Legislativa

Nárok na pracovní oděv

Pracuji jako sestra v dětské léčebně. Mám nárok na pracovní oděv? Pokud ano, musí být nový, nepoužitý, nebo mi zaměstnavatel může přidělit jen vypraný...

Minimální mzda

Celý život jsem pracovala ve zdravotnictví a nyní, když jsem v penzi, si na základě dohody o pracovní činnosti přivydělávám u firmy, jež zajišťuje...

Přesčasová práce ve zdravotnictví

1. ledna 2014 přestala platit výjimka Evropské unie umožňující zdravotníkům odpracovat dvojnásobek práce přesčas. Jak je tedy nyní legislativně upravena přesčasová práce ve zdravotnictví?...

Vyhláška č. 54/2008 Sb.

Není mi úplně jasné znění § 5 vyhlášky č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, kde se v odst. 2 píše: „Je-li léčivý...

„Rozdávání“ služeb mezi sestrami

Pracuji ve zdravotnickém zařízení, kde je nepřetržitý provoz, není to však třísměnný provoz. Pracuji každodenně 8 hodin + 3–4x do měsíce pohotovostní služba. Jelikož...

Způsobilost k výkonu povolání S3

Odpověď na můj dotaz asi bude zajímat více vedoucích sester v domácí péči. Ve vyhlášce č. 397/2010 Sb. došlo k úpravě, že výkon 06311...

Regulační poplatky u neregistrujícího stomatologa

Jestliže v pracovní den v dopoledních hodinách ošetřím ve své stomatologické ordinaci pacienta registrovaného u mého kolegy z vedlejší ordinace, který však v daný...

Regulační poplatek za „opakovací“ recept

Jak je to s placením regulačního poplatku za recept v lékárně v případě, že lékař vystaví takzvaný opakovací recept? Odpovídá JUDr. Lenka Lamková, Ph....

Zdravotníci a regulační poplatky

Musí regulační poplatky hradit i sami zdravotníci, pokud jsou ošetřováni? Odpovídá JUDr. Lenka Lamková, Ph. D.: Povinnost hradit regulační poplatky se vztahuje na všechny. §...

Postih za špatné vedení dokumentace a fiktivní úkony

Jaký postih hrozí ambulantnímu lékaři, který řádně nevede zdravotnickou dokumentaci pacientů? Jak může být postižen lékař, který vykazuje pojišťovně k proplacení fiktivní úkony? Odpovídá JUDr....

Jména pacientů na internetu

Když se lékař na malém městě „pochlubí“ na internetu na webových stránkách své ambulance, že se u něj léčí i „celebrity“ města (například starosta,...

Antikoncepce a výhrada svědomí

Je teoreticky možné, abychom jako jediná, soukromá lékárna na malém městě nevydávali žádný druh hormonální antikoncepce s tím, že toto není v souladu s...

Novely k zákonu o zdravotnických prostředcích odloženy

Dočasné stažení novel zákonů souvisejících s přijímaným zákonem o zdravotnických prostředcích brzdí legislativní zasazení zdravotnických prostředků do českého systému zdravotnictví. Vedle technických novel jde...

Nahlížení do podkladů ke znaleckému posudku

Pacient má právo nahlížet do své zdravotnické dokumentace, na pořízení kopií a výpisů z ní. Platí totéž o podkladech pro vypracování znaleckého posudku pro...

Opuštění zdravotnického zařízení „na propustku“

Zajímalo by mě, zda a popřípadě kde je upraveno propouštění pacienta na propustku. V našem zařízení je teorie, že pacient (ze standardního oddělení) nesmí...

Preskripce léčivých přípravků „na dálku“

Která právní norma v ČR upravuje preskripci léčivých přípravků na dálku, např. po telefonu? Je někde ošetřen a zakotven systém, kdy třeba ve dvě...

Lékař jako konzultant farmaceutické firmy

Pracuji v nemocnici jako lékař v zaměstnaneckém poměru. Byla mi nabídnuta práce konzultanta farmaceutické společnosti formou externí spolupráce s tím, že budu příležitostně docházet...

Lhůta pro vyhotovení propouštěcí zprávy

Je sice běžnou praxí, že pacient při propuštění ze zdravotnického zařízení, v němž byl hospitalizován, obdrží propouštěcí zprávu, ale pokud ošetřující lékař nestíhá zprávu...

Předání zdravotnické dokumentace

Jak má postupovat poskytovatel zdravotních služeb (všeobecný lékař) v případě, že jeho pacient uzavře novou smlouvu o poskytování zdravotní péče s jiným lékařem („přeregistruje...

Informace o pohotovostních službách

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ukládá od 1. 4. 2012 krajům odpovědnost za organizaci a zajištění lékařské pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní služby...