Domů Oborové speciály Popáleninová medicína

Popáleninová medicína

Edukace pacienta před plánovanou operací TEP kyčelního kloubu

Na našem oddělení provádíme totální endoprotézy kyčelních kloubů (TEP) již řadu let. Je velmi důležité pacienty ještě před operací edukovat o tom, co je...

Etické aspekty péče o těžce popálené při poskytování přednemocniční a nemocniční neodkladné péče

Po definici etiky je uvedena charakteristika neodkladné péče přednemocniční a nemocniční. Po charakteristice těžkého popáleninového úrazu jsou uvedeny hlavní údaje o akademiku Františku Burianovi,...

Typy ran a jejich ošetřování

Primární ošetření akutního poranění má zásadní význam na průběh, hojení i vzhled následné jizvy. V článku uvádíme přehled typů ran a základní pravidla jejich...

Přednemocniční zajištění u popáleninového úrazu

Navzdory tomu, že v současné době nedochází k narůstání počtu termických úrazů, nutí nás věnovat pozornost prevenci těchto úrazů vysoké finanční náklady na jejich...

Specifika ošetřovatelské péče v popáleninové medicíně

Článek se zaměřuje na specifika ošetřovatelské péče u pacientů po nekrektomii, autotransplantaci a na rizika a prevenci komplikací s touto chirurgickou léčbou spojená. SUMMARY The article...

Vzdušné lůžko a jeho využití

Vzdušné lůžko je stále bezkonkurenčním pomocníkem v preventivně-léčebné péči o popálené. Postupným zdokonalováním technických vlastností se jeho praktické využití omezilo pouze na popáleninová pracoviště,...

Kazuistika – Popáleniny způsobené elektrickým proudem

Popáleniny elektrickým proudem jsou způsobeny vysokou teplotou při průchodu elektrického proudu tělem. Elektřina vstupuje do těla v okamžiku kontaktu a poté jde cestou nejmenšího...

Kazuistiky: Použití Hydrosorbu na naší ambulanci

Popálenina je velmi bolestivé a nepříjemné zranění, i když je popálena malá, je nepříjemná a pálí. Použitím moderního krytí Hydrosorbu na popáleninu se léčba...

Kazuistika nemocného s intoxikací oxidem uhelnatým

Oxid uhelnatý je plyn bez barvy a zápachu. Jedovatost oxidu uhelnatého je dána jeho vazbou na hemoglobin. Již 0,1 % CO ve vzduchu je...

Laserová terapie v léčbě popálenin

Laserová terapie urychluje hojení, snižuje bolestivost popálených míst a celkově biostimuluje tělesné struktury. Laser podporuje hojení raných ploch po autotransplantaci, urychluje přihojení transplantátů a...

Sociální aspekty u hospitalizovaných dětí s popáleninovým traumatem

Nepříznivá socioekonomická situace vede k narůstání počtu úrazů u dětí přicházejících z rizikového prostředí. Nepřiměřená péče o dítě je podle literatury řazena do několika...

Popáleniny u dětí

Na našem oddělení léčíme nejčastěji děti opařené kávou, čajem a horkou vodou nebo poraněné z kontaktu s horkým předmětem či přímým ohněm. Rozsáhlé popáleniny...