Naučte se lépe řídit zdravotnické zařízení díky programu MBA

12. 8. 2019
Autor: Redakce
S nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců se potýkají všechny obory, zdravotnictví nevyjímaje. To, jestli si v dlouhotrvajícím nedostatku zaměstnanců zdravotnické zařízení úspěšně poradí, je také otázkou schopných lidí na manažerských postech. Způsob, jak své znalosti prohloubit a načerpat užitečné know-how, nabízí specializace MBA v oboru zdravotnictví.

„Zájem o studium jednoročního programu MBA Management zdravotnictví u nás každoročně stoupá,“ říká manažerka vzdělávání instituce European School of Business & Management, Simona Probstová. Tato specializace komplexně postihuje celou problematiku řízení ve zdravotnických zařízeních, kam spadají nejen nemocnice, ale také lékárny, ambulance, zdravotnická centra, hygienické stanice,  lázně apod.

„Studenti jsou po absolvování programu schopni porozumět managementu v oblasti zdravotnictví, navrhnout vhodnou organizační strukturu zařízení, vytvořit strategii organizace, navýšit jeho efektivitu, udržet lidské, materiální i finanční zdroje, zavést kontrolní systémy. Dále si osvojí a prohloubí nástroje a techniky manažerských činností a získají také základní znalosti z oblasti medicínského práva,“ vysvětluje Probstová.

Studium MBA na ESBM trvá jeden rok a je časově velmi flexibilní. Kombinuje e-learning a 4 prezenční semináře, které probíhají v sobotu a studenti si vybírají z několika termínů. Výuka se výrazně zaměřuje na praxi a studenti tak mohou řešit své aktuální problémy a konzultovat je se zkušenými odborníky.

Studium je rozděleno na tři bloky – základní, specializovaný a volitelný. Ve specializovaném bloku studia absolvují tři vzdělávací moduly: Management ve zdravotnictví, Ekonomiku ve zdravotnictví a Medicínské právo. První ze zmíněných modulů vede Ing. Bc. Andrea Mašínová, Ph.D., DBA, LL.M., která již 12 let působí jako náměstkyně ředitele fakultní nemocnice a mj. se věnuje metodě výpočtu financování velkých zdravotnických zařízení.

Systém efektivního řízení zdravotnictví předpokládá prohloubení a rozšíření znalostí nezbytných pro řešení manažerských problémů spojených se strategickým a operativním řízením zdravotnického zařízení na úrovni středního a vrcholového managementu. Za klíčovou dovednost manažera považuji schopnost optimálního řízení lidských zdrojů, ekonomické a právní povědomí, využívání moderních informačních technologií a orientaci se v oblasti českého zdravotního systému. Právě na náročnou roli manažera v systému zdravotní péče se s účastníky programu MBA na ESBM, zejména prostřednictvím četných případových studií, snažíme maximálně připravit,“ vyjadřuje se Mašínová ke své výuce na ESBM.

Studium MBA je možné zahájit kdykoliv v průběhu roku a školné je možné rozdělit do několika splátek. Nejbližší prezenční setkání MBA základního bloku se koná 7. 9. 2019. Podrobnější informace o studiu MBA naleznete na webu ESBM.