Přejít na obsah

Domácí péče

Zpět na seznam speciálů

Jedná se o zdravotní a pečovatelskou péči poskytovanou všem věkovým kategoriím, to znamená dětem, starým, chronicky nemocným a umírajícim v domácím prostředí, nebo v rodinách svých nejbližších.

Je vědecky dokázáno, že nemocní ošetřovaní doma se rychleji a lépe zotavují, více se snaží zapojit do dění v rodině a navrátit se ke svým původním činnostem a tím získat zlepšení vlastní samostatnosti.

Sekce Domácí péče obsahuje 10 článků

Abecední seznam článků (řadit podle publikace)
Název článku Vyšlo v
Amentně delirantní stav v následné péči
9.7.2009,
Sestra Sestra 7-8/2009 str. 74 Zobrazit článek
Domácí péče o pacienty v terminálním stadiu
9.7.2009,
Sestra Sestra 7-8/2009 str. 87 Zobrazit článek
Chronická rána a kontinuita péče
9.7.2009,
Sestra Sestra 7-8/2009 str. 78 Zobrazit článek
Informovanost pečujících v péči o klienta s Alzheimerovou chorobou
9.7.2009,
Sestra Sestra 7-8/2009 str. 75 Zobrazit článek
Inkontinence moči
9.7.2009,
Sestra Sestra 7-8/2009 str. 82 Zobrazit článek
Inkontinence v domácí péči
9.7.2009,
Sestra Sestra 7-8/2009 str. 84 Zobrazit článek
Kazuistika imobilní pacientky s dekubity
9.7.2009,
Sestra Sestra 7-8/2009 str. 80 Zobrazit článek
Pacient na domácí umělé plicní ventilaci
9.7.2009,
Sestra Sestra 7-8/2009 str. 86 Zobrazit článek
Péče o pacienty s apalickým syndromem a jeho specifika
9.7.2009,
Sestra Sestra 7-8/2009 str. 73 Zobrazit článek
Význam spolupráce LDN oddělení s rehabilitační sestrou a dalšími odborníky v léčbě pacientů po mozkových příhodách
9.7.2009,
Sestra Sestra 7-8/2009 str. 80 Zobrazit článek