnění, které postihuje přibližně 14 až 20 % dospívajících a dospělých mužů. Typicky se objevuje na levé straně varlete, výjimečně pak na pravé a jen vzácně na obou stranách. Varikokéla může mít za následek sníženou produkci a kvalitu spermií, což v některých případech může způsobit i neplodnost. [1, 2, 3]

Jaké má varikokéla příznaky?

Varikokéla obvykle není bolestivá, a dokonce ani nevyžaduje léčbu, ale není to pravidlem. Typickým příznakem je rozšíření šourku v oblasti nad varletem, které se liší podle stupňů. Rozlišujeme tři stupně varikokély:

 • 1. stupeň: hmatné rozšíření pouze při zvýšení nitrobřišního tlaku,
 • 2. stupeň: hmatné rozšíření i v klidu,
 • 3. stupeň: viditelné rozšíření i v klidu.

Dalším příznakem varikokély může být nedostatečný vývoj nebo zmenšení varlete, potažmo také diskomfort až bolest. Mezi další známky varikokély, které se mohou a nemusí projevit, patří následující:

 • bulka v jednom z varlat,
 • otok šourku,
 • viditelně zvětšené nebo zkroucené žíly v šourku,
 • tupá, opakující se bolest v šourku.

Varikokéla a bolest

Bolestivost šourku se nemusí objevit vůbec, ale také může být různá, od tupé až po ostrou bolest. Stejně tak můžete zaznamenat pouze tlakový diskomfort v této tělesné partii. Obtíže se zpravidla zhoršují po fyzické zátěži nebo dlouhém stání, proto můžete pocítit zhoršení příznaků v průběhu nebo na konci dne. Vleže se naopak dostavuje úleva, proto v noci příznaky bývají mírnější. [4, 5, 6, 7]

Co varikokélu způsobuje?

Za hlavní příčinu varikokély je považován obrácený směr žilního toku. Jakmile se krev nepohybuje v žilách šourku tak, jak by měla, začne se v nich shromažďovat, což způsobuje jejich zvětšení. Vyvíjí se tedy poměrně pomalu. Rizikové faktory pro rozvoj tohoto onemocnění ovšem prozatím nebyly stanoveny a přesná příčina proto není zcela známa. [8, 9]

Varikokéla a plodnost

Zhoršení žilního odtoku krve z varlat způsobuje zvýšení jejich teploty, což vede k vyšší koncentraci metabolitů a oxidačního stresu ve varlatech. To má negativní vliv na zárodeční buňky varlat, čímž dochází ke snížené produkci spermatu a zhoršení kvality genetické informace spermií. Neléčená varikokéla tedy může vést ke snížení šance na početí i k neplodnosti. [10, 11]

Diagnostika varikokély

Součástí získání správné diagnózy je stanovení vaší anamnézy na základě symptomů a klinické vyšetření zevního genitálu na urologii. Lékař se v rámci vyšetření zaměří na šourek, kde jsou hmatatelné rozšíření žilní pleteně. Dále hodnotí symetrii, konzistenci a velikost šourku.

Poté následuje ultrazvukové vyšetření šourku k přesnému stanovení diagnózy rozšířených žil a posouzení zpětného toku žilní krve. U dospívajících chlapců může být onemocnění také zachyceno v rámci preventivní prohlídky. [12, 13]

Varikokéla a léčba

Pokud vám bude varikokéla diagnostikována, váš lékař ji klasifikuje jedním ze tří výše uvedených stupňů. Možnosti léčby vám následně lékař doporučí v závislosti na intenzitě nepohodlí a potenciálních problémech s neplodností. Ne vždy je totiž nutné přistoupit k léčbě, která je operační. Lékař obvykle vyhodnotí, že je pro vás operace vhodná v těchto případech:

 • je znatelný otok šourku,
 • pociťujete nepohodlí či bolest v oblasti šourku,
 • ve spermiogramu je přítomen nízký počet zdravých spermií,
 • varle postižené varikokélou je menší než druhé,
 • varikokéla je přítomna na obou stranách.

Alternativní léčba varikokély

Žádné léky ani přírodní způsoby léčby varikokély bohužel neexistují. Lékař vám však může doporučit či předepsat některé léky k tlumení případné bolesti. Vedle hlavní formy léčby (operace) pak existuje ještě nechirurgická možnost léčby, konkrétně embolizace, jež spočívá v krátkém blokování žil zavedením katétru do tříselné nebo krční žíly. Následně se do katétru a do varikokély zavede cívka. To brání krvi dostat se do abnormálních žil. [14, 15, 16, 17]

Operace varikokély

Operaci varikokély známou jako varikokelektomie lze provést několika způsoby, nicméně všechny spočívají v blokování průtoku krve v žilách. Operace se zpravidla provádí v celkové anestezii, nicméně hospitalizace nebývá nutná a pacient může jít ještě tentýž den domů. Mezi nejběžnější operace patří následující dvě:

 • Mikroskopická varikokelektomie: chirurg provede řez 1 cm nad šourkem a pomocí mikroskopu podváže všechny malé žíly. Zákrok trvá obvykle 2 až 3 hodiny.
 • Laparoskopická varikokelektomie: při této proceduře chirurg zavede tenké trubičky do břicha a zde provede podvázání žíly. Tento zákrok je kratší, trvá asi jen 30 až 40 minut.

Rekonvalescence po operaci varikokély

Po zákroku zůstanete na klinice či v nemocnici přibližně 5 hodin na pozorování, a pokud je vše v pořádku, můžete jít domů v doprovodu dospělé osoby. Hojení po operaci bývá rychlé a bolest je zpravidla jen mírná. Míra recidivy po embolizaci je přitom srovnatelná s chirurgickým zákrokem.

Do práce a k běžným aktivitám se budete pravděpodobně moci vrátit již za 5 až 7 dní po operaci. U zákroků prováděných kvůli problémům s plodností se dále provádí analýza spermatu po uplynutí 3 až 4 měsíců od operace. Léčba varikokély z důvodu neplodnosti by měla být zahájena s dalšími možnostmi léčby neplodnosti. Ty byste měli konzultovat s vaším ošetřujícím lékařem. [18, 19]

Zdroje: urologyhealth.org, mayoclinic.org, healthline.com, fnbrno.cz, operacevarikokely.cz, urologiepropraxi.cz, webmd.com

Napsat komentář

Vaše emeilová adresa nebude zveřejněna

top