Domů Oborové speciály Specializované ambulance

Specializované ambulance

Problematika zánětů dýchacích cest u dětí

S problematikou dětí s recidivujícími záněty dýchacích cest se setkávám jak ve své ordinaci praktické dětské lékařky, tak v ambulanci alergologie a klinické imunologie....

Práce sestry s intravenózním portem při aplikaci chemoterapie

DTC Praha poskytuje péči ve 23 medicínských oborech a disponuje šedesáti lůžky následné péče. Onkochirurgické oddělení má ambulantní provoz, 3 lékařské ordinace, stacionář s...

Vyšetření u závažných arytmií

Arytmologie je obor kardiologie zabývající se diagnostikou a léčbou poruch rytmu. Velká variabilita projevů těchto patologických stavů je mnohdy limitujícím faktorem jak pro zvolení...

Pády seniorů v kolektivním zařízení

Pády jsou hlavním rizikem instability. Hlavním mechanismem je snížená schopnost rychlé adaptace na měnící se a ztížené podmínky chůze. Riziko pádu je dáno stabilitou...

Výživa ve stáří v domácím a nemocničním prostředí

Správná výživa je u starého člověka důležitá z hlediska tělesné i duševní výkonnosti, odolnosti proti infekci, lepšího zvládání stresu i rychlejšího hojení ran. S...

Glaukom – zelený zákal

Glaukom - zelený zákal - je onemocnění, při němž odumírají nervová vlákna zrakového nervu, což se nejdříve projevuje drobnými výpadky v zorném poli a...

Specifika práce sestry v gynekologické ordinaci

K tomu, aby personál pracující v gynekologické ordinaci dokázal splnit nároky, které tato práce s sebou přináší, musí samozřejmě splňovat určité předpoklady, alespoň podle...

Výživa a její vliv na kožní choroby

V důsledku stále se vyvíjejících (a měnících) technologií výroby potravin konzumujeme spolu se stravou i chemické látky, které nejsou tělu vlastní, a mohou tudíž...

Transezofageální echokardiografie

Standardní echokardiografické metody dělíme na jednorozměrnou echokardiografii (M mode), dvojrozměrnou (2D) a dopplerovské metody. Vyšetření provádíme buď klasicky přes hrudník - transtorakálně TTE, nebo...

Fakta o jídle a zdraví

Věda o výživě je ještě mladá, ale i tak je již jisté, že existuje jen málo nemocí, jimž by vhodná strava nedokázala zabránit, vyléčit...

Monitorování teplotních údajů při přepravě krevních vzorků

Pomocí čipového systému ThermoScan kontrolujeme přepravní teploty při svozu materiálu pro biochemickou, hematologickou a imunologickou analýzu do naší laboratoře. Čip ThermoScan je možné používat...

Jsou méněcenní?

Definice demence je jasná: Jedná se o skupinu duševních poruch, jejichž charakteristickým rysem je úbytek kognitivních funkcí, především paměti a intelektu. Jeden druh demence...