Domů Oborové speciály Domácí péče

Domácí péče

Péče o pacienty s apalickým syndromem a jeho specifika

Apalický syndrom je relativně častý u mladých lidí. Příčiny na první pohled zjevné, ale i skryté, kdy rodiny čelí neřešitelné situaci jak dál, když...

Amentně delirantní stav v následné péči

Souhrn Delirium ve stáří je stav akutní zmatenosti, který komplikuje zdravotní stav pacienta. Zdravotnický personál, jež pečuje o staré pacienty, musí umět jeho symptomy...

Informovanost pečujících v péči o klienta s Alzheimerovou chorobou

Souhrn V textu autorky představují bakalářskou práci s názvem Informovanost pečujících v péči o klienta s Alzheimerovou chorobou. Demence není náročná jen pro nemocné,...

Chronická rána a kontinuita péče

Ve svém příspěvku bych se chtěla zaměřit na kontinuitu péče o chronický defekt a chronicky nemocného a zamyslet se nad ní, zhodnotit kvalitu péče,...

Kazuistika imobilní pacientky s dekubity

Souhrn Ošetřování chronických ran, především dekubitů, je velmi častou součástí práce sestry v geriatrickém oboru, zvláště u imobilních klientů. Pro léčbu chronických ran je...

Význam spolupráce LDN oddělení s rehabilitační sestrou a dalšími odborníky v léčbě pacientů po mozkových příhodách

Souhrn Léčba pacientů po mozkových příhodách je dlouhodobá, a proto autorka příspěvku akcentuje význam spolupráce všech zdravotních pracovníků. SUMMARY The treatment of patients with...

Inkontinence moči

Močová inkontinence je definována jako mimovolný odchod moči. U žen i mužů představuje hlavní riziko pro vznik močové inkontinence věk. U většiny typů inkontinence...

Inkontinence v domácí péči

Souhrn Únik moči je onemocnění především starších lidí, ale může postihnout i mladší generace, např. při různých onemocněních nebo po operacích. Důvodem vzniku inkontinence...

Pacient na domácí umělé plicní ventilaci

Souhrn Autorka pracuje na oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče s dlouhodobě ventilovanými pacienty. V článku popisuje situace, kdy se nedaří vzhledem k pokročilosti...

Domácí péče o pacienty v terminálním stadiu

Souhrn Tragicky smutné bývá umírání člověka, kterého jeho okolí odepsalo, nikdo se s ním nebaví, nikdo jej nebere vážně. Těžce nemocného, a zvláště umírajícího...