Podzimní škola základů elektronové mikroskopie přivítá talentované vědce

Třetina světové produkce mikroskopů pochází z Brna. Nikde v Evropě se nevyskytuje obdobná koncentrace firem, vědeckých ústavů a univerzit zaměřených na elektronovou mikroskopii. Také proto jednou za dva roky jihomoravská metropole hostí talentované postgraduální studenty a specialisty. Prestižní Podzimní škola základů elektronové mikroskopie, pořádaná pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové, je ojedinělá jak rozsahem a kvalitou, tak tradicí. Letošní ročník je již devátý v pořadí.

Ve dnech 14. až 21. října 2019 se do Brna sjedou desítky mladých talentovaných vědců a odborníků z oboru elektronové mikroskopie, kteří se zúčastní tradiční Podzimní školy základů elektronové mikroskopie. Jejím pořadatelem je oddělení Elektronové mikroskopie Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., za finančního přispění projektu Strategie AV 21, ve spolupráci s Ústavem fyziky materiálu AV ČR, v. v. i., a s významnými brněnskými výrobci elektronových mikroskopů, jako jsou Thermo Fisher Scientific s.r.o., TESCAN ORSAY HOLDING, a. s., a DELONG INSTRUMENTS a.s.

Škola byla historicky založena před osmnácti lety nynější ředitelkou Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., (ÚPT) Ing. Ilonou Müllerovou, DrSc., a koná se vždy jednou za dva roky. Původně byla koncipována jako pětidenní teoretický kurz s praktickými demonstracemi v akademických i firemních aplikačních laboratořích. Je určena především postgraduálním studentům a začínajícím pracovníkům v oboru elektronové mikroskopie.
Spektrum účastníků je různorodé. Školy se zúčastní posluchači z 35 institucí, z toho je 27 univerzit a výzkumných ústavů nejen z akademické sféry a dále zástupci společností soukromého průmyslového sektoru. Po absolvování školy studenti obdrží certifikát opatřený unikátním hologramem, vyrobeným v ÚPT v Brně.

Hosté nahlédnou do deseti různých laboratoří v Brně a vyzkouší si běžně nedostupné techniky.

Po vyslechnutí řady přednášek předních českých vědců získají účastníci nejen teoretické základy elektronové mikroskopie, ale během odpoledních laboratorních cvičení budou mít jedinečnou příležitost navštívit pracoviště dvou ústavů Akademie věd ČR a světových výrobců elektronových mikroskopů v moravské metropoli. „Zároveň se seznámí se špičkovými přístroji využívajícími svazků elektronů a iontů k pozorování či modifikování vzorků v oblasti mikrometrů až nanometrů. Účastníci školy si také mohou přinést vlastní vzorky a při práci s nimi si vyzkoušet přístroje a techniky, které nemají k dispozici na svém domovském pracovišti,“ říká hlavní organizátor Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D., vedoucí skupiny environmentální elektronové mikroskopie v ÚPT.

Letošní ročník přináší několik novinek. Tou první je rozšíření laboratorních cvičení v odpoledním programu o jednu laboratoř v rámci ÚPT – optickou mikroskopii, ve které účastníci školy budou moci pracovat s nově zakoupeným optickým mikroskopem. ÚPT bude mít v letošním ročníku k dispozici pro účastníky čtyři laboratoře s unikátními přístroji.
Druhou novinkou je pro velký zájem prodloužení školy o jeden den. “Vyšli jsme vstříc velkému zájmu ze strany partnerských firem, které tímto umožní svým zaměstnancům nahlédnout do prostředí akademických laboratořích,” vysvětluje Vilém Neděla. “Není to jednoduché na logistiku, jelikož se nám v letošním ročníku zdvojnásobil počet účastníků školy, která se v deseti různých laboratořích současně koná na různých místech města Brna. Škola opět potvrzuje svou jedinečnost nejen v celorepublikovém měřítku,” dodává Vilém Neděla.

Třetí novinkou je širší zapojení firmy DELONG INSTRUMENTS a.s., která nově poskytla studentům jednu svoji laboratoř se speciálním transmisním elektronovým mikroskopem.
„Pro náš ústav i pro region je velký zájem o účast na Podzimní škole základů elektronové mikroskopie velmi potěšující ale zároveň do budoucna velmi závazné, co se týče přípravy programu a udržení vysoké úrovně školy,“ hodnotí probíhající přípravy ředitelka ÚPT Ilona Müllerová.

 

Ohodnoťte tento článek!