Domů Odborné časopisy

Odborné časopisy

Měsíčník pro odborníky ve zdravotnictví Odborně-publicistický měsíčník pro lékaře, farmaceuty, sestry, manažery ve zdravotnictví a zaměstnance státní správy. Časopis je členěn do tří částí: zdravotně-politické, medicínsko-ošetřovatelské a společenské. Časopis nabízí komunikační platformu pro širokou mezioborovou spolupráci v českém zdravotnictví. Zázemí úspěšné divize Medical Services pak umožňuje propojit redakční aktivity časopisu...
Odborný časopis pro lékaře • Interdisciplinární periodikum pro postgraduální a kontinuální vzdělávání v gastroenterologii a hepatologii • Monotematická čísla sestavená pod edičním vedením předního odborníka • Prestižní redakční rada • Souhrnné články, aktuality, zprávy z kongresů • Recenzovaný titul • Čtvrtletník • Distribuce: gastroenterologové, hepatologové, internisté, praktičtí lékaři, distribuce na kongresech a seminářích   Více o časopisu zde
Odborný časopis pro lékaře • Exkluzivní odborný časopis Postgraduální medicína je koncipován jako zdroj informací pro kontinuální celoživotní vzdělávání lékařů. • Cílem Postgraduální medicíny je zprostředkovat ambulantním i nemocničním lékařům a studentům lékařství pravidelný přístup k současným medicínským poznatkům, a to v přehledné a přístupné formě. • Monotematický Focus, věnovaný vždy jednomu lékařskému oboru, je editován...
Časopis je odborným lékařským periodikem zaměřeným na problematiku pracovního lékařství, nemocí z povolání, hygieny práce, poskytování zdravotní péče pracujícím (závodní preventivní péče) a dalších oborů a odvětví, které s uvedenou tématikou souvisejí (kupř. ortopedie, neurologie, otorhinolaryngologie, dermatologie, fyziologie práce, psychologie práce, zdravotnická problematika cestování do zahraničí, hyperbarická medicína, letecká medicína...

Praktický lékař

Časopis poskytuje informace a podklady pro postgraduální vzdělávání všeobecným lékařům, stejně jako lékařům jiných oborů. Seznamuje čtenáře s medicínskou problematikou v celé šíři, jak po stránce odborné, tak po stránce sociální, právní a ekonomické. Všechny rukopisy procházejí recenzním řízením. Pravidelné rubriky přinášejí souhrnná sdělení týkající se aktuální klinické problematiky, doplňovaná...
Časopis se zabývá celou oblastí léčebné, pracovní, sociální rehabilitace, fyzikální medicíny, myoskeletální (manuální) medicíny, fyzioterapie, ergoterapie, ale i ortotiky a protetiky i všech disciplín, které s rehabilitací přímo či nepřímo souvisejí. Časopis přináší jak původní práce, tak práce z terénní praxe, metodické postupy, zajímavé kazuistiky a problematiku zdravotnické politiky. Výrazná...
Časopis publikuje původní odborné práce obecně zaměřené a koncepční články, souborné referáty, zkušenosti z praxe a aktuální informace z daných oborů. Časopis se orientuje na systémy zdravotního a nemocenského pojištění, financování a ekonomiku zdravotní péče, metodiku revizně lékařských činností, na revizní lékařství ve vztahu k ostatním lékařským oborům, analyticko-statistické rozbory,...

Tempus Medicorum

Časopis České lékařské komory V srpnu 2010 zahájilo vydavatelství Mladá fronta a. s. spolupráci s Českou lékařskou komorou, která vydává odborný měsíčník TEMPUS MEDICORUM. Mladá fronta a. s. zajišťuje pro TEMPUS MEDICORUM inzerci, grafické práce, tisk a distribuci. TEMPUS MEDICORUM je jediný časopis v České republice, který pokrývá celou skupinu lékařů, bez ohledu na specializaci....
Časopis obsahuje původní práce, souhrnné práce a kazuistiky S problematikou transfuzního lékařství a hematologie s možností publikování styčných témat z jiných medicínských oborů. Svou postgraduální náplní se zaměřuje na vysokoškolsky i středoškolsky vzdělané čtenáře. Časopis zahrnuje informace o novinkách ze zahraniční literatury, zprávy z českých a zahraničních kongresů, odbornou diskusi...

Vakcinologie

Čtvrtletník pro praktické lékaře a pediatry Časopis Vakcinologie si klade za cíl být důležitým zdrojem informací pro praktické lékaře a pediatry v oblasti vakcinologie. Jde o jediný časopis v České republice zabývající se exkluzivně očkováním, vychází jako čtvrtletník. Je distribuován zdarma v nákladu 4500 kusů praktickým lékařům (2200), pediatrům (1800), členům České vakcinologické...