Jak ovlivní blockchain budoucnost zdravotnictví

31. 12. 2018
Zdroj: Redakce
Obrovská mediální masáž ohledně blockchain technologie a kryptoměn zasáhla
obrovské množství lidí a možná jste mezi nimi i vy. Proč se o této technologii tak mluví? Může to nějak pomoci zdravotnictví? Na to se podíváme v dnešním článku.

Cena bitcoinu a dalších kryptoměn zůstává stále velkou neznámou a velice často se mění, to jste asi mohli postřehnout. Technologický základ kryptoměn tzv. blockchain prodělává bouřlivý vývoj a výrazně mění fungování jednotlivých odvětví. Zatímco v některých oborech, jako například v automobilovém průmyslu, nebo ve finančnictví, kde se téměř každá banka nějakým způsobem zabývá možnostmi využití blockchainu, jiné obory poněkud zaostávají. A k těmto oborům patří právě i zdravotnictví.

Co to vlastně je blockchain?

Abychom mohli pochopit, jak může tato technologie prospět zdravotnictví, musíme nejdříve vědět, jak funguje sama o sobě. Technologii blockchain si můžete představit jako obrovskou online účetní knihu (deník), v níž jsou v digitálně podobě uložena decentralizované data. Přesněji řečeno, decentralizovaná a distribuovaná. Decentralizovaná znamená, že nad daty nemá moc žádná instituce, vláda, nikdo. Distribuovaná pak znamená, že celá databáze běží na počítačích lidí po celém světě. Data jsou naprosto transparentní a maximálně zabezpečená – to jsou hlavní přednosti této technologie.

Blockchainová technologie zároveň umožňuje zakládání tzv. chytrých kontraktů. Jedná se o to samé jako fyzický kontrakt (smlouva) s tím rozdílem, že je to plně digitální. Na základě těchto kontraktů (smluv) lze vykonávat konkrétní funkce a vytvářet kompletní záznamy všech aktivit.

Díky decentralizaci blockchainu jsou všechny údaje, finance a transakce maximálně zabezpečeny protože digitální záznamy, sloužící k jejich ověřování a sdílené všemi uživateli, jsou v zašifrované podobě. Povídat a psát o blockchainu by se dalo celé hodiny, na což, patrně v tomto článku není prostor. Pokud by vás ale tato technologie a její fungování zajímalo více, určitě nevynechejte tento obsáhlý článek o blockchain technologii. Pojďme se podívat na pár příkladů, jak tato technologie může pomoci zdravotnictví.

Výhody technologie blockchainu pro zdravotnictví

Prostor pro využití aplikací blockchainu v oboru jako je zdravotnictví je nekonečný. Pro příklad -veškeré informace o zdravotním stavu uložené elektronicky v podobě blockchainu by se daly ověřovat oproti účetní knize, což by vedlo, k většímu zabezpečí velmi citlivých dat. Vznikl by tím i jednotný systém, který by umožňoval pacientům mít pod kontrolou citlivé informace o svém zdravotním stavu. A to jsou pouze dva primitivní příklady.

V nadcházejících několika letech lze očekávat, že technologie blockchainu ovlivní i zdravotnictví. Spousta IT expertů pracujících ve zdravotnictví uvedlo, že jejich firma do pár let chystá využití technologie blockchainu. Zároveň věří, že největší přínos této technologie bude v uchovávání zdravotnické dokumentace, dodržování regulačních opatření a zdravotních záznamech jako takových.

Jednou z nejcitlivějších oblastí, se kterou se bude muset blockchainu vyrovnat, je zabezpečení dat pacientů. Ve Spojených státech roce 2017 došlo k 477 případům porušení důvěrnosti informací, které se dotkly 5,6 miliónů zdravotních zpráv pacientů.  Se stoupající četností využívání elektronických zdravotních zpráv a hlášení stoupají i nároky na jejich ochranu citlivých informací. Právě zde by technologie blockchainu mohla, poskytnou nejlepší uplatnění.

