Adiktologie

Kouření pomůže jen zdánlivě

Inhalace tabákového dýmu i kouření jako proces jsou dávány do vztahu se stresem v různých rovinách. Často bývá kouření spojováno s uklidněním a relaxací,...

Dopad užívání psychoaktivních látek v těhotenství

Děti matek užívajících drogy jsou od rané fáze vývoje vystaveny působení různých negativních faktorů, které mohou vážně ohrozit jejich vývoj. Děti matek užívajících drogy patří...