Lázeňství

Kazuistika obézního pacienta

7. 2. 2006

Podiatrická ambulance jako součást lázeňského léčení

7. 2. 2006