Zdravotní záznamy o stavu pacienta v decentralizované podobě

Velké % zdravotnických zařízení plánujících přijetí technologie blockchainu věří, že jim tato technologie pomůže zlepšit řízení zdravotních záznamů pacientů. Pokud se podíváme do Spojených státu, tak zde z možných využití uveďme např. index MPI, který ve zdravotnictví používají již řadu let. Tento systém slouží pro identifikaci pacientů mezi různými klinikami, finančními a administrativními systémy.

Navzdory existence elektronické zdravotní dokumentace (EZD), umožňující elektronickou výměnu zdravotních informací, žádny z těchto systému doposud neumožnil nabídnout to, co by blockchain technologie mohla nabídnout a to hlavně z hlediska bezpečnosti dat. S decentralizovaným zaznamenáváním všech údajů o pacientovi by doktoři a nemocnice, mohli snadno zažádat o zabezpečený přístup ke konkrétním záznamům pacienta a zajistit jeho aktualizaci bez ohledu na to například, k jaké klinice patří.

Ještě důležitějším přínosem v oblasti zdravotnictví je bezpečí, které nový systém nabízí, tedy schopnost zabránit všem případným narušitelům v přístupu k privátním zdravotní dokumentaci pacienta. Díky ověřování údajů všemi uživateli disponujícími přístupem k datům by se zabránilo i nežádoucí manipulaci s údaji. Další nemenší výhodu představují některé přidané funkce umožňující uživatelům podle potřeby povolovat nebo zamítat povolení přístupu ke svým citlivým datům.

blockchain-a-medicina-orig

Sledování medikace a zdravotnických potřeb

Jednou z vlastností technologie blockchainu je její schopnost vytváření jedinečných identifikátorů, které by se daly využít u různých zdravotnických přístrojů a pomůcek. Technologie blockchainu může usnadnit sledování dodržování nastavených pravidel, které by se promítlo v menším počtu podvodů a případů falšování dokumentace, a automaticky zajistilo bezproblémový průběh.

Poptávka po inteligentním řízení v oblasti zdravotnického zařízení je zřejmá zvláště vzhledem k těžkostem spojených se současnými systémy, které často vedou k zvýšené chybovosti dokumentace. Technologie blockchainu by zajistila, že každý prvek řetězce počínaje dodavatelem a konče poskytovatelem zdravotnických služeb (doktorem) by bylo možno ověřit a zjistit okamžitý stav konkrétního zařízení či přístroje.

Chytré smlouvy pro elektronické zdravotní záznamy

Jak již bylo zmíněno výše, tak jednou z hlavních funkcí technologie blockchainu je i její schopnost vytvářet tzv. chytré kontrakty, pokud vás zajímá, jak přesně to funguje, tak zde je skvělé video.

Chytré kontrakty (Smart contracts) umožňují provozovat programy, sdílet data, ověřovat autenticitu dokumentace a mnoho dalších věcí. Také je lze využívat k vytváření zabezpečeného a automatizovaného přístupu ke zdravotním záznamům, které pacient může sám spravovat.

Překážky bránící zavedení technologie blockchainu ve zdravotnictví

Všechno ale není tak růžové, jak jen se může zdát. Zatímco výhody, které technologie blockchainu skýtá pro zdravotnictví, jsou zřejmé, na jejich plné uplatnění v praxi si ještě několik let počkáme. Odborníci z oblasti IT považují za největší překážky bránící přijetí této technologie její nevyzrálost a nedostatek znalostí a schopností mezi případnými uživateli. Tato technologie stále nevyrostla z dětských střevíců a není připravena na plošné využití.  Znalosti a pochopení samotné technologii blockchainu a kryptoměn jako takových mezi IT odborníky i regulátory nejsou kdovíjak převratné. Vše nasvědčuje tomu, že hlavní regulační orgány a lidé především, se na novou technologii budou adaptovat pomalu a ztěžka.

Navzdory nesnadné propojitelnosti zdravotnictví s novou technologií jsou možnosti, které tato technologie nabízí, nesporné. První kroky byly učiněny. Nyní zůstává na příslušných IT odbornících ve zdravotnictví, aby tuto technologii nespustili z mysli a zajistili náležitou připravenost na změny, ke kterým v budoucnosti nevyhnutelně dojde.