Přejít na obsah

Adiktologie

Zpět na seznam speciálů

Věda, která se zabývá etiologií, prevencí, léčbou a výzkumem závislostí

Adiktologie je multidisciplinární obor, zabývající se nejrůznějšími formami užívání návykových látek a jinými podobami potenciálně závislostního chování. Zaměřuje se na způsoby, jak lze těmto formám chování předcházet či alespoň minimalizovat jejich následky, ale pochopitelně i na to, jak je léčit a jak lze klienty znovu začlenit do společnosti.

Ke studiu zvláštních forem lidského chování s možností vytvoření závislosti proto tento obor využívá poznatků kulturních, historických, sociálních, ekonomických, environmentálních i strukturálních a zkoumá podmínky a faktory, které by mohly ovlivnit nebo které již ovlivňují chování člověka.

Sekce Adiktologie obsahuje 2 článků

Abecední seznam článků (řadit podle publikace)
Název článku Vyšlo v
Dopad užívání psychoaktivních látek v těhotenství
10.7.2007, Kateřina Sedláčková, Mgr. Blanka Žižková
Sestra 7-8/2007 str. 35 Zobrazit článek
Kouření pomůže jen zdánlivě
17.1.2011, Petra Rudyšová
Příloha: Pacientské listy 1/2011 str. 18 Zobrazit článek