Hepatologie

Komplexní péče o pacienta s jaterní encefalopatií

Jaterní encefalopatie je syndrom obvykle reverzibilních neuropsychiatrických příznaků, které vznikají v souvislosti s pokročilým chronickým selháním jater (jaterní insuficience a portosystémové zkraty) nebo při